Imatge decoratvia

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2021

L'economia catalana registra una variació interanual del 18,9% al segon trimestre

La variació intertrimestral del PIB és del 3,9%

query_builder   10 setembre 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2021

L'economia catalana registra una variació interanual del 18,9% al segon trimestre

La variació intertrimestral del PIB és del 3,9%

Gràfic PIBT2021T2

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 18,9% al segon trimestre del 2021 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Des de l’òptica de la demanda l’evolució del PIB s’explica per l’elevat augment de la demanda interna (20,5%), especialment intens en el consum de les llars (27,2%) i la formació bruta de capital (19,1%). Aquesta evolució extraordinària s’ha d’interpretar en el context experimentat per l’economia catalana en el mateix període del 2020, en el marc de les mesures adoptades per contenir els efectes de la pandèmia de la covid-19.

Comparativament, l’economia catalana creix el segon trimestre en termes interanuals nou dècimes per sota de l’economia espanyola (19,8% avanç) i cinc punts i una dècima més que la UE-27 (13,8%). Tanmateix, la variació intertrimestral del PIB a Catalunya és d’un 3,9%, més d’un punt per sobre de la taxa espanyola (2,8% avanç). Per la seva banda, la taxa intertrimestral de la UE-27 és d’un 2,1%.

La reactivació de la demanda interna (20,5%) es referma amb el comportament expansiu de tots els seus components. Destaca, en primer lloc, la recuperació del consum de les llars que, un any després de les mesures de confinament adoptades per contenir la pandèmia, ha crescut un 27,2%. La millora de la situació sanitària i l’estalvi acumulat en aquests darrers trimestres han permès aquest impuls en el consum, on destaquen, entre d’altres factors, l’increment de les vendes d’automòbils, de la restauració i de les activitats turístiques.

En segon lloc, la formació bruta de capital presenta una taxa interanual del 19,1% com a conseqüència del fort augment de la inversió en béns d’equipament (24,0%), bàsicament degut al comportament de les importacions de maquinària i material de transport. També ha estat rellevant el creixement de la inversió en construcció (17,1%). Finalment, el consum de les administracions públiques ha mantingut un increment notable (5,8%).

Pel que fa al sector exterior les exportacions totals a l’estranger s’han incrementat un 36,6% interanual i les importacions totals ho han fet un 36,4%. Malgrat la rellevància d’aquests resultats la seva aportació neta al creixement és poc significativa perquè es compensen entre si.

L’augment de les exportacions totals a l’estranger (36,6%) s’explica, d’una banda, perquè les exportacions de béns i serveis han crescut un 29,6%, principalment per l’augment de les vendes exteriors enregistrat en branques com l’automoció, la metal·lúrgia i la maquinària, entre d’altres. D’altra banda, la millora de la situació sanitària i l’obertura de fronteres ha permès una incipient recuperació del turisme estranger, que pràcticament havia desaparegut el mateix període del 2020. Per aquest motiu, el consum dels estrangers en el territori ha augmentat un 728,1% respecte de l’any anterior, si bé cal contextualitzar aquest increment tenint present que la taxa interanual en relació amb el segon trimestre del 2019 és del ‑78,8%.

En relació amb l’augment de les importacions totals de l’estranger (36,4%), s’explica tant per l’increment de les importacions de béns i serveis (34,9%) com per l’evolució del consum dels residents a l’estranger (179,8%).

Des de l’òptica de l’oferta cal destacar la intensa recuperació de l’activitat econòmica de tots els sectors, excepte el sector agrari, que mostra una evolució positiva però molt moderada. El sector industrial mostra un important avenç del 23,2%, que consolida la millora continuada apreciada en els darrers trimestres. En aquest sentit, destaca l’activitat de branques com l’automoció, la metal·lúrgia i el tèxtil, entre d’altres.

El sector serveis, amb una taxa de variació interanual del 17,2%, també reflecteix el millor resultat de la sèrie històrica disponible. Les activitats més afectades per la pandèmia han estat les que mostren un impuls superior en la seva reactivació. Així, destaquen les activitats de comerç, transport i hostaleria (37,6%), en particular el transport aeri, l’hoteleria i la restauració. Per la seva banda, les branques  d’activitats immobiliàries, professionals i d’altres creix a una taxa interanual del 12,5%, amb avenços significatius en activitats relacionades amb l'ocupació i la publicitat, que fins i tot permeten recuperar el nivell de negoci del mateix trimestre del 2019. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials manté un creixement d’un 6,5%.

Per últim,  la construcció, amb una taxa interanual del 16,2%, millora amb intensitat els seus resultats respecte del trimestre anterior (-11,1%), mentre que el sector agrari presenta una variació interanual positiva del 0,1%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 182