1. Els parcs naturals han ofert 1.500 activitats organitzades d’educació i sensibilització ambiental adreçades, sobretot, a públic familiar i joves durant el darrer any
  2. Els parcs naturals de la Generalitat de Catalunya gestionen més de 265.000 hectàrees


Cens cabra salvatge
Elaboració del cens de cabra salvatge al PN de la Serra de Montsant
{"name":"2024/06/05/11/33/1fb14cb6-90f1-4c11-ad9d-fdda7545c0d6.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":227407}

Els parcs naturals de la Generalitat de Catalunya han desenvolupat més d’un miler d’actuacions de conservació, estudi i millora del seu patrimoni natural. Així es desprèn de la memòria d’activitats anuals d’aquests espais que ha publicat el Departament, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Els parcs i espais naturals de la Generalitat de Catalunya gestionen 265.248 hectàrees. Comprenen el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de l’Albera, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de Lleida, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural de la Serra de Montsant, el PNIN de Poblet i el Parc Natural dels Ports. L’any passat van executar un pressupost d’uns 15,4 milions d’euros.

Els parcs desenvolupen una funció important de conservació i restauració dels valors naturals dels espais. Al llarg de l’any 2023, destaquen actuacions i programes com el desenvolupament del programa Life Resque Alpyr de recuperació d’hàbitats aquàtics d’alta muntanya al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l’Alt Pirineu; actuacions de gestió i recuperació d’hàbitats dunars i espècies amenaçades que viuen al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà; la creació de microreserves per a la conservació de papallones diürnes amenaçades al Parc Natural del Cadí-Moixeró; la reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural de la Serra de Montsant, o l’inventari del patrimoni geològic del Parc Natural de les Capçaleres del Terri i del Freser.

També cal destacar projectes com els treballs de seguiment hidrològic per garantir al màxim la distribució d’aigua dolça entre els diferents ecosistemes aquàtics del Parc Natural del Delta de l’Ebre per les restriccions a causa de la sequera aprovades l’any passat; la recuperació d’hàbitats de duna i de rereduna al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; el projecte europeu LIFE RedBosques Clima que està treballant el Parc Natural dels Ports, i l’increment i intensificació dels punts de control i seguiment dels aqüífers del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la seva àrea d’influència. Així mateix, al PNIN de l’Albera, s’han dut a terme diverses accions de millora d’hàbitats; al PNIN de Poblet, s’han construït petites basses per afavorir la fauna aquàtica, i a la Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de Lleida s’ha posat en marxa el projecte Life Connect Ricotíper recuperar hàbitats per a l’alosa becuda.

Per millorar el coneixement científic sobre els seus valors naturals, durant l’any 2023, els parcs han organitzat desenes de censos de seguiment d’espècies i a escala internacional han participat en 12 projectes europeus de temàtiques diverses.


Gairebé 1.500 activitats

Els parcs naturals i espais naturals protegits de la Generalitat desenvolupen una important tasca d’educació ambiental i de difusió dels valors de conservació i protecció de la natura. L’any passat, van organitzar un total de 1.490 activitats adreçades a tots els públics, des de tallers fins a sortides guiades, exposicions, jornades, activitats per a escolars, fires o conferències, entre d’altres.

Així, mateix, cal destacar que durant l’any 2023 més de 12.100 persones van fer activitats de voluntariat en els parcs. Els voluntaris i les voluntàries són essencials per a algunes de les accions que es desenvolupen en aquests espais com, per exemple, els censos d’espècies, el seguiment i custòdia de nius de tortuga careta o la neteja de flora invasora.


Treballar amb el territori

D’altra banda, els parcs també treballen per avançar en estratègies conjuntes amb el territori. En aquest sentit, destaquen tasques com la recuperació d’elements patrimonials o l’aplicació de mesures agroambientals o de suport a la ramaderia, entre altres.

Així mateix, en una gran majoria dels parcs el turisme és un mitjà privilegiat per sensibilitzar al gran públic respecte al medi ambient i, igualment, presenta un fort potencial d’activitat econòmica que assoleix una importància estratègica com a sector estructurador de l’economia dels municipis propers als parcs. Els parcs van rebre l’any passat gairebé 4 milions de visitants. En aquest sentit, cal destacar especialment el treball continuat que la gran majoria delsparcs han fet en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible, iniciativa internacional de la Federació Europarc, que orienta els gestors dels espais naturals protegits i les empreses turístiques per definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada. Fins a l’any 2023, nou parcs naturals han estat acreditats amb aquesta certificació.

2  

Imatges

Cens de cabra salvatge al Parc Natural de la Serra de Montsant

Cens de cabra salvatge al Parc Natural de la Serra de Montsant 227407

Treballs d'extracció d'espècies invasores al Parc Natural de l'Alt Pirineu, en el marc del programa Life Resque Alpyr

Treballs d'extracció d'espècies invasores al Parc Natural de l'Alt Pirineu, en el marc del programa Life Resque Alpyr 1288427