Imatge decorativa Mòdul CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Tercer trimestre del 2023

Un de cada tres establiments empresarials de Catalunya declara que la reforma laboral del 2022 els ha afectat la política de contractació

query_builder   16 novembre 2023 10:00

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Tercer trimestre del 2023

Un de cada tres establiments empresarials de Catalunya declara que la reforma laboral del 2022 els ha afectat la política de contractació

Al tercer trimestre del 2023, el 32,3% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que la reforma laboral del 2022 ha afectat la política de contractació del seu negoci des que va entrar en vigor: un 23,1% de manera negativa i un 9,2% de manera positiva, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i la Cambra de Comerç de Barcelona. D’altra banda, el 54,7% dels establiments declaren que no els ha afectat i el 13,0% restant no ho sap (o no contesta).

Per sectors d’activitat, destaca l’hostaleria amb un 56,7% dels establiments que es declaren afectats per la reforma laboral (el 40,1% negativament i el 16,6% positivament), mentre que el 37,8% dels establiments consideren que la reforma no els ha afectat en la política de contractació. A l’altra banda hi ha el comerç, on 2 de cada 3 establiments (66,2%) declaren que la reforma laboral no els ha afectat.

Gràfic. Afectació de la reforma laboral 2022 en la política de contractació. 2023T3{"name":"2023/11/16/09/03/4659dca8-724d-4a4c-9075-c58cc30ad68d.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":57589}

Per grandària de l’establiment, els més afectats són els de 50 ocupats o més, on el 45,9% declaren que els ha afectat (31,4% negativament i 14,5% positivament). A l’altre extrem hi ha els establiments de menys de 10 ocupats, que declaren majoritàriament (69,3%) que no els ha afectat la reforma, mentre que només un 14,3% els ha afectat negativament i un 3,9%, positivament.

El principal impacte en la contractació que ha causat la reforma laboral des que ha entrat en vigor ha estat l’increment de contractes indefinits (41,0%), seguit de l’increment de contractes fixos discontinus (21,6%) i, a més distància, més flexibilitat en la contractació (9,9%).

L’increment de contractes indefinits és el principal impacte a tots els sectors d’activitat, excepte a l’hostaleria, on el principal impacte és l’augment de contractes fixos discontinus (49,9%), seguit de l’augment dels contractes indefinits (41,8%) i on la major flexibilitat en la contractació representa el 16,6%, més de 6 punts per sobre del total de sectors. En el cas de la construcció, destaca el percentatge d’establiments amb increment dels subcontractes (16,8%), que és la segona causa i dobla la mitjana del total (7,1%).

Dificultats per cobrir un lloc de treball durant l’any 2023

El 36,0% dels establiments declaren que han tingut problemes per cobrir algun lloc de treball durant el 2023, percentatge que s’eleva al 55,1% en el cas de l’hostaleria. Per grandària de l’establiment, són els de més grandària (50 ocupats o més) els que presenten el percentatge més elevat (43,2%) de problemes en la contractació, mentre que els més petits (menys de 10 ocupats) declaren el percentatge més baix (24,9%).

Els llocs d’operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors han estat els perfils ocupacionals més difícils de cobrir (33,7% dels establiments afectats). Els llocs de gerent o director han estat els de menys difícil cobertura, amb el 7,9% dels establiments afectats. També hi ha un 44,4% d’establiments que declara dificultats per cobrir perfils professionals diferents als preguntats en el mòdul empresarial.

Per sectors d’activitat hi ha algunes diferències: a l’hostaleria, el 79,4% ha tingut dificultats per trobar treballadors de la restauració, agències de viatges i recepcionistes d'hotels; en canvi, al comerç els perfils més problemàtics han estat els agents comercials, venedors i professionals del màrqueting (39,9%). A la indústria i a la construcció, més de la meitat dels establiments afectats han tingut dificultats per cobrir un lloc de treball d’operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors (56,1% i 62,6%, respectivament).

La falta de candidats ha estat la principal dificultat que han tingut els establiments afectats per cobrir els llocs de treball (81,5%), seguida per la insuficiència de competències tècniques específiques per al lloc de treball (52,2%) i el desajust del nivell formatiu (sobrequalificació o infraqualificació) (49,0%).

Tot i que la principal causa que dificulta cobrir llocs de treball es repeteix a tots els sectors d’activitat, hi ha algunes diferències: els establiments dels sectors del comerç i l’hostaleria consideren com a segona causa més freqüent les condicions laborals com la jornada, la flexibilitat horària, la possibilitat de teletreballar, etc. (49,8% i 52,2%, respectivament). Les condicions retributives són la segona causa més freqüent de la resta de serveis (47,4%).


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 217614

undefined
undefined
undefined
undefined