Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Tercer trimestre del 2022

El teletreball i la implantació de noves tecnologies més eficients són les principals mesures dels establiments per fer front a l'augment del preu de l'energia

query_builder   28 octubre 2022 10:01

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Tercer trimestre del 2022

El teletreball i la implantació de noves tecnologies més eficients són les principals mesures dels establiments per fer front a l'augment del preu de l'energia

Al tercer trimestre del 2022, el 27,1% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que la principal mesura posada en marxa en els darrers 12 mesos per fer front a l’augment del preu de l’energia ha estat afavorir el teletreball, seguida amb un 22,9% per la implantació de noves tecnologies de procés més eficients energèticament, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Altres mesures que s’han pres són autogenerar energia elèctrica (solar o altres) (13,6%) i reformar l'establiment per millorar-ne l'aïllament (12,1%). Una quarta part dels establiments declara que ha aplicat altres mesures diferents a les anteriors (25,4%). D’altra banda, hi ha un 40,8% dels establiments que declaren no haver posat en marxa cap mesura per fer front a l’augment del preu de l’energia en els darrers 12 mesos.

Hi ha algunes diferències per sectors d’activitat. La principal mesura posada en marxa a la indústria i el comerç és implantar noves tecnologies de procés més eficients energèticament (31,7% i 26,6%, respectivament). A la resta de serveis, la principal mesura és afavorir el teletreball (32,4%) i a l’hostaleria i la construcció, altres de diferents a les plantejades (24,2% i 24,9%, respectivament).

Gràfic. Mesures estructurals posades en marxa pels establiments per fer front a l'augment del preu de l'energia. Catalunya. T3/2022
{"name":"2022/10/28/09/44/34c93a94-5dd1-479f-b05c-5beda4098c23.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":44994}

En els propers 12 mesos, les mesures que preveuen adoptar els establiments catalans per fer front a l'augment del preu de l'energia són, també, implantar noves tecnologies de procés més eficients energèticament (25,2%) o bé afavorir el teletreball (24,9%). Destaca, però, l’augment d’establiments que volen autogenerar energia elèctrica (solar o altres) en els propers 12 mesos (20,7%), 7,1 punts més que el percentatge dels establiments que han aplicat aquesta mesura en el darrer any (13,6%).

Factors que limiten la inversió en mesures d’eficiència energètica

2 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya consideren que el principal factor que limita la inversió en mesures d’eficiència energètica són uns costos massa elevats (68,9%), que en el cas de l’hostaleria i de la indústria s’eleva fins al 81,1% i 75,0%, respectivament.

Altres factors que limiten la inversió són: el període per recuperar la inversió massa llarg (55,4%), altres inversions considerades prioritàries (49,1%), la manca de fonts de finançament (34,7%), i un coneixement insuficient de les mesures que es poden adoptar (29,5%). Hi ha, però, un 13,5% dels establiments que considera que no hi ha cap factor que limiti les inversions en mesures d’eficiència energètica.

Les limitacions en les inversions en mesures d’eficiència energètica afecten molt directament les empreses de menor grandària (menys de 10 ocupats) amb percentatges molt per sobre del total, i especialment en el període de recuperació de la inversió massa llarg (63,3%) i en un coneixement insuficient de les mesures que poden adoptar (37,6%).

Previsió de l’evolució dels preus i els costos laborals per als propers 12 mesos

La majoria dels establiments empresarials de Catalunya preveu que els preus i els costos laborals augmentin en els propers 12 mesos: el 82,2% preveu un increment del preu de l’energia; el 77,9% un augment dels preus de compra de mercaderies o primeres matèries; el 58,2% un augment dels preus de venda i el 64,0% un increment dels costos laborals.

El 44,4% dels establiments preveu que augmentarà significativament el preu de compra de l’energia, mentre que el 37,8% creu que l’increment serà moderat. En el sector de l’hostaleria, el percentatge d’establiments que considera que l’augment serà significatiu arriba fins al 60,0%.

En canvi, en el cas de l’augment dels preus de les mercaderies o primeres matèries la proporció d’establiments que considera que l’augment serà significatiu (36,6%) és inferior a la dels que consideren que l’augment serà moderat (41,3%). Aquest patró es repeteix a tots els sectors d’activitat excepte a l’hostaleria, on la majoria (57,3%) considera que l’increment de preus serà significatiu.

En darrer lloc, menys del 3% dels establiments considera que els preus de compra, tant de l’energia com de mercaderies o primeres matèries, i els preus de venda de béns o serveis disminuiran en els propers 12 mesos (2,0%, 2,3% i 2,9%, respectivament), i només el 0,9% dels establiments preveu un descens dels costos laborals.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 139810

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined