Imatge decorativa AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Febrer 2024

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al febrer en relació amb l'any anterior, excepte a 4 comarques

query_builder   11 març 2024 10:09

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Febrer 2024

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al febrer en relació amb l'any anterior, excepte a 4 comarques

La variació mensual és positiva a totes les comarques i Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 86.240 persones, xifra que suposa un augment del 2,5% al mes de febrer respecte a l’any anterior i se situa en 3.526.870 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 35 comarques i Aran, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 11,7% (afectada per la nova divisió comarcal), l’Alt Empordà (4,7%) i el Gironès (3,5%). A l’altre extrem, la Segarra i Osona (afectades per la nova divisió comarcal) disminueixen el nombre d’afiliats un 4,5% i un 1,6%, respectivament. També disminueixen la Ribera d’Ebre (-1,0%) i el Moianès (-0,1%).

Mapa AFI2024M02{"name":"2024/03/11/09/53/4e2f5907-96f8-4e90-a6bb-80db842af503.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":54941}


En relació amb el mes de gener, el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les comarques i Aran. Al conjunt de Catalunya ha augmentat en 30.865 persones, un 0,9%, respecte al mes de gener. Els augments més elevats són els del Baix Empordà (2,3%), la Selva (1,9%) i l’Alt Empordà (1,7%). Al febrer i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 45.565 i el d’homes en 40.680, fet que suposa augments interanuals del 2,8% i 2,2%, respectivament.

Afiliats, per sexe

Al febrer i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 45.565 i el d’homes en 40.680, fet que suposa augments interanuals del 2,8% i 2,2%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 3 comarques on disminueix. Els principals augments, a més del Solsonès (12,5%), són els de l’Alt Empordà (5,1%) i el Baix Penedès (4,0%). Les comarques amb disminucions de dones afiliades són la Segarra (-3,7%), Osona (-1,3%), afectades per la nova divisió comarcal, i la Ribera d’Ebre (-0,7%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 6 comarques, i destaquen la Segarra (-5,1%), Osona i el Priorat (totes dues, -1,8%). Pel que fa als augments, com en el cas de les dones, destaca el de l’Alt Empordà (4,3%), a més del Solsonès (11,1%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,3%. El principal augment és el d’afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 5,4% al conjunt de Catalunya i ho fan a tot el territori, excepte a la Segarra (-2,2%), a Osona (-1,0%), afectades per la nova divisió comarcal, i a l’Alta Ribagorça, que es manté estable.

Els afiliats menors de 30 anys augmenten un 4,8% al conjunt de Catalunya i només han disminuït a 3 comarques. Destaquen els augments de l’Alt Empordà (9,5%), el Pla d’Urgell (7,6%) i el Gironès (7,5%), a més del Solsonès, afectat pels canvis territorials.

Els afiliats de 30 a 44 anys són els únics que han disminuït al conjunt de Catalunya (-0,3%) al mes de febrer, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i han disminuït a la majoria de comarques (30 i Aran). Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,6%) i disminueixen a 5 comarques.

Afiliats, per nacionalitat

Al febrer, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (7,0%) i ho fan a pràcticament totes les comarques (37 i Aran), entre les quals destaquen l’Alt Empordà (10,1%), la Cerdanya (9,1%) i el Berguedà (9,0%), a més del Solsonès, afectat pels canvis territorials.

L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,6%) i disminueixen a 6 comarques.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 79,0% de les afiliacions, ha augmentat en 78.950 afiliacions al febrer respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 2,8%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 3 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (23.625), el Vallès Occidental (8.245) i el Baix Llobregat (7.015); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de l’Alt Empordà (6,1%) i el Baix Penedès (4,0%), a més del Solsonès, afectat pels canvis territorials.

Al febrer, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,6% en relació amb un any enrere (7.990 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 33 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (1.655).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,4% interanual, fet que representa 3.070 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 23 comarques i Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.955), mentre que en nombres relatius ho és el de la Cerdanya (6,5%), a més del Solsonès (5,7%, afectat pels canvis territorials recents).

L’agricultura és l’únic sector que ha disminuït les afiliacions, un 0,6%, que representa 305 afiliacions menys que un any enrere. Els afiliats a l’agricultura han augmentat a 14 comarques, han disminuït a 24 i s’han mantingut a 3 comarques i a Aran.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de febrer, el 19,5% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,5%, més del doble que la dels homes (12,5%). El Priorat (22,4%), el Solsonès, la Cerdanya i el Barcelonès (totes tres, 21,8%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (10,3%), seguit de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà (15,6%, totes dues comarques). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en l’11,2%, 1,5 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (16,9%) i gairebé dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,5%) i de l’Alt Empordà (8,8%), que tenen els graus més baixos.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 316980

Taules

Taules
XLSX | 65622

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined