Port de Barcelona (Pexels, James Heming)

NOTA DE CONJUNTURA ECONÒMICA (JULIOL 2023)

El PIB català creix un 1,8% interanual el segon trimestre del 2023

query_builder   31 juliol 2023 12:14

event_note Nota de premsa

NOTA DE CONJUNTURA ECONÒMICA (JULIOL 2023)

El PIB català creix un 1,8% interanual el segon trimestre del 2023

  1. La inflació es redueix fins a l’1,9% i la subjacent també comença a moderar-se (5,9%)
  2. En l’acumulat del gener al maig, les exportacions catalanes van créixer un 15,1% interanual, molt per sobre del creixement de la zona euro i de grans economies de l’entorn
  3. Continua el dinamisme en el mercat de treball i això permet reduir l’atur fins al 8,4%, la taxa més baixa des de fa 15 anys


El Port de Barcelona
El Port de Barcelona
{"name":"2023/07/31/11/39/c7cdc707-f045-43ea-b3b1-3761bd25a3a3.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisensa","type":"0","location":"0","weight":773302}

Segons l’estimació d’avanç que elabora l’Idescat i que recull la Nota de Conjuntura Econòmica del Departament d’Economia i Hisenda, el segon trimestre del 2023 l’economia catalana creix un 1,8% interanual, al mateix ritme que al conjunt de l’Estat i per sobre d’altres economies de l’entorn com França (0,9%) o Alemanya (-0,1%).Aquest augment permet situar el creixement de la primera meitat de l’any en un 2,4%, un ritme millor del que s’esperava uns mesos enrere.Els principals factors de suport de l’activitat són la resiliència del mercat de treball i el dinamisme del sector exterior (gràcies a la millora dels colls d’ampolla, l'avanç de les exportacions de béns, la major competitivitat empresarial i la recuperació intensa del turisme estranger), en un context de moderació dels preus (en especial de l’energia). La variació intertrimestral del PIB català se situa en un 0,4%, com la de l’economia espanyola.

El context econòmic segueix, però, amb riscos importants, pels efectes de la política monetària, la feblesa de l’entorn europeu, el comportament dels mercats financers i els riscos geopolítics (en especial la guerra d’Ucraïna).

Quadre PIB{"name":"2023/07/31/11/41/b3aeaf83-cf62-403a-b50b-45862f036d19.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":93981}

Convé tenir present la incertesa de l’avanç del PIB trimestral, atès que per a l’estimació del PIB del segon trimestre l’Idescat encara no disposa d’alguns dels principals indicadors d’activitat del juny, en especial, l’índex de producció industrial (IPI) o l’indicador d’activitat del sector serveis (IASS). A això s’hi afegeix la complexitat derivada de la valoració dels consums intermedis i dels deflactors, en un context de canvis notables en els preus d’aquests inputs i dels preus finals.


Per sectors, la construcció manté el dinamisme, la indústria continua avançant amb un creixement positiu i els serveis s’alenteixen

Per sectors econòmics, destaca la millora al sector industrial (2,6% interanual), que es continua beneficiant de la baixada en costos de producció, dels preus més moderats de l’energia i de les menors tensions en els aprovisionaments. També és remarcable el creixement sòlid al sector de la construcció (5,2% interanual), tot i la moderació que comença a registrar-se al mercat immobiliari.

Els serveis, en canvi, mostren un ritme d’avanç més lent que en trimestres anteriors (augmenten un 1,3%) per la moderació en el consum. S’observa un alentiment en el comerç, transport i hostaleria, mentre que els serveis professionals i sobretot els tecnològics mantenen el dinamisme. I, dins dels serveis, el turisme estranger ha continuat creixent durant la primera meitat del 2023, però amb menys intensitat. L’arribada de turistes estrangers i la seva despesa, en acumulat fins al maig, se situen cada vegada més a prop dels valors prepandèmia (un 9,6% i un 5,7% per sota dels valors del mateix període del 2019).

El sector agrari es manté com el sector amb una evolució més negativa (-3,3% interanual), perjudicat per la situació de sequera, però amb una evolució menys desfavorable que en els trimestres anteriors.

La forta creació d'ocupació permet reduir l'atur tot i l'expansió de la població activa

Durant el segon trimestre del 2023 l’ocupació s’ha mantingut molt dinàmica, amb un creixement de l’afiliació i de l’ocupació EPA d’un 2,9% i d’un 3,8% interanual, respectivament. Les hores treballades passen d’un lleu descens interanual en el primer trimestre del 2023 a un creixement d’un 3,2% interanual el segon trimestre. La taxa de temporalitat es manté en mínims (14,3%).

Tots els grans sectors econòmics registren un creixement interanual positiu de l’afiliació el segon trimestre, amb un avanç més destacat dels sectors de l’hostaleria (4,1%) i de les tecnologies de la informació (7,8%).

El creixement de l’ocupació ha estat intens (133.000 nous ocupats respecte fa un any). Això ha permès absorbir la forta entrada d’actius i reduir la població en atur. Així, la taxa d’atur cau del 10,4% del primer trimestre del 2023 a un 8,4% el segon trimestre, i arriba al valor més baix des del 2008.


El comerç exterior de béns continua augmentant de forma sostinguda i per sobre de l’entorn

A Catalunya, el comerç exterior de béns manté una tònica de creixement sòlid en valors corrents des de mitjans del 2022, que es manté els cinc primers mesos del 2023. En l’acumulat del gener al maig, les exportacions catalanes van créixer un 15,1% interanual, molt per sobre del creixement de la zona euro (3,0%), Alemanya (3,3%), Itàlia (4,8%), França (6,7%) o d’Espanya (6,4%).

Per branques d’activitat, els vehicles de motor lideren el creixement de les exportacions catalanes (també el de les importacions), en part gràcies a l’impuls de certa demanda embassada pels colls d’ampolla. A més, és destacable el fort creixement de les exportacions de productes energètics.


La inflació cau per la contenció dels preus de l’energia i els preus dels aliments també comencen a moderar-se

La inflació es modera fins a l’1,9% el juny, gràcies a l’evolució dels preus de l’energia i també per un efecte base, i la subjacent mostra senyals de moderació (5,9%). Per grups, els aliments moderen el creixement però encara són el principal focus d’inflació (10,0%). Per contra, destaca la baixada de preus en el grup de l’habitatge (-10,8% interanual el juny), i també el comportament del grup dels transports, que ha registrat un descens de preus interanual del 7,5%. A Espanya l’IPC també va créixer un 1,9% i la subjacent un 5,9%.

L’Índex de preus industrials (IPRI) continua amb la tendència descendent i registra valors negatius a partir de l’abril, mentre que el maig cau un 3,3% interanual.

La Nota de Conjuntura corresponent al segon trimestre del 2023 inclou també un requadre que aborda les perspectives per al mercat de l'habitatge, en el context de l'alça dels preus i la pujada dels tipus d'interès.

El document sencer es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda.

1  

Imatges

Infografia II-T

Infografia II-T 465228

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 106464

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined