Imatge decorativa PIBT

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2022

L'economia catalana registra una variació interanual del 4,3% al tercer trimestre

query_builder   12 desembre 2022 10:07

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2022

L'economia catalana registra una variació interanual del 4,3% al tercer trimestre

La variació intertrimestral del PIB és del 0,3%

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,3% el tercer trimestre del 2022, set dècimes inferior a la taxa del trimestre precedent, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Des de l’òptica de la demanda, l’evolució del PIB s’explica per l’increment de la demanda interna (2,1%), amb una especial rellevància de la formació bruta de capital (5,4%) i per l’augment de les exportacions totals de béns i serveis amb l’estranger (10,5%). Des de l’òptica de l’oferta, destaca el manteniment de taxes de creixement positives a la construcció (3,6%) i els serveis (6,3%), en contrast amb l’evolució negativa del sector industrial (-2,4%) i de l’agricultura (-16,0%).

Comparativament, l’economia catalana creix el tercer trimestre en termes interanuals cinc dècimes per sobre de l’economia espanyola (3,8% avanç) i quasi dos punts més que la UE-27 (2,5%). La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és d’un 0,3%, una dècima per sobre de la taxa espanyola (0,2% avanç) i una per sota del creixement de la UE-27 (0,4%).

Gràfic. Evolució del PIB. CAT-ESP-UE. 2022T3{"name":"2022/12/12/08/32/9a55bfef-36af-4b7a-82a7-413772e2bcc8.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":14841}

Des de l’òptica de la demanda, la demanda interna augmenta un 2,1% i mostra un cert alentiment respecte del trimestre anterior (2,7%). Tots els components mostren taxes positives però amb tendències diferenciades. La formació bruta de capital és el component més dinàmic de la demanda interna amb una taxa interanual del 5,4% (1,1 punts més que el trimestre anterior), com a conseqüència de l’increment de la inversió en construcció (6,5%). El creixement de la inversió en béns d’equipament és del 4,7%, sis dècimes superior al del trimestre anterior (4,1%). D’altra banda, el consum de les llars creix un 1,0%, un punt i vuit dècimes per sota del trimestre anterior (2,8%), condicionat per l’increment de preus creixent, que ha restat capacitat de compra a les famílies, i el consum de les administracions públiques registra una taxa de variació positiva d’un 1,7%.

Gràfic. Evolució del PIBT.Demanda interna. 2022T3{"name":"2022/12/12/08/34/4022aaea-1971-4b94-af5b-781dc9ff0f86.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":24156}

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger s’han incrementat un 10,5% interanual. Aquesta millora s’explica, d’una banda, per l’augment de les exportacions de béns i serveis (3,9%), propiciat principalment pel creixement de les vendes exteriors d’activitats com la maquinària i la producció de vehicles de motor, que han experimentat una recuperació important aquest trimestre. D’altra banda, la millora del turisme estranger durant l’estiu ha permès que el consum dels estrangers en el territori hagi augmentat un 102,5% respecte de l’any anterior. En relació amb l’evolució de les importacions totals de l’estranger (8,8%), aquesta s’explica tant per l’increment de les importacions de béns i serveis (5,5%) com pel consum dels residents a l’estranger (113,3%).

Des de l’òptica de l’oferta, el sector serveis i la construcció mostren taxes positives al tercer trimestre. Els serveis incrementen el seu valor afegit brut un 6,3% en termes interanuals en el seu conjunt, un punt inferior al trimestre anterior (7,3%). Les activitats que mostren un major creixement són les agrupades dins del comerç, transport i hostaleria (10,4%), concretament les del transport aeri, l’hoteleria, la restauració, l’emmagatzematge i activitats afins al transport, el comerç a l’engròs i els serveis informàtics. Per la seva banda, les branques d’activitats immobiliàries, professionals i d’altres creixen a una taxa interanual del 5,0%, amb un important avenç de les activitats jurídiques, de lloguers, agències de viatge i seguretat. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials manté un creixement d’un 3,3%, dues dècimes menys que el trimestre anterior. Pel que fa a la construcció, presenta una taxa interanual del 3,6%, quatre dècimes superior als resultats del trimestre anterior (3,2%).

La indústria mostra una taxa de variació negativa del -2,4%, tres dècimes superior al trimestre anterior (-2,7%). Per branques d’activitat aquest resultat és conseqüència d’una evolució decreixent de diverses branques, entre les quals destaquen la indústria metal·lúrgica, química i tèxtil. En canvi, algunes activitats com la fabricació de maquinària, cautxú i matèries plàstiques han millorat la seva producció. També destaca específicament l’augment de la producció de vehicles de motor, que mostra una tendència positiva, coherent amb el creixement experimentat per les seves exportacions. Finalment, el sector agrari registra una variació interanual negativa del -16,0%, que representa un empitjorament respecte a trimestres anteriors.

Gràfic. Evolució del PIBT. Oferta. 2022T3{"name":"2022/12/12/08/35/7ecbea8d-f1f0-444d-b2b2-b4064004967e.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":26740}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 192033

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined