El 58% de les urbanitzacions de Catalunya han iniciat els tràmits per adequar-se a la Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Les franges perimetrals per protegir les urbanitzacions del foc obertes a Catalunya sumen uns 240 quilòmetres, la distància entre Figueres i Tarragona

El Departament de Medi Ambient i Habitatge inverteix uns 15 milions d'euros en matèria de prevenció d'incendis

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha visitat avui Maçanet de la Selva, on ha comprovat els treballs de prevenció d’incendis forestals que s’han dut a terme en diferents urbanitzacions, per donar compliment a la Llei 5/2003,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquesta Llei estableix les mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.

Ara per ara, el 58% de les urbanitzacions de Catalunya han iniciat els tràmits i treballs per adequar-se a aquesta Llei, pràcticament el doble de les que ho havien fet el juny del 2004, que eren el 30%. 

El Servei de Prevenció d’Incendis del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha certificat l’obertura de franges de protecció perimetral en 123 urbanitzacions de tot Catalunya, localitzades en 60 municipis diferents. El perímetre d’aquestes franges de protecció suma 237,44 quilòmetres en total. Tenint en compte que les franges són de 25 metres d’amplada, la superfície ocupada per aquestes franges és de 563,60 hectàrees.

També s’ha certificat el manteniment de franges de protecció perimetral en 58 urbanitzacions, localitzades en 27 municipis diferents. S’han realitzat treballs de manteniment de franges en una longitud total de 76,36 quilòmetres de perímetres, que equivalen a 190,91 hectàrees.

Properament, se certificaran actuacions d’obertura i manteniment de franges en 10 municipis més, que inclouen 25 urbanitzacions.

Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció. Per una banda, serveixen per mitigar l’acció d’un foc provinent de la zona forestal per facilitar les tasques d’extinció i d’aquesta manera salvaguardar la urbanització i les persones. Per l’altra, aquestes franges han de prevenir l’avanç d’un incendi originat dins de la pròpia urbanització i evitar que avanci cap a la massa forestal.

En resum, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha subvencionat les tasques de treballs en franges de protecció en prop de 200 urbanitzacions distribuïdes en 97 municipis per a les que ha destinat 1.900.000 €, un milió més del previst inicialment. A més, la convocatòria de 2006 s’ha pressupostat en 1.900.000€ que seran ampliables en funció de les sol·licituds d’ajuts dels ajuntaments.

A banda dels ajuts als municipis per adequar les mesures de prevenció a les urbanitzacions, el Departament de Medi Ambient i Habitatge subvenciona les actuacions a les Agrupacions de Defensa Forestal, als municipis i a particulars o propietaris. També fa gestió forestal, específicament a la prevenció d’incendis, fa sensibilització de la prevenció d’incendis a través dels voluntaris forestals del Departament, elabora el mapa de risc diari, i comanda les unitats de prevenció.

Els efectius de prevenció d’incendis són 410, que afegiran durant l’estiu als seus mitjans habituals 10 vehicles pick-up amb capacitat de suport en la primera intervenció, 1 unitat GEPIF (camió polivalent forestal), una avioneta i un helicòpter, a més del personal i els mitjans dels que disposen les 286 Associacions de Defensa Forestal que hi ha a Catalunya. El pressupost de la campanya d’enguany és de 15.246.000 euros.

1  

Fitxers adjunts

Dossier

Dossier
PDF | 277