La consellera Mas Guix i el president Aragonès

El Govern encarrega al Departament d'Economia i Hisenda el disseny d'un finançament singular per a Catalunya

query_builder   23 novembre 2023 19:18

event_note Nota de premsa

El Govern encarrega al Departament d'Economia i Hisenda el disseny d'un finançament singular per a Catalunya

  1. La proposta ha d’abordar el traspàs de la gestió dels impostos recaptats a Catalunya, l’augment de la capacitat normativa en tots els tributs i les possibles quotes de solidaritat
  2. També es plantejaran millores en l’execució d’inversions i l’aprofitament d’immobles de l’Estat a Catalunya
  3. Durant els treballs d’elaboració es comptarà amb la participació dels principals agents econòmics, socials i polítics del país


El Govern ha encarregat avui al Departament d’Economia i Hisenda l’inici dels treballs per dissenyar un model de finançament singular per a Catalunya. L’encàrrec dona continuïtat als acords assolits en matèria econòmica en el marc de les negociacions per a la formació d’un nou govern a l’Estat espanyol.

Aquests treballs han de valorar:

  1. El traspàs de la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels impostos recaptats a Catalunya.
  2. L’augment de la capacitat normativa en tots els tributs per tal d’adaptar el sistema fiscal a les necessitats i preferències de Catalunya.
  3. La cessió de tots els impostos recaptats a Catalunya, sens perjudici que hi hagi una aportació a l’Estat pels serveis que presta a Catalunya i una quota a la solidaritat.
  4. Una anàlisi i proposta de quotes de solidaritat partint de la comparativa nacional i internacional.


La definició d’aquesta proposta s’haurà de realitzar abans de la primera reunió de la comissió bilateral amb l’Estat, que es constituirà el primer trimestre del 2024 per abordar la definició d’un model de finançament singular per a Catalunya. En aquest sentit, el Govern també ha encarregat al Departament d’Economia i Hisenda que proposi la composició i calendarització d’aquesta comissió.

Els treballs d’elaboració d’aquesta proposta comptaran amb la participació dels principals agents econòmics, socials i polítics del país. 5


Execució d’inversions equivalent al pes del PIB

A més de la millora del finançament, el Govern també ha encarregat al Departament d’Economia i Hisenda que analitzi la millora de l’execució d’inversions de l’Estat a Catalunya i l’aprofitament d’immobles de titularitat estatal al territori català.

Pel que fa a l’execució d’inversions, el Departament elaborarà la metodologia per determinar quin import ha de tenir la inversió estatal territorialitzada a Catalunya que s’haurà de preveure anualment als Pressupostos Generals de l’Estat. També definirà els mecanismes legals per controlar l’execució d’aquestes inversions.

El Comitè Estratègic d’Inversions de la Generalitat de Catalunya serà l’encarregat de determinar quines inversions prioritàries per al Govern assumirà la Generalitat, ja sigui sota el mecanisme de l’encomana de gestió o amb un instrument pressupostari anàleg. Aquestes inversions prioritàries s’elevaran a la comissió d’inversions que es constituirà entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat.

Finalment, en l’àmbit del patrimoni, el Departament d’Economia i Hisenda, en col·laboració amb la resta de departaments, identificarà una relació d’immobles de titularitat estatal dels quals se’n pugui optimitzar l’ús per tal de posar-los al servei de les polítiques públiques i activitats de la Generalitat. La negociació d’aquest àmbit també es portarà a terme en el si d’una comissió bilateral específica.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined