Compareixença del conseller Balcells, avui al Parlament de Catalunya.

Manel Balcells: 'El nou model pediàtric garanteix que a tot arreu on ara hi ha atenció n'hi seguirà havent'

query_builder   1 febrer 2024 14:40

event_note Nota de premsa

Manel Balcells: 'El nou model pediàtric garanteix que a tot arreu on ara hi ha atenció n'hi seguirà havent'

  1. El conseller de Salut ha comparegut a petició pròpia en la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per informar del model que s’està implementant durant el 2024
  2. Ha destacat que el servei oferirà una atenció pediàtrica de qualitat, accessible i equitativa per millorar els resultats en salut de la població infantil i adolescent

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha explicat avui en comissió parlamentària el nou Model d’Atenció Pediàtrica que s’està desplegant a Catalunya al llarg d’aquest any 2024. Ha posat de manifest que és un desplegament “molt progressiu, molt tranquil, molt consensuat i molt mil·limetrat al territori segons les necessitats i les característiques concretes de cada lloc” i ha destacat que es vol aconseguir “una atenció pediàtrica de qualitat, accessible i equitativa”. Balcells ha insistit en què “avui en dia, on hi hagi un pediatre que estigui visitant, hi continuarà visitant. En el dia d'avui, en el lloc on no hi ha pediatre o infermera pediàtrica és possible que n’hi hagi si cal que hi visitin”.

El conseller Balcells ha comparegut davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya a petició pròpia per informar del nou model pediàtric que es va presentar el 18 de desembre passat i que està treballat i consensuat amb la Societat Catalana de Pediatria i l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, a partir de la feina feta els últims anys amb el Pla Estratègic d’ordenació de l’atenció pediàtrica a atenció primària a Catalunya, el grup de treball de pediatria de l’ENAPISC (Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària) i el propi model proposat per les societats científiques pediàtriques catalanes.

Davant d’un context sociodemogràfic canviant, on la natalitat ha baixat de manera considerable, cal adequar els serveis de pediatria, transformant-los per reforçar i enfortir els serveis públics, ja que és un dels pilars de l’estat del benestar. Així, “plantegem un nou model de pediatria de primària perquè està en la línia de la potenciació de la primària en general, que és un dels objectius que tenim com a Departament de Salut”, ha dit.

Així doncs, es planteja un model que doni la millor atenció als 1.074.378 infants i joves de Catalunya que es troben en edat pediàtrica i les seves famílies. Cal garantir una atenció pediàtrica de qualitat, accessible i equitativa, que millori els resultats en salut de la població infantil i adolescent, per la qual cosa s’han fixat cinc objectius: promoure l’atracció de professionals pediàtrics a l’Atenció Primària; maximitzar els rols de la infermera pediàtrica; reforçar un entorn i organització professional coordinat i col·laboratiu; millorar l’expertesa dels professionals de la pediatria, i finalment, aconseguir una major accessibilitat cercant l’atenció des de la proximitat.

“Actualment –ha dit Balcells- un dels pols d’atracció dels i les pediatres és l’atenció hospitalària i, en alguns casos la privada. Tenim el repte de fer atractiva la primària, i per això hem de generar estratègies que permetin una atenció de qualitat i un desenvolupament professional”. En aquest sentit, ha assegurat que “cal remarcar que no fem aquest model per una manca de pediatres, si no per atraure’ls a un àmbit que ara cal fer-lo més atractiu, i això ja està passant”. Al mateix temps, el conseller ha explicat que es fa una aposta decidida per les especialitats d’infermeria, que és una de les premisses que s’estan treballant en l’àmbit de millores professionals i que juguen un paper central.

Nova organització

El nou model d’organització territorial es basa en Equips Territorials d’Atenció Primària (ETAP). Se’n constituiran 79 que donaran cobertura al conjunt del país, dels quals actualment n’hi ha 25 en funcionament. Els 273 punts d’atenció pediàtrica on ara es presta servei es mantindran, la majoria ubicats en CAP. En cas que el professional assignat no pugui atendre a l’infant o adolescent ho farà un altre membre de l’equip de manera coordinada. A més, s’establirà una coordinació estreta amb l’hospital de referència i l’Atenció Primària, amb protocols i circuits, canals de comunicació, objectius comuns en salut, formació segons necessitats detectades i abordatge de casos clínics.

