El Departament de Justícia i els sindicats de presons signen un acord sobre condicions de treball

Aquest acord regula les condicions laborals d'uns 3.300 treballadors penitenciaris per al període 2006-2009

query_builder   26 abril 2006 17:18

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia i els sindicats de presons signen un acord sobre condicions de treball

Aquest acord regula les condicions laborals d'uns 3.300 treballadors penitenciaris per al període 2006-2009

El secretari general del Departament de Justícia, Joan Turró, i el secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, han signat amb els representants dels sindicats UGT, CCOO i CATAC-IAC l’acord de condicions de treball del personal penitenciari per al període 2006-2009. La signatura va tenir lloc ahir, dimarts 25 d’abril, a la seu del Departament de Justícia.

Aquest acord permetrà a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil aplicar una política de recursos humans orientada a reforçar la professionalitat del seu personal i a promoure la millora de les seves condicions laborals en benefici d’un sistema penitenciari més eficient.

La durada de l’acord —que haurà de ser ratificat per la mesa sectorial de la funció pública i aprovat pel Govern de la Generalitat— és una garantia de continuïtat per a la renovació del sistema penitenciari de Catalunya, tant pel que fa a instal•lacions penitenciàries com a l’atenció del seu personal i la millora de la qualitat i prestacions del servei penitenciari orientat a la reinserció de les persones sotmeses a mesures judicials.

Els principals aspectes de l’acord, que donarà cobertura a uns 3.300 treballadors  de l’àmbit penitenciari, es poden sintetitzar en:

1. Polítiques d’ocupació

L’acord estableix que es convocaran els concursos i les ofertes parcials necessàries per a la dotació dels llocs de nova creació, i per afavorir la consolidació del personal de totes les àrees (oficines, rehabilitació i vigilància) en situació d’interinatge. La incorporació progressiva de personal permetrà una millora de les ràtios interns/funcionari.

2. Mobilitat

Es garanteix la mobilitat horitzontal anual i s’articulen sistemes que a mig termini afavoriran la mobilitat interadministrativa (administracions central i local) i interdepartamental.

3. Promoció, carrera professional i formació

S’estableix per primera vegada un sistema de promoció al mateix lloc de treball per la via de l’increment de dos nivells, vinculant-lo a la formació i a la millora de competències i habilitats professionals.

4. Model organitzatiu

La reestructuració organitzativa dels centres penitenciaris comporta un nou plantejament directiu així com una nova organització dels comandaments intermedis de totes les àrees i potenciació de l’àrea de gestió (increment de la presència de tècnics mitjans d’oficina, adequació retribucions del personal de cossos generals...).

Es preveu un procediment que faci possible l’accés gradual dels funcionaris dels cos d’auxiliars tècnics, serveis penitenciaris, al grup C, tècnics especialistes, mitjançant torns especials de promoció interna.

5. Incentivació de la presència efectiva

L’aplicació del programa d’incentivació de la presència efectiva permetrà reconèixer la presència continuada i alhora reduir l’actual taxa d’absentisme fins a situar-la en uns índexs sostenibles per al conjunt del sistema.

6. Racionalització d’horaris

Amb l’objectiu de reduir les conseqüències sobre les condicions de seguretat i salut laboral del personal que treballa en règim de torns i de millorar la estabilitat del personal en les unitats de servei, s’articula un programa de racionalització dels horaris de l’àmbit de règim interior que permeti regularitzar els canvis de torn, establint un límit de tres al trimestre (12 a l’any).

L’adhesió al programa és individual i voluntària.

      7. Medi obert i serveis socials

Es defineix per primer cop el model organitzatiu del medi obert, que permetrà el seu desenvolupament d’acord amb els objectius estratègics del Departament, encaminats a la potenciació de la intervenció en el medi comunitari. Es preveu la creació de diverses figures professionals orientades a aquesta finalitat (genèric de medi obert, cap d’unitat, delegat d’execució de mesures...)

8 Millores socials

S’aborden diversos aspectes orientats a la dotació d’un seguit de beneficis socials per a la plantilla en els següents àmbits: reserva de places per a segona activitat, programes de transport i desplaçaments, millora dels serveis de cafeteria i restauració, estudi sobre vestuari de treball, programes mediambientals i de reciclatge, prevenció de riscos laborals i creació d’un grup de treball específic orientat a la potenciació i valoració social de la imatge i l’activitat del col•lectiu.

1  

Fitxers adjunts

Preacord Penitenciari

Preacord Penitenciari
PDF | 2377

undefined
undefined
undefined
undefined