A l’abril, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 1% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Idescat. Les vendes de productes alimentaris han disminuït un 1,5%, mentre que les de la resta de productes han incrementat un 3%.
 
En l’acumulat dels quatre primers mesos de l’any, l’índex no ha variat respecte al mateix període de l’any anterior. Des d’inici d’any, la disminució de les vendes de productes alimentaris (-2,1%) ha estat compensada per l’augment de les vendes de la resta de productes (1,5%). 
 
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’IVGS ha mostrat un increment interanual de l’1,3% a l’abril del 2015, motivat per l’augment del 4,4% interanual de les vendes de productes no alimentaris, ja que la venda de productes alimentaris ha disminuït el 2,9%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 65