La Comissió d'Urbanisme de Lleida aprova el Pla especial de l'Aeroport d'Alguaire

query_builder   24 novembre 2005 20:00

event_note Nota de premsa

La Comissió d'Urbanisme de Lleida aprova el Pla especial de l'Aeroport d'Alguaire

La Comissió d’Urbanisme de Lleida ha aprovat avui provisionalment el Pla especial per a la delimitació de sòl de l’àmbit del futur Aeroport d’Alguaire. En els propers dies, el conseller Nadal farà l’aprovació definitiva d’aquest Pla que delimita l’espai i legitima la reserva de sòl per garantir la ubicació del futur aeroport.

Des de l’inici de la legislatura ha estat prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya impulsar definitivament la construcció del futur Aeroport de Lleida. Avui, després d’haver passat el tràmit d’informació pública, la Comissió d’Urbanisme de Lleida ha aprovat provisionalment el Pla especial de l’Aeroport d’Alguaire que permet delimitar el seu àmbit i legitimar la reserva de sòl per la seva ubicació futura. Passat aquest tràmit, es preveu que el pla sigui aprovat definitivament pel conseller de PTOP de manera immediata.

Paral•lelament, el Pla director de l’Aeroport d’Alguaire està en redacció i es preveu que properament surti a informació pública.

Aprovats el Pla especial i el Pla director, es redactarà el projecte constructiu i una vegada enllestit, es licitarà i adjudicarà l’inici d’obres que es preveu que sigui el proper 2007.

367 hectàrees per l’aeroport i els seus usos complementaris

El Pla estableix que l’àmbit d’afecció de l’aeroport, situat a l’altiplà d’Alguaire, té una superfície aproximada de 366,98 hectàrees i una forma allargada, de 4.800 metres de longitud per 1.300 metres en el punt més ample.

Es preveu que l’àrea destinada al moviment d’aeronaus (pista de vol, carrers de rodada i accés, plataforma d’estacionament) i la d’activitats aeroportuàries (terminal, oficines operacionals, instal•lacions, aparcament de vehicles, etc.) ocuparà unes 134 hectàrees del total del terreny que s’adquireixi, la resta es destinaran a usos complementaris i a la protecció del sistema aeroportuari.

El dimensionat d’aquest sistema general aeroportuari s’ha realitzat considerant el màxim desenvolupament de l’aeroport en les dues fases previstes en el Pla.

Característiques del futur aeroport

El Pla d’aeroports de Catalunya estableix que l’Aeroport de Lleida ha de ser un aeroport d’aviació regional, que ha de facilitar l’accés al transport aeri des d’aquesta infraestructura a qualsevol altre aeroport d’abast regional europeu.

Els paràmetres que estableix el Pla especial dona compliment a les previsions per aquest nivell d’aeroports:

• Pista de 2.000 metres, ampliable fins a 3.000 metres en una segona fase.• Franja de vol de 300 metres d’amplada.• Carrer de rodada paral•lel a la pista.• Plataforma d’estacionament d’aeronaus amb àrees per a l’aviació regional, general i esportiva.• Àrea terminal (torre de control, hangars, edifici terminal, comunicacions).• Instal•lacions per al servei de salvament i extinció d’incendis.• Subministrament de combustible.• Heliport.• Ajudes a la navegació i aproximació (IFR).

A més de les dimensions de la pista de vol, el Pla especial defineix les dimensions de les servituds aeronàutiques. Aquestes zones tenen l’objectiu d’afavorir la seguretat i regularitat de les operacions de l’aeroport i garantir la seva viabilitat a llarg termini, a més de protegir l’entorn de les afeccions que l’activitat aeroportuària pugui produir.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 314

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined