1. Aquest matí el conseller Balcells, conjuntament amb representants de l’ICS, patronals i sindicats han acordat un Protocol que contempla la creació d’aquesta taula d’harmonització
El conseller de Salut presideix la reunió de la Taula d'harmonització de les condicions laborals del conjunt dels professionals del SISCAT.{"name":"2023/01/11/13/58/5935d4f7-84f6-4800-874b-1f7a8234cfd3.JPG","author":"Salut","type":"0","location":"0","weight":602024}

El Departament de Salut ha impulsat avui l’aprovació d’un Protocol que contempla la creació i el desplegament de la Taula de treball per harmonitzar les condicions laborals i econòmiques de tots els professionals dels centres integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Aquest Protocol l’ha acordat el Departament, conjuntament amb l’Institut Català de la Salut (ICS), la Unió Catalana d’Hospitals (UCH); el Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSSC); l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES); la Unió General de Treballadors (UGT); Comissions Obreres (CCOO); el Sindicat d’infermeria (SATSE); el Sindicat de Metges de Catalunya (SMC), i la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya – Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat / Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC – CTS/ IAC).

El Departament de Salut defensa la necessitat de tendir a l’harmonització de les condicions laborals del conjunt de professionals que desenvolupen la seva tasca en dispositius integrats al SISCAT. En aquest sentit i en una atenció als mitjans de comunicació aquest migdia, el conseller de Salut ha destacat que es tracta “d’un acord transcendent d’una reclamació històrica de tots els agents”. “Estem disposats a treballar en el que ens uneix i avui tots els agents socials que participen en els convenis estem d’acord en harmonitzar les condicions laborals i econòmiques”.

Balcells ha assenyalat que cal treballar perquè “l’harmonització dels convenis permetin, en un futur, una visió del sistema com a sistema únic de salut sota els principis de sostenibilitat, equitat d’atenció a la població i alhora, també amb unes condicions de treball i mobilitat que siguin al màxim d’homologables possibles en un futur”. Es tracta, a la vegada, d’un objectiu en què coincideixen tots els agents socials i d’altres interlocutors socials i polítics del país.

El conseller de Salut també ha subratllat que “encetem un marc estable de coordinació i diàleg permanent amb tots els agents socials, al voltant, no només de les condicions econòmiques, sinó de les condicions laborals, de les càrregues de treball, que fan que hi hagi una participació en la planificació del sistema sanitari, i en la pròpia governança de futur”. Finalment, ha remarcat que és “una Taula de treball per formular propostes d’assessorament pels que han de prendre les decisions en les taules de negociació pertinents”.

La negociació col·lectiva en l’àmbit de la salut es duu a terme periòdicament en taules diferenciades i subjectes als seus propis calendaris. Actualment, són diversos els actors socials que coincideixen en l’objectiu de treballar per a l’assoliment d’una major integració en les condicions laborals de les persones que treballen al sistema públic de salut.

Precisament, la finalitat de la Taula serà la de promoure el procés d’harmonització de forma consensuada i on la concreció de les condicions es farà a través dels processos de negociació col·lectiva.

El Protocol, -que té una vigència de dos anys, prorrogables dos anys més si les parts així ho acorden-, estableix que els principis en què s’emmarca aquest procés d’harmonització són cinc: la sostenibilitat del sistema; l’equitat en l’atenció a la població; garantir el desenvolupament professional; aprofundir en la millora de l’atenció a la salut; i promoure la formació continuada, la recerca i la innovació.

La Taula tindrà una periodicitat, com a mínim, trimestral si bé amb caràcter extraordinari es podrà reunir sempre que la seva presidència, que correspon al conseller de Salut, ho estimi convenient. La primera reunió es farà el 15 de febrer.

L’aprovació del Protocol i la Taula arriba després de l’acord històric del passat 23 de desembre per millorar les condicions laborals dels treballadors adscrits al III Conveni laboral del SISCAT. Un acord que Salut va fer possible amb la injecció de 460 MEUR el 2023 per millorar les condicions laborals dels treballadors.

Materials:

Imatges en brut de la reunió per acordar el Protocol i la creació de la Taula d'harmonització de les condicions laborals de tots els professionals del SISCAT.

https://we.tl/t-pkCgDyafGi

Podeu recuperar l'atenció als mitjans de comunicació sobre la taula d'harmonització de les condicions laborals del conjunt dels professionals del SISCAT en aquest enllaç:

https://youtu.be/48523TX2leU


2  

Imatges

Fotografia de la reunió de la Taula d'harmonització de les condicions laborals del conjunt dels professionals del SISCAT. (1)

Fotografia de la reunió de la Taula d'harmonització de les condicions laborals del conjunt dels professionals del SISCAT. (1) 602024

Fotografia de la reunió de la Taula d'harmonització de les condicions laborals del conjunt dels professionals del SISCAT. (2)

Fotografia de la reunió de la Taula d'harmonització de les condicions laborals del conjunt dels professionals del SISCAT. (2) 559263