Per una política de recursos humans de la sanitat catalana

320 milions d'euros per a la millora de les condicions retributives de tots els professionals de la xarxa sanitària pel trienni 2006-08

query_builder   27 març 2006 20:08

event_note Nota de premsa

Per una política de recursos humans de la sanitat catalana

320 milions d'euros per a la millora de les condicions retributives de tots els professionals de la xarxa sanitària pel trienni 2006-08

El Departament de Salut està treballant des de fa més de dos anys en tres importants iniciatives: l’acord per a la planificació i el desenvolupament professional en l’àmbit de l’acord marc de recursos humans del sistema sanitari català, la negociació del conveni amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i les negociacions amb la Mesa sectorial de negociació de l’Institut Català de la Salut.

A més, el Departament està definint un pla de govern de la Generalitat per tal de planificar, formar, acreditar i gestionar els recursos humans de la sanitat catalana (primària, hospitalària, sociosanitaria i salut mental) amb col•legis, associacions professionals, sindicats i patronals, que estarà acabat abans de final del 2006.

Amb la Mesa Social, i després de 15 anys, el Departament està donant compliment a la LLOSC (1990), que ja preveia la homogeneïtzació de les condicions laborals de tots els treballadors de la sanitat pública (primària, hospitalària, sociosanitaria, salut mental) amb independència de la seva vinculació jurídica o laboral. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya, i per tant el Departament, ha previst una partida de 320 milions d’euros pel trienni 2006-08 per tal de materialitzar l’equiparació progressiva de les condicions laborals i professionals del personal del sistema sanitari català.

Els objectius són millorar el preu hora de l’atenció contínua, les retribucions del personal, inclosos els MIR, els sistemes d’incentivació i l’homologació de les condicions de tot el sistema. La implantació d’aquestes mesures inclou tant als professionals de l’Institut Català de la Salut com als de la resta de la XHUP i als de l’àmbit sociosanitari i de salut mental.

Pel que fa a l’Institut Català de la Salut, en poc més de dos anys ha desenvolupat un conjunt d’accions orientades a la millora de les condicions laborals, com els increments de la plantilla (1.800 professionals més respecte el 2003), les estabilitzacions dels i de les professionals (6.000 places convocades), els increments retributius per sobre de la mitjana del sector (superior al 30% de mitjana), l’increment de les activitats formatives, el reforç del programa de prevenció de riscos laborals i les millores en les infraestructures i en els equipaments.

Així mateix, el Departament de Salut reconeix la necessitat d’introduir canvis que facilitin la millora de les retribucions, del reconeixement social i de la participació de les i dels professionals, i ha manifestat reiteradament la disponibilitat de consensuar millores amb les i els representants sindicals de les i dels  professionals.  Però la garantia d’èxit del diàleg només és possible si conflueixen, d’una banda, l’acord sobre els grans temes que s’han de tractar, i de l’altra, sobre les solucions adequades, els recursos econòmics, però sobretot la voluntat política de totes les parts per esgotar les vies de diàleg abans d’arribar a la via de la confrontació. Totes aquestes condicions es donen avui dia a Catalunya i, per això, el Departament de Salut confia en la via de diàleg i que no s’hagi de recórrer a una mesura de pressió com és la vaga.

1  

Fitxers adjunts

Annex Mesures XHUP i Mesa sectorial ICS

Annex Mesures XHUP i Mesa sectorial ICS
DOC | 124

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined