1. La convocatòria, de 7,5 milions, inclou per primera vegada l’impuls per a la construcció o gran rehabilitació d’habitatges destinats a casos de sensellarisme
  2. Amb aquesta convocatòria es preveu incrementar en 225 els habitatges del parc de lloguer social de Catalunya


El Departament de Territori, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha publicat avui la convocatòria de subvencions destinada a promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer o cessió d’ús. La dotació pressupostària és de 7,5 milions d’euros i es preveu que es puguin construir uns 225 nous habitatges de lloguer assequible. Les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants al web de tràmits, a partir del 21 de juny i fins al 21 de juliol de 2023.

Els ajuts s’emmarquen en un dels principals àmbits d’actuació del Govern en matèria d’habitatge com és l’ampliació de l’oferta de pisos de lloguer social. S’hi poden acollir promotors tant si són persones físiques o jurídiques com fundacions, empreses d’economia social i les seves associacions, cooperatives, organitzacions no governamentals i les associacions declarades d’utilitat pública. També s’hi poden acollir els ajuntaments i entitats vinculades que en depenen i que consten a les bases reguladoresde la convocatòria.

Enguany, i com a novetat, en aquesta convocatòria s’hi inclouen per primera vegada les actuacions de construcció o gran rehabilitació d’habitatges que es destinin a casos de sensellarisme, dins del Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme que és l’instrument del Govern per construir un model d’abordatge integral i consensuat cap a aquest col·lectiu.

A la convocatòria d’ajuts s’hi poden acollir aquelles promocions d’obra nova o gran rehabilitació que no s’hagin iniciat abans del novembre de 2022. Els promotors rebran una subvenció de 450 euros per metre quadrat de superfície útil de l’habitatge, amb un màxim de 33.750 euros per habitatge.

Els habitatges que es construeixin, que han de disposar d’una certificació energètica A (B en el cas de gran rehabilitació), s’han de qualificar amb protecció oficial, vincular al règim de lloguer o cessió d’ús i s’han de destinar a unitats de convivència amb uns ingressos ponderats defins a 4 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Per accedir a aquestes promocions cal estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.

Les quotes o rendes màximes són les següents en funció de la zona on estigui ubicada la promoció:

Municipis zona


Habitatge/Allotjament


Annexos


A*


9,23 €/m2


4,62 €/m2


A


7,50 €/m2


3,74 €/m2


B


7,50 €/m2


3,74 €/m2


C


6,63 €/m2


3,31 €/m2


D

5,76 €/ m2

2,89 €/m2


*només es poden oferir a 9,23 euros per metre quadrat de superfície útil com a màxim el 50% dels habitatges de la promoció situada en zona A, que en aquest cas es podran oferir a unitats de convivència amb ingressos ponderats fins a 4,5 vegades l’IRSC i el promotor percebrà una subvenció de 100 euros per metre quadrat construït amb un màxim de 7.500 euros per habitatge.

Per tant, en funció d’aquesta tipologia, el preu del lloguer pot oscil·lar entre els 432 euros mensuals per un habitatge de 75m2 situat a la zona D i els 562,50 euros mensuals per un habitatge de 75 m2 situat a la zona A.

Les persones interessades poden consultar el llistat de municipis de cada zona geogràfica a efectes d’aplicació de la normativa d’habitatges amb protecció oficial i les taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge.