El Govern activa un protocol per protegir les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut

El Govern activa un protocol per protegir les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut

query_builder   24 gener 2019 13:18

event_note Nota de premsa

El Govern activa un protocol per protegir les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut

El Govern activa un protocol per protegir les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut
  • Les persones afectades podran demanar un informe al seu centre d’atenció primària per lliurar-lo a la companyia elèctrica i evitar els talls de subministrament
  • A Catalunya hi ha més de 115.000 persones amb condicions cròniques que necessiten dispositius amb connexió elèctrica per al seu tractament
 
A partir del dia 1 de gener, les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut poden demanar al seu centre d’atenció primària l’expedició d’un informe per acreditar la seva situació i evitar, així, talls de subministrament i assegurar que tenen l’energia necessària per garantir la seva salut. Aquest informe els permetrà comunicar la seva situació a la companyia subministradora, que valorarà i resoldrà la seva petició d’acord amb la normativa vigent.
 
El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, han elaborat un Protocol d'abordatge de la dependència energètica en salut que inclou les accions a desenvolupar en el sector sanitari que s’adrecen, tant a protegir les persones amb dependència per evitar talls de subministrament amb conseqüències greus per a la seva salut, com a detectar les qui es troben en situació de pobresa energètica i derivar-les als punts municipals d’assessorament.
 
Durant la presentació del nou protocol al CAP Indianes de Montcada i Reixac, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat que “aquesta actuació s’inscriu en una estratègia contra la pobresa energètica, que alhora forma part d’una estratègia global de país que volem desenvolupar tenint totes les sobiranies, incloent-hi les que ens permetin generar autoritats reguladores en el mercat energètic”.
 
Per la seva part, la consellera  Alba Vergès ha destacat que “des del Departament de Salut combatem les desigualtats. Amb aquest protocol garantim que des del sistema de salut s’actuï proactivament fent un certificat que eviti talls de llum a qui els necessita per sobreviure.”
 
De la seva banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha subratllat que “cada cop tenim més capacitat de cobertura, però ens preocupen aquelles famílies que, tot i no patir talls de subministraments, viuen situacions de vulnerabilitat energètica. Aquest protocol ens permet tenir més antenes socials per detectar, prevenir i poder actuar en aquests casos”.
 
Criteris sanitaris de dependència energètica
El protocol defineix els criteris sanitaris de dependència energètica, que identifiquen tres grups de població amb condicions cròniques que necessiten per al seu tractament dispositius amb connexió elèctrica: les persones amb teràpies respiratòries domiciliàries, les persones que utilitzen bombes de perfusió amb bateria o les persones tractades amb diàlisi peritoneal automatitzada al seu domicili.
 
S’estima que hi ha unes 115.000 persones a Catalunya que estan en situació de dependència energètica amb aparells imprescindibles per al manteniment del seu estat de salut. I d’aquestes persones, dues tercera parts cobren menys de 18.000 euros a l’any. Poden trobar-se en aquesta situació persones grans afectades per malalties cròniques de llarga durada tals com bronquitis crònica, asma, insuficiència cardíaca en tractament amb teràpies respiratòries al domicili; persones amb insuficiència renal que per sobreviure necessiten tractament de diàlisi peritoneal; o bé persones més joves que pateixen malalties neurodegeneratives incapacitants que requereixen bombes de perfusió amb connexió elèctrica per al seu tractament.
 
Identificació de persones en risc de pobresa energètica
En paral·lel, el centre d’atenció primària activarà el circuit de detecció i actuació per a persones en risc de pobresa energètica que recull un seguit d’alertes sanitàries que els professionals assistencials han de tenir en compte, tant a la consulta com en les visites al domicili, per detectar persones que es troben en situació de risc de pobresa energètica. Les alertes varien en funció de l’època de l’any i inclouen persones amb malalties respiratòries, cardiovasculars o articulars que s’agreugen a l’hivern.
 
Pel que fa a la detecció de risc de pobresa energètica al domicili, els professionals tindran en compte alguns aspectes, com ara la presència d’humitats a les parets o al sostre, la sensació de fred (o calor en mesos d’estiu) a l’interior de la casa o la manca d’il·luminació. Si la detecció és positiva, derivaran la persona als òrgans competents per tal que facin una anàlisi tècnica del cas i activar les mesures necessàries.
 
Segons la darrera Enquesta de Salut de Catalunya 3 de cada 4 persones de 75 anys i més que viuen soles són dones i aquestes tenen un estat de salut similar a les dones que viuen acompanyades però s’observa un percentatge més elevat de dependència i de privació material més greu, és a dir, dificultats per pagar les factures de lloguer o hipoteques, els serveis i béns (telèfon, rentadora i televisor), o mantenir la llar adequadament climatitzada.
 
La protecció de les persones en situació de vulnerabilitat energètica relacionada amb la salut es recull a la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, desenvolupada a Catalunya mitjançant la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que estableix la necessitat de garantir el subministrament elèctric a les llars de les persones amb dependència energètica.
 
Actuar des de la prevenció i l’atenció directa a famílies vulnerables
La creació d’aquest protocol respon a la voluntat d’abordar el fenomen de la pobresa energètica des de la detecció i la prevenció.
 
El Govern actua amb mesures directes per atendre les famílies en risc de patir situacions de pobresa energètica. En aquest sentit, el contracte programa entre Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals per a la prestació i gestió dels serveis socials destina una línia a ajuts per pagar despeses de subministraments de famílies vulnerables, a través de les àrees de serveis socials bàsics.
 
Mitjançant aquests ajuts, i d’acord amb les dades agregades dels serveis socials dels ens locals, l’any 2017 es van atendre 105.454 persones de 36.715 llars amb deutes per rebuts impagats de subministrament d’aigua, llum i gas,  4.000 més que l’any anterior. El 60% d’aquestes llars pertanyien a col·lectius especialment vulnerables: famílies amb fills a càrrec, famílies monoparentals o persones majors de 65 anys. L’import total atorgat pel Departament durant el 2017 en concepte d’ajuts d’urgència social per a subministraments va ser de 7,2M€, un 32% més respecte l’any anterior.
 
La distribució segons el tipus de subministrament va ser la següent: 41% per rebuts de llum, 33% per factures impagades d’aigua, un 16% per gas i un 10% per factures combinades de llum i gas.
 
El nombre de persones ateses els darrers anys que han estat beneficiàries dels  ajuts per a fer front al pagament de subministrament ha passat de 30.155 (2012) a 105.454 (2017).
 
Per altra banda, les dades publicades per l’Idescat en el marc de l’Enquesta de Condicions de Vida de Catalunya 2016 i 2017 en relació a les llars que, a causa de dificultats econòmiques, han estat privades d'alguna font d'energia necessària per la vida diària, apunten que aquest fenomen s’ha reduït un 42,6%. En aquest sentit, segons dades de l’enquesta, les llars afectades van passar de 41.517 l’any 2016 a 23.820 el 2017.
Per a més informació a Canal Salut:
 
 
 

1  

Imatges

Foto de la visita al CAP Indianes

Foto de la visita al CAP Indianes 811

1  

Vídeos

Vídeo de la presentació

1  

Fitxers adjunts

FAQs

FAQs
PDF | 703

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined