Famílies

El Govern aprova el Pla interdepartamental de famílies 2024-2028

query_builder   9 abril 2024 12:53

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla interdepartamental de famílies 2024-2028

  1. El pla s’estructura en quatre eixos bàsics —emancipació, acompanyament a les famílies, usos del temps i suport a la criança— per tal d’afavorir que les catalanes i els catalans puguin tenir les criatures que desitgin
  2. Hi destaquen accions com consolidar la gratuïtat d’Infantil 2; els vals de material escolar; el desplegament a tot el país del servei d’orientació a les famílies; la nova “Maleta de criança” per a nadons i un nou web amb recursos i pautes educatives
  3. Es reforcen les polítiques formatives, ocupacionals i d’habitatge per a joves, i ja s’han convocat noves línies d’ajudes per a famílies amb necessitats específiques

El Govern ha aprovat el Pla interdepartamental de suport a les famílies 2024-2028, un document que és fruit del treball conjunt dels diferents departaments de la Generalitat, amb Drets Socials com a impulsor. El pla proposa 275 mesures que s’estructuren en quatre eixos: emancipació; acompanyament a les famílies i reconeixement de la diversitat; usos del temps i iniquitats de gènere, i suport a la criança.

El pla està orientat a afavorir que les catalanes i els catalans puguin tenir les criatures que desitgin, partint de dades com les que reflecteix l’enquesta de valors del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), on s’apunta que un 98% dels catalans considera la família com el més important a la vida. També la bretxa entre fills tinguts i fills desitjats, que a Catalunya és de les més grans de l’OCDE.

Més enllà de la voluntat de les persones de tenir o no descendència i dels canvis culturals que es produeixen a tot el món, aquesta bretxa de fecunditat és el símptoma d’una sèrie de problemàtiques socials detectades: emancipació difícil i tardana; necessitat de reconeixement institucional i acompanyament a la diversitat familiar; insuficiència de polítiques de conciliació i flexibilitat laboral, i cost creixent de la criança. Els eixos en què s’agrupen les 275 mesures proposades responen a aquestes necessitats apuntades.

La motivació principal d’aquest pla de Govern és, doncs, tirar endavant un conjunt d’intervencions que permetin crear les condicions favorables per a la constitució i el benestar de les famílies a Catalunya.

Eix 1. Emancipació

Inclou diferents dimensions: formació, treball i habitatge i aborda les grans problemàtiques que afronten els joves a l’hora d’iniciar un projecte de vida autònom. Com a mesures destacades, hi ha el Programa de suport a l’ocupació juvenil, formació professional per a l’ocupació en format dual i les ajudes en el lloguer.

Eix 2. Acompanyament a les famílies i reconeixement de la diversitat

Recull tots aquells serveis i actuacions que ofereixen suport i recursos a les famílies al llarg del seu cicle vital i també en especial rellevància a aquelles famílies que requereixen un suport específic, amb un èmfasi en la diversitat familiar. També inclou mesures com protocols i serveis destinats a millorar la salut reproductiva, prenatal i postnatal.

Com a actuacions destacades, s’impulsarà una nova Llei de Famílies; el desplegament dels serveis d’acompanyament i orientació a les Famílies (SOAF) per donar cobertura a tot Catalunya al final del període; l’increment en les línies de subvenció de la convocatòria d’aquest any que tenen a veure amb l’acompanyament a les famílies, amb una nova línia per espais de suport a famílies amb infants de 0-3 anys, i altres línies de suport a les entitats per l’acompanyament a les famílies amb membres amb discapacitat. També s’està treballant ja en la posada en funcionament d’un web amb recursos educatius per a les famílies.

Eix 3. Usos del temps i iniquitats de gènere

Tracta d’adreçar el desencaix entre el model d'organització social i productiu i les tasques de cures, que són essencials no només per a les famílies sinó per al propi progrés social, però que no estan prou reconegudes. Un desfasament que acaba repercutint negativament en les famílies, especialment en les dones i els infants.

Són mesures destacades d’aquest eix la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, que vol difondre coneixement sobre l’organització del temps per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per garantir el dret al temps a tota la ciutadania, i el programa Temps per cures, que són serveis de proximitat per a la cura i el lleure a la infància de 0 a 16 anys. També el programa Temps per Cures als Micropobles.

Eix 4. Suport a la criança

Té com a objectiu principal alleugerir el cost que suposa la criança per a les famílies, en particular les més vulnerables, i es materialitza de dues maneres: amb polítiques redistributives on s’inclouen sobretot les mesures relacionades amb transferències de renda (prestacions, ajudes, subvencions) i polítiques predistributives que incideixen de manera preventiva sobre les causes que generen la pobresa, desigualtat i l’exclusió social.

Per això les mesures destacades en aquest eix inclouen la proposta de millora de la Renda Garantida de Ciutadania amb un increment de quanties per famílies de més de quatre membres; l’increment ja aprovat de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC); el programa sobre l’abordatge integral de la pobresa energètica; la consolidació de la gratuïtat d’Infantil 2; els vals escolars; la millora de les beques menjador; una nova “Maleta de criança” amb productes per als infants acabats de néixer; l’estudi per a la reintroducció de la prestació universal per fill a càrrec fins als 3 anys; l’habilitació d’un simulador web d’ajuts per a famílies, així com seguir apostant per mesures que facilitin el lleure amb família (programes Vacances en família i l’Estiu és teu).

El Govern té la voluntat de fer un pas endavant respecte a l’avaluació del pla, identificant les mesures avaluables i establint un pla d’avaluacions que prioritzi les mesures més rellevants a partir d’un criteri objectiu ben delimitat. S’especificarà per a cada mesura prioritzada el tipus d’avaluació que més utilitat tingui per a la presa de decisions, i es duran a terme les avaluacions oportunes. Per aquesta tasca, es treballarà des de la comissió interdepartamental del pla de famílies amb el suport d’IVÀLUA i l’Observatori Català de la Família.

1  

Fitxers adjunts

Pla interdepartamental de suport a les famílies (PDF).

Pla interdepartamental de suport a les famílies (PDF).
PDF | 1734733

undefined
undefined
undefined
undefined