Els Quatre Motors es posicionen davant la nova política de cohesió econòmica i social de la UE ampliada

query_builder   2 febrer 2005 14:36

event_note Nota de premsa

Els Quatre Motors es posicionen davant la nova política de cohesió econòmica i social de la UE ampliada

L’associació regional,a iniciativa de Catalunya, envia a les institucions europees una posició comuna sobre les futures perspectives financeres de la Unió Europea

Les regions que integren l’associació “Quatre Motors” (Lombardia, Rhône-Alpes, Baden-Württemberg i Catalunya) han signat una posició comuna que han fet arribar a totes les institucions europees (Comissió Europea, Consell d’Europa i Parlament Europea) sobre les futures perspectives financeres de la Unió Europea i sobre la reforma dels fons estructurals. La iniciativa d’elaborar aquest document ha sorgit de Catalunya que ostenta des del dia 1 de gener la presidència de torn dels  “Quatre Motors”.

En la declaració comuna les quatre regions defensen la proposta de la Comissió de reorganitzar la política de cohesió al voltant de tres nous objectius prioritaris (objectiu de convergència, objectiu de competitivitat regional i ocupació i objectiu de cooperació territorial europea). Es mostren, però, preocupades per la possibilitat que les repercussions d’una reducció del pressupost comunitari afectin fonamentalment l’objectiu de competitivitat i ocupació, els fons del qual es destinen a reforçar els projectes de regions com les que integren els Quatre motors. La renuncia a aquest objectiu de competitivitat i ocupació suposaria un afebliment de la cohesió europea.

En aquest sentit els signants demanen a la Comissió que, sense prejudici de la prioritat que cal donar a la convergència dels nous estats membres, es mantinguin els fons estructurals per a les regions  de la UE pre-ampliada, i que són beneficiàries de l’actual  Objectiu 2.

Aixa mateix els “Quatre motors” expressen la seva inquietud en relació a l’extensió del mapa d’ajuts regionals que entraria en vigor en el període 2007-2013 la qual cosa suposaria la supressió total del ajuts a la inversió productiva per a les grans empreses europees situades fora d’aquestes regions.

Els 4 Motors per a Europa és una associació constituïda el setembre de 1988. Aquesta entitat uneix en el seu si quatre regions que agrupen 31,4 milions d’habitants i figuren entre les regions  més dinàmiques d’Europa que, sense ser capitals dels seus respectius països, són regions econòmicament “motores” d’aquests. A banda, els Quatre Motors per a Europa és el primer exemple de cooperació transfronterera entre quatre regions no limítrofes.

P.S. S’adjunta el text íntegre de la posició comuna.

1  

Fitxers adjunts

Fons estructurals

Fons estructurals
DOC | 45

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined