L'Institut Català de Finances tanca el 2005 amb beneficis

Balanç ICF 2005

query_builder   10 febrer 2006 16:30

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de Finances tanca el 2005 amb beneficis

Balanç ICF 2005

L’entitat obté uns guanys d’1’3 milions d’euros, davant els 5 milions de pèrdues de l’any 2004 Una gestió més eficient ha permès reactivar l’activitat del grup, incrementant-la  en un 87,8% respecte el 2004 La millora del sanejament de la entitat ha reduït l’índex de morositat del 5,4% al 3,5%, i en un 25% els crèdits impagats S’ha complert amb els objectius marcats en el Pla Estratègic per al 2005 El Govern aprovarà aquest any la nova Llei de l’ICF La  nova  línia ICFcrèdit ha formalizat  en només quatre mesos els 200 MEUR previstos per al primer tram  ICF Equipament ja ha construït 18 noves escoles en el primer any de funcionament

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, el president de l’Institut Català de Finances, Andreu Morillas, i el conseller delegat d’aquesta institució, Josep Maria Ayala, han presentat aquest matí el balanç d’activitat de l’ICF durant el 2005. Un balanç que el conseller ha qualificat de “molt positiu” ja que ha complert amb els objectius marcats pel Pla estratègic de l’ICF per al 2005. Així, durant l’any passat l’ICF ha reactivat i incrementat la seva activitat; ha augmentat la seva oferta de crèdit públic amb nous instruments de finançament al servei de les empreses; ha endegat l’activitat d’ICF Equipaments per donar suport financer a les polítiques del Govern; i tot això ho ha fet millorant el sanejament de l’entitat i tancant l’any amb uns beneficis d’1,3 milions d’euros, davant els 5 milions de pèrdues del 2004.

Durant la roda de premsa, Castells també ha anunciat alguns dels objectius de l’ICF per al 2006 entre els quals destaca la propera presentació d’un projecte de llei que reguli l’activitat de l’Institut i la seva organització interna. La nova Llei de l’ICF agruparà totes les entitats financeres públiques que aquest moment existeixen (ICF Holding, ICF, ICF Equipaments i ICCA) en un sol grup consolidat. D’altra banda, l’ICF també preveu tancar el 2006 amb una inversió de 3.000 milions d’euros, el doble que el 2003.

Millora de l’estat de les finances

A banda de tancar l’any en positiu, del compte de resultats de l’ICF per al 2005 també destaca l’evolució positiva del marge d’explotació que ha augmentat un 42% respecte l’any anterior. També el marge ordinari ha registrat bons resultats amb un increment del 33%.

De l’anàlisi del balanç de l’ICF, també és important l’evolució de la cartera d’inversió en crèdits, avals i altres inversions de risc que s’ha incrementat un 21%, fins arribar als 2.086,4 milions d’euros.

Dintre de la inversió creditícia de l’any també destaquen els 147,8 milions formalitzats, a 31 de desembre del 2005, a través de la línia ICFcrèdit. Es tracta d’una nou producte financer que l’ICF, en col•laboració amb 26 entitats financeres va començar a comercialitzar el passat setembre amb l’objectiu de finançar, amb condicions preferents, projectes d’inversió a Catalunya realitzats per pimes. Cal destacar, però, que aquesta línia ja ha esgotat aquest mes de febrer els 200 milions d’euros previstos per a aquest primer tram.

Altres indicadors avalen el bons resultat de l’exercici de l’Institut com la inversió en capital, realitzada a través de la seva societat filial ICF Holding, que ha estat de 60,4 milions d’euros, amb un increment del 13,4% respecte el 2004.

Millora del sanejament de l’ICF

Aquest 2005 també s’ha donat compliment a un dels objectius del Pla estratègic i de l’equip directiu de l’ICF. Durant el 2004, es va fer un esforç per reorientar l’entitat i procedir a sanejar-la. Així, i amb una gestió eficient, s’ha aconseguit aquesta fita: reduint l’índex de morositat del 5,4% al 3,5%, i disminuint el nombre d’impagats en un 25%. Tot això, al mateix temps que han augmentat les provisions en un 11%.

