Nota sobre la resolució de la Secretaria relativa als fets del Centre Penitenciari Quatre Camins de 30.04.04

El Departament ha adoptat i adoptarà mesures per evitar que es tornin a repetir fets com aquests

query_builder   24 novembre 2004 10:00

event_note Nota de premsa

Nota sobre la resolució de la Secretaria relativa als fets del Centre Penitenciari Quatre Camins de 30.04.04

El Departament ha adoptat i adoptarà mesures per evitar que es tornin a repetir fets com aquests

La Secretaria de Serveis Penitenciaris ha dictat resolució en l’expedient d’informació reservada incoat arran de la situació creada després dels greus incidents promoguts per un grup d’interns del Mòdul 1 del Centre Penitenciari Quatre Camins.

L’objectiu de la informació reservada era determinar les circumstàncies que van concórrer en els trasllats des del Centre Penitenciari Quatre Camins a altres centres dels interns que van participar en els greus incidents esmentats i, al mateix temps, valorar el funcionament dels dispositius emprats per afrontar la situació originada després de la crisi.

La informació esmentada confirma que es va generar una situació en la qual no es va establir una cadena clara de delegació de comandament i, per tant, no es va poder exercir el control reglamentari sobre l’accés al recinte penitenciari. Aquesta circumstància va comportar la presència d’un nombre notable de persones alienes al servei i la posterior concentració d’una part del personal en una reunió reivindicativa, sense que s’observés la normativa aplicable. D’aquesta manera, es va dificultar el procés regular de trasllat d’alguns dels interns que havien de ser conduïts a altres centres penitenciaris.

La informació reservada confirma que, en aquesta situació, es van manifestar amb més intensitat algunes deficiències conegudes: l’excés de població penitenciària, la manca d’un protocol establert per afrontar situacions d’emergència, la manca d’alguns mitjans necessaris o l’existència de  determinades pràctiques sindicals que dificulten l’exercici de la funció directiva  en els centres penitenciaris.

La Secretaria, a la vista d’aquesta anàlisi, ha optat per adoptar mesures de correcció de la situació de partida, entre d’altres, reforçar la dotació de recursos del Centre, accelerar la posada en marxa del Departament Especial de Règim Tancat (DERT), aprovar un protocol per gestionar les situacions de crisi, avançar en la revisió de la política de personal i reestructurar els serveis de la Secretaria i del Centre Penitenciari.

Tot i que algunes de les lesions objectivades en els fulls d’assistència mèdica dels interns traslladats no són compatibles amb una adequada utilització dels mitjans coercitius que preveu la normativa penitenciària, la informació reservada –després de prendre declaració a més de quaranta membres del personal penitenciari– no ha pogut individualitzar responsabilitats derivades d’aquella situació.

Per aquesta raó i a reserva del que determinin les diligències obertes al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Granollers, la Secretaria arxiva les actuacions, sens perjudici de les possibles responsabilitats que en el futur es puguin determinar en l’àmbit disciplinari un cop dictada la corresponent resolució judicial.

La Secretaria reitera la necessitat que es perseveri en la millora dels principis d’eficàcia, disciplina, jerarquia i coordinació que han d’inspirar l’actuació de l’Administració pública i, molt especialment, l’exercici de les delicades funcions que han d’atendre tots aquells que treballen al servei de la política social penitenciària.

Sense ignorar les limitacions que els mitjans disponibles comporten per a una actuació més efectiva, la Secretaria es referma en la seva voluntat d’informar l’opinió pública sobre la situació del sistema penitenciari de Catalunya, d’utilitzar els mitjans que la legislació posa al seu abast per millorar aquesta situació i de fer respectar els principis d’eficàcia, jerarquia i coordinació que han de presidir sempre l’acció de l’Administració penitenciària com la de totes les administracions públiques.

Adjuntem el text íntegre de la resolució dictada per la Secretaria de Serveis Penitenciaris.

1  

Fitxers adjunts

Text íntegre de la resolució dictada per la Secretaria de Serveis Penitenciaris

Text íntegre de la resolució dictada per la Secretaria de Serveis Penitenciaris
DOC | 41

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined