Aquest sistema de gestió del trànsit permetrà també millorar la circulació en el nus C-58/AP-7


El Servei Català de Trànsit ha redactat el projecte d’instal·lació d’un sistema de gestió de velocitat variable en el tram de la C-58 de Sant Quirze del Vallès a Barcelona, entre els punts quilomètrics 13,5 i 0,0 en sentit entrada a la capital catalana.

Aquest equipament de control dinàmic de la velocitat permetrà a la C-58 modificar el límit de velocitat, sempre a la baixa respecte al màxim establert, a través d’uns panells lluminosos, en funció de les situacions de congestió, de possibles incidències de seguretat, de les condicions de contaminació i de les inclemències meteorològiques. Els principals avantatges de la velocitat variable són:

  1. Redueix i minimitza la severitat de les congestions i millora la qualitat de la circulació
  2. Redueix les aturades i arrencades dels vehicles, aconseguint una mobilitat més homogènia i continuada
  3. Millora de la seguretat viària i reducció de la sinistralitat, ja que en homogeneïtzar la velocitat i la mobilitat es redueix la probabilitat que es produeixin accidents

A més, aquest sistema de gestió del trànsit instal·lat a la C-58 també possibilitarà millorar la circulació en el nus amb l’AP-7 i afavorirà una mobilitat més fluïda en el tram central de l’autopista. En aquest sentit, és una de les mesures de gestió de trànsit i millora de la seguretat viària anunciades enguany en el pla d’intervenció a l’autopista.

El funcionament tècnic d’aquest sistema de gestió del trànsit consisteix en la transmissió i l’intercanvi de dades entre peu de carretera i el centre de control que es realitzarà mitjançant la xarxa de comunicacions de fibra òptica ja existent a la C-58. S’utilitzaran les actuals estacions de presa de dades de trànsit (ETD) i les estacions remotes universals (ERU) per posar en funcionament els equips del sistema. A més, s’instal·larà una nova aplicació informàtica de gestió de velocitat variable al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) que funcionarà de manera paral·lela i independent a l’existent i que actualment controla els diferents trams on ja s’ha implantat la gestió de velocitat variable (C-31, C-32, B-20, B-23/AP-7).

Convé destacar que el Servei Català de Trànsit ha encarregat un estudi previ per determinar les bases dels sistemes de velocitat variable més adequats per als accessos nord de Barcelona, entre els quals hi ha la C-58, i la definició d’un algorisme òptim a través de la microsimulació, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la capacitat de la via en totes les situacions viàries possibles.

Aquest estudi planteja un escenari amb limitació de velocitat mínima a la C-58, que seria 60 km/h, en el tram afectat per la instal·lació de velocitat variable, i en mostra els beneficis econòmics i ambientals d’aquesta situació simulada. En resum, la reducció en temps de viatge i de les partícules contaminants (C02, N0x i PM) suposarien un estalvi econòmic anual d’1.724.211,32 €. Aquesta simulació exemplifica els beneficis de la velocitat variable d’abaixar el límit abans del punt viari conflictiu per reduir la severitat de les congestions, tot i allargar el tram en situació d’intensitat.

Concretament el desplegament del sistema de velocitat variable a la C-58 estarà dotat d’aquest equipament ITS:

  1. Instal·lació d’equipament de velocitat variable tecnologia full matrix, amb flexibilitat a l’hora de dissenyar text i gràfics. En total, 28 senyals de missatge variable i 3 pòrtics
  2. Instal·lació d’un nou hardware i un nou software al CIVICAT per disposar d’un sistema de gestió de velocitat variable que permeti la gestió per carril i de secció d’aquest tram, segons característiques de la circulació i de la via en temps real
  3. Instal·lació de 10 lectors de matricula i 15 càmeres d'intel·ligència artificial per completar la informació necessària per al funcionament de la velocitat variable. Cada panell de velocitat variable tindrà un mínim de tres punts d’informació
  4. Instal·lació de 8 cinemòmetres puntuals per realitzar funcions de reforç

Es preveu que les obres d’instal·lació d’aquest sistema de velocitat variable a la C-58 s’executin al llarg del 2024, amb un pressupost previst de 2.825.066,39 €. La licitació del projecte es realitzarà en les properes setmanes.