Durant els mesos de juliol, agost i setembre, el Servei Català de la Salut (CatSalut) reforçarà els equips d'Atenció Primària del centres de la xarxa sanitària pública de Catalunya amb una dotació de 300 professionals, un 14% més que l'estiu anterior. Per atendre l’increment de la demanda que es produeix en les zones costaneres durant el període estival, un 73% dels reforços es concentraran en les regions sanitàries de Girona i Tarragona, amb un total de 100 metges, 79 infermeres i 59 auxiliars administratius.
 
Aquesta mesura forma part del dispositiu d'estiu que el CatSalut i el Departament de Salut posen en marxa per adequar la mobilització de la ciutadania i els recursos que la xarxa sanitària pública de Catalunya posa a la seva disposició.
 
Vigent durant els mesos d'estiu, el dispositiu, contempla també una adaptació de l'activitat hospitalària a la disminució de les necessitats quirúrgiques programades de fins a un 50% a les zones urbanes, però mantenint l'activitat quirúrgica urgent. Malgrat aquesta reducció ordinària, es preveu un augment de l'activitat quirúrgica programada i de les urgències hospitalàries respecte estius anteriors. Totes aquestes mesures es realitzen seguint criteris clínics i sense deixar de dur a terme intervencions amb ingrés i d'alta complexitat, prioritzant la cirurgia cardíaca i oncològica. A més, s'incrementen els serveis d'atenció domiciliaria i els d'atenció de seguiment de les persones fràgils i dels pacients crònics més complexos.
 
D’altra banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també reforçarà el seu dispositiu amb 20 unitats mòbils addicionals, destinades a donar cobertura a les zones costaneres, en els quals durant l’estiu es produeixen augments significatius de la població.
 
El dispositiu l’ha presentat avui en seu parlamentària el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa. Pel que fa a la disponibilitat de la capacitat dels hospitals de Catalunya, aquesta està garantida en la seva totalitat, tot i que amb l’adequació dels centres per al període estival, enguany s’estableix una disponibilitat inicial del 85,8%, el que suposa un 8,1% més respecte l’estiu de 2011. En aquest sentit, Pedrosa ha subratllat que aquesta adequació funcional dels centres és transitòria i adaptable en tot moment a la pressió d’urgències que es produeixi.
 
Pla de prevenció de les onades de calor
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Servei Català de la Salut, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i a través del Servei Meteorològic de Catalunya, tenen actiu, des de l’1 de juny i fins al 30 de setembre, el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
 
El POCS, que es va activar per primer cop l’any 2004, persegueix els objectius següents: predir amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de risc, minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la població, especialment dels grups més vulnerables, i coordinar les mesures i els recursos existents a Catalunya per fer front a una possible onada de calor.
 
Es consideren grups especialment vulnerables als efectes de la calor les persones de més de 75 anys, els nadons, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada la mobilitat i l’autocura, els malalts crònics, les persones que viuen soles, les que viuen en condicions socials precàries i les que prenen medicació que actua sobre el sistema nerviós central. Les actuacions del POCS també van dirigides al col·lectiu de treballadors amb activitats laborals d’exposició a temperatures elevades (sector de la construcció, agricultura, etc.) per tal d’evitar els efectes negatius que la calor pot ocasionar-los durant l’exercici de l'activitat.
 
Durant el període de funcionament del POCS, des del web Canal Salut es facilita material actualitzat amb informació i recomanacions per a la població i els professionals sanitaris, així com informes setmanals amb la valoració de la situació a partir de les dades recollides.

3  

Fitxers adjunts

Estiu i Salut Pública

Estiu i Salut Pública
PDF | 1008

Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)

Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
PDF | 1019

Dispositiu d'estiu al Sistema Sanitari de Catalunya

Dispositiu d'estiu al Sistema Sanitari de Catalunya
PDF | 379