PTOP destina prop de 3 MEUR a la redacció de plans urbanístics a 100 municipis

query_builder   3 agost 2005 12:30

event_note Nota de premsa

PTOP destina prop de 3 MEUR a la redacció de plans urbanístics a 100 municipis

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques destinarà prop de 3 MEUR a 100 municipis de tot Catalunya en el marc de la segona convocatòria d’ajuts per a cofinançar la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats d’iniciativa pública. Aquestes subvencions tenen com a objectiu ajudar els municipis a actualitzar els seus planejaments urbanístics i a adaptar-los a l’actual normativa urbanística. En una altra línia d’ajuts, el DPTOP ja ha encarregat a 12 equips d’arquitectes la redacció dels POUM de 61 municipis.

Ajuts al planejament municipal

Aquests ajuts s’emmarquen en el programa de foment del planejament que du a terme el DPTOP amb la finalitat de millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i facilitar la generació de sòl urbanitzable, tot garantint un desenvolupament sostenible. En paral·lel, aquesta iniciativa pretén clarificar i fer més consistent l’ordenament jurídic urbanístic català.

 D’altra banda, el Govern té la voluntat que tots els municipis puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, tal i com preveu el decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. Així, el Govern ha considerat necessari proporcionar ajut econòmic als ajuntaments que ho requereixin.

L’any passat, el DPTOP va atorgar 3 MEUR a 110 municipis per a l’elaboració de figures de planejament urbanístic. Els ajuts van incloure la redacció de catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

 Criteris de valoració

A l’hora d’atorgar aquests ajuts per a la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, s’ha tingut en compte els criteris següents.

Grandària del terme municipal: S’han primat els termes municipals més extensos, per la seva importància territorial i funcional

Nombre d’habitants: Aquesta convocatòria prima els municipis petits i mitjans.

Nombre de nuclis urbans que conformen el terme: s’ha valorat la complexitat que significa planificar la inserció i connexió d’un major nombre de nuclis.

Antiguitat del pla vigent: s’ha puntuat en major grau els municipis on més antiga sigui la normativa urbanística vigent.

D’altra banda, es valora específicament la necessitat d’elaborar un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), com a peça bàsica de l’ordenament urbanístic. També s’ha ponderat la ubicació estratègica del municipi, el nivell de compliment del planejament actual, la necessitat de desenvolupar-hi polítiques d’habitatge, l’atenció a les necessitats de sòl industrial i la incidència positiva en l’equilibri territorial.

Les subvencions es poden concedir pels imports màxims sol·licitats o per un import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la subvenció és de 50.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs municipis. El DPTOP ha destinat per aquesta convocatòria 3 MEUR, 1 MEUR durant el 2005 i els 2 MEUR restants en l’exercici següent .

Altres línies d’ajuts

En aquesta política de facilitar que tots els municipis puguin redactar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, el DPTOP ha encarregat a 12 equips d’arquitectes l’elaboració dels POUM dels 61 municipis beneficiaris d’una altra línia d’ajuts, adreçada a municipis que no disposen de planejament urbanístic general ni de delimitació de sòl urbà amb normes urbanístiques. Aquests encàrrecs suposen una inversió de prop d’1,1 MEUR i el termini per a la redacció dels plans és de 9 mesos.

(vegeu els quadres dels municipis en la nota que s’adjunta)

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 86

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined