1. Un dels elements més ben valorats del projecte és el fet que els reptes que s'aborden en l’ecosistema parteixen dels mateixos equips de treball de l’Administració
  2. Des del 2015, la Fundació NovaGob contribueix a visibilitzar els projectes i iniciatives que, en diferents àrees de gestió, transformen el sector públic

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha estat guardonada amb el Premi NovaGob 2024 pel seu projecte “L’ecosistema d’innovació pública de l’EAPC”, en la categoria de creativitat en la innovació. Una iniciativa que aprofita les sinergies entre programes i actors per fomentar el diàleg i la participació i així contribuir a fer que la innovació sigui una palanca transformadora de les administracions. Pel director de l’EAPC, Ismael Peña-López, “l'Escola fa anys que promou la recerca, la innovació i la transferència com a part consubstancial de l'aprenentatge i el desenvolupament. Així com a vector clau per a la transformació de l'Administració des de dins. Aquest premi és un reconeixement a aquesta nova visió sobre el talent a l'Administració”.

Aquest projecte fomenta la capacitació dels empleats públicsa partir dels plans de desenvolupament que sorgeixen de tres marcs competencials específics: el Marc competencial del perfil innovador a les administracions públiques, el Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació i el Marc professional de la funció directiva a les administracions públiques i els seus respectius plans de desenvolupament competencial.Així mateix, també s'adreça a tres grups claus: als servidors públics, a qui es capacita en competències d’innovació (Pla per al desenvolupament de la cultura de la innovació a les administracions públiques), a altres actors de l’entorn de l’Escola amb qui s’estableixen sinergies (4 Hèlixs), i a la ciutadania en el seu conjunt que és qui es beneficia de l’impacte d’aquestes innovacions.

Un dels elements claus del projecte és que els reptes que s'aborden en l’ecosistema parteixen de la mateixa Administració, dels directius i els equips, mitjançant diverses convocatòries que permeten conèixer, identificar i fer aflorar els reptes. A més, aquest ecosistema integra els coneixements tant dels que poden teoritzar sobre les solucions, com dels que les poden posar en pràctica i dels que es veuen afectats per les solucions proposades, com ara els usuaris dels serveis públics, els servidors públics o la mateixa Administració (enfocament de quàdruple hèlix i treball col·laboratiu).

El projecte guanyador integra diferents dispositius que ja estan en funcionament (marcs competencials, mercat de reptes, procés de recerca i innovació, assessorament estratègic d’equips, premis d’innovació, laboratori d’innovació o comunitat d’innovació), altres dispositius que s’han identificat i que es troben en procés de definició (laboratori de transferència i escalat o la Innoteca); i altres que proveeixen altres actors de l’entorn de l’EAPC.

Un projecte amb un gran impacte

L’ecosistema està tenint un impacte que es veu reflectit amb aquestes xifres:

  1. Premis a la innovació, 200 propostes avaluades i 69 projectes premiats.
  2. Mercat de reptes, 94 propostes avaluades i 20 projectes impulsats.
  3. Assessorament estratègic d'equips, 35 projectes avaluats, 18 projectes impulsats.
  4. Taller de reptes i laboratori d'innovació: Pilot amb 30 participants i tres projectes per aplicar a polítiques de joventut, educació i vellesa. Satisfacció global dels participants,3,5/4. Sistematització mitjançant una guia metodològica. Dues edicions el 2024 amb 40 participants.
  5. Mòdul d’innovació del Pla de desenvolupament directiu: 50 participants que s’incorporen a la comunitat d’innovació.
  6. Comunitat d’innovació: 90 persones.

Aquest ecosistema forma part del procés d’aprenentatge i desenvolupament dels empleats públics, que s’implementa mitjançant el model d’aprenentatge i desenvolupament de l’Escola. En aquest sentit, es potencia la interrelació entre la recerca, la innovació i la transferència amb les estratègies d'aprenentatge i desenvolupament professional, cosa que fa que es generi nou coneixement quan s’acaba el coneixement de base i cal trobar noves solucions per afrontar els reptes a abordar.


Ecosistema innovació pública{"name":"2024/06/28/17/01/d4d36b07-833e-4d6c-a927-627ee7f9b056.jpg","author":"Funció pública","type":"0","location":"0","weight":1920367}