El Pla estratègic també preveia fins al 2007 un esforç important de capitalització de l’entitat. En aquest sentit, l’any 2005 s’ha fet una aportació de 30 milions d’euros, incrementant el capital en un 19,1%, respecte l’any anterior.

Reactivament de l’activitat

L’any 2004 l’etapa de sanejament de l’ICF també va coincidir amb un període de moderació en la tendència de la inversió, després de les quotes registrades l’any 2003 amb una activitat creditícia per sobre de la mitjana. Així, i un cop millorat el sanejament de la institució, aquest 2005 s’ha reactivat l’activitat creditícia de l’ICF Consolidat que s’ha incrementat un 87,8%, fins a un import total de 710 milions d’euros, 332 milions més que l’any anterior. Durant l’any passat es van concedir nous crèdits per un import de 530 milions d’euros, i avals per un total de 120,4 milions d’euros. També han augmentat el nombre d’operacions formalitzades que a 31 de desembre del 2005 sumaven un total de 503 milions d’euros, davant els 362 milions d’euros registrats l’any anterior.

Un dels principals objectius del Pla estratègic de l’ICF per al 2007 és donar suport a projectes que siguin financerament viables i econòmicament estratègics per a Catalunya i que puguin portar valor afegit a l’economia catalana. En aquest sentit, durant el 2005 s’han dut a terme operacions com l’estructuració d’un préstec sindicat a Ercros.

 

Nous productes al servei de les empreses i de les polítiques del Govern

Un altre dels eixos al voltant del qual gira el Pla estratègic de l’ICF 2005-2007 és el d’innovar en l’oferta de productes dirigits especialment a cobrir les necessitats de finançament de les empreses. Aquest 2005, l’ICF ha llençat nous productes entre els quals destaca la línia ICFcrèdit. També ha posat a disposició de les pimes una nova de línia de préstecs participatius per un import de 65 milions d’euros fins a l’any 2007 per reforçar la internacionalització i millorar la seva competitivitat. Amb aquestes accions també  es dóna compliment a dues de les 86 mesures de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana en l’epígraf dedicat a la millora del finançament de l’activitat empresarial durant la present legislatura.

A través de la seva societat filial ICF Holding, l’Institut ha reordenat la seva cartera de participacions en fons de capital risc sumant-ne un de nou: BCN Emprén, amb una participació en l’accionariat del 23% i una aportació d’1,9 milions d’euros. També ha promocionat i ha entrat a formar part del Fons Europeu per a la Mediterrània que compta amb un pressupost inicial de 45 milions que hi aporten, a parts iguals l’ICF, l’ICO i el BEI. Es tracta d’un fons de capital risc que té per objectiu promoure projectes empresarials als països del sud de la mediterrània, amb especial atenció al Magreb: Marroc,Tunísia i Algèria.

Finalment, i amb l’objectiu de donar suport financer a les polítiques del Govern, aquest 2005 ha entrat en funcionament ICF Equipaments, una societat mercantil que té per objectiu buscar el millor finançament per construir aquelles infraestructures que li encarregui el Govern. Amb una inversió de 51 milions d’euros, aquesta societat ja ha posat en funcionament 18 noves escoles en el 2005.

Objectius per al 2006: nova Llei de l’ICF 

Entre els objectius de futur de l’ICF per a l’any 2006 destaca la voluntat de continuar amb l’increment de l’activitat del grup, millorar els estats financers de l’entitat i consolidar l’organització de la institució. Precisament, i amb l’objectiu d’adequar l’organització interna de l’ICF a la nova etapa de creixement, el Pla estratègic preveu per a aquest 2006 la redacció i aprovació de la nova Llei de l’ICF. La finalitat és reagrupar les filials de l’ICF–Institut Català de Finances, Institut Català del Crèdit Agrari, ICF Holding i ICF Equipaments- per actuar com un sol grup financer consolidat. D’aquesta manera es millorà la solvència, l’eficàcia i l’eficiència del grup, al mateix temps que es simplificarà l’actual reglament. També es guanyarà en transparència, ja que segons preveu l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, el nou consell de govern del l’ICF comptarà també amb representants de les organitzacions sindicals i empresarials més importants de Catalunya. 

 

1  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PDF | 1047

undefined
undefined
undefined
undefined