El nou model preveu que tots els infants i adolescents de Catalunya seguiran disposant d’un pediatre i una infermera pediàtrica de referència. El contacte amb els professionals de referència es mantindrà com sempre. En aquells punts on actualment no es disposa d’atenció pediàtrica, però hi ha una necessitat, amb el desplegament dels ETAP es garantirà l’atenció a la població pediàtrica al seu territori de referència.

Alhora, es potencia l’ús i desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), com ‘La meva Salut’ i l’’eConsulta’, adaptades a l’atenció pediàtrica. La programació de visites o vacunes serà igual: per telèfon, via web i a ‘La Meva Salut’. I, finalment, s’avaluarà la nova atenció pediàtrica a partir de 40 paràmetres de qualitat.

Per agrupar els ETAP, s’han valorat diversos factors: la dispersió geogràfica, la disponibilitat on confluir entre 4 i 7 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) i el nivell socioeconòmic de la població. Cada ETAP disposarà d’una direcció pròpia. Aquests equips estaran formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres pediàtriques. Les tipologies de professionals que en poden formar part són: pediatres; infermeres pediàtriques; metges i metgesses i infermeres expertes en pediatria; treballadors/es socials; dietistes-nutricionistes; referents de benestar emocional; higienistes; fisioterapeutes, i professionals d’atenció a la ciutadania.

El conseller ha posat de manifest que els ETAP podran seguir dos models segons siguin les necessitats del territori: “un equip de pediatria territorial d’atenció primària, format per professionals de pediatria d’atenció primària d’ABS que comparteixen els mateixos fluxos; o bé, un equip de pediatria territorial d’atenció primària i d’atenció hospitalària, format per professionals d’atenció primària d’ABS que comparteixen fluxos i professionals del servei de pediatria de l’hospital de referència”.

El conseller Balcells ha argumentat que el nou model “promou el treball en equip dels diferents professionals, assegura la millor resposta a les demandes i millora la formació dels professionals”. Així, poden compartir els casos clínics en sessions i organitzar formacions que comporten més expertesa. “Disposar d’un equip més ampli de professionals que treballen conjuntament millora la capacitat de resposta i la resolució davant de determinades situacions de salut, i treballar en equip conjuntament amb altres àmbits assistencials afavoreix el contínuum assistencial”, ha conclòs.

Salut Respon Pediàtric

El conseller Balcells ha exposat una altra de les novetats complementària del model en l’àmbit de l’atenció no programada: el servei Salut Respon Pediàtric. Amb l’objectiu de resoldre els dubtes de salut sobre l’infant o adolescent, evitant desplaçaments innecessaris i garantint equitat territorial, entrarà en funcionament a partir de l’1 de juny. Es tractarà d’una ampliació del servei d’atenció pediàtrica que desenvolupa el SEM d’atenció no-presencial des del ‘061-Salut Respon’. Implicarà la creació de la figura del pediatre especialista en atenció primària i/o urgències pediàtriques per a pacients que no són greus ni crítics.

Pel que fa a l’activitat pediàtrica enregistrada al SEM al 2022, del total de les 3.547.870 alertes rebudes, 181.840 van ser per atendre a població en edat pediàtrica, el que suposa prop de 500 consultes pediàtriques diàries. El conseller ha assegurat que “el 061 no és cap porta d’entrada al sistema, és complementari, un element més per donar millor servei a les famílies”.

D’altra banda, davant d’un episodi d’urgència, els infants i adolescents que ho requereixin podran ser atesos sense cita prèvia per una valoració al centre sanitari de referència o l’habilitat per aquesta finalitat. En cas que els professionals ho considerin, es podrà derivar l’infant cap al recurs assistencial més adequat.

2  

Imatges

Compareixença del conseller Balcells, avui al Parlament de Catalunya.

Compareixença del conseller Balcells, avui al Parlament de Catalunya. 330692

La sessió ha tingut lloc a la Sala de Grups del Parlament.

La sessió ha tingut lloc a la Sala de Grups del Parlament. 424757

undefined
undefined
undefined
undefined