• El Govern promourà processos de mediació previs per evitar execucions hipotecàries
  • Aquesta mesura expressa “la voluntat del Govern de respondre als problemes de desnonaments”
El portaveu del Govern destaca que s'impulsarà un procés de mediació per evitar els desnonaments
El Govern de la Generalitat ha aprovat els criteris mínims que regiran els convenis signats entre els departaments d’Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat i les entitats de crèdit per tal de garantir el dret dels ciutadans a l’habitatge i protegir les famílies afectades. En el marc d’aquesta iniciativa, el Govern impulsarà un procediment de mediació previ a l’inici d’expedients judicials d’execució hipotecària per tal d’evitar que, en cas d’impagament dels préstecs, es produeixin desnonaments amb risc d’exclusió social.  Segons el portaveu del Govern, Francesc Homs, “aquesta mesura expressa la voluntat del govern de respondre a situacions concretes que es viuen en el nostre país i que afecten moltes famílies i també a la voluntat de les entitats financeres de trobar una solució als problemes de desnonament que van apareixent com un comptagotes constant i dolorós, per trobar alternatives com la mediació”.
 
Els criteris mínims fixats pel Govern en relació amb les mesures de protecció a les famílies es concreten, principalment, en l’ajornament dels terminis del préstec hipotecari i dels períodes de carència, la dació en pagament o l’ús de l’habitatge amb opció de compra. També s’inclouen previsions respecte dels interessos de demora dels préstecs i crèdits hipotecaris, per tal que no siguin superiors a 2,5 vegades l’interès legal del diner.
 
Pla per a la promoció de valors per a Catalunya
El Consell Executiu ha aprovat també el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova cultura cívica que garanteixi la cohesió social. La convivència i el benestar de la ciutadania. Tal i com ha precisat el portaveu, es tracta de l’estructura que ha de permetre el debat a Catalunya ja que no es pretén “imposar valors, seria un error en una societat democràtica”. D’aquesta manera, l’objectiu del pla és “identificar els valors transversals, compartits pel conjunt de la societat”.
 
Gestió centralitzada i transversal dels serveis TIC de la Generalitat
En l’àmbit de “l’austeritat, l’aprimament i, sobretot l’agilitat de la presa de decisions” el Govern ha aprovatla gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’administració de la Generalitat de Catalunya. Una mesura que permetrà un estalvi “de l’entorn dels 100 milions d’euros”, segons ha apuntat Francesc Homs. Per aquesta motiu el Govern ha encarregat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que impulsi les mesures i actuacions necessàries per dur-la a terme. Aquesta mesura “permetrà aprofundir d’una manera més intensa amb els proveïdors de l’àmbit que hi ha en el país” i “facilitar a mig termini que els sectors relacionats puguin tenir més oportunitats amb relació amb la Generalitat”.
 
“La reforma de la PAC posa en perill el nostre sector agrícola i ramader”
El portaveu ha mostrat el malestar del Govern amb la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) i ha advertit que les modificacions previstes “posen en perill el nostre sector agrícola i ramader i, a més, no ens ofereix garanties de seguretat alimentària”. El portaveu ha anunciat que el Govern ha traslladat les seves queixes al govern espanyol i aquest les traslladarà al Consell d’Europa i ha recordat que darrera del PAC no només s’hi inclouen les subvencions, sino l’establiment dels estàndards de salut dels productes consumits a Europa. “No pot ser que hi hagi exigència en tot allò que prové de la Unió Europea i que aquesta exigència desaparegui amb els productes que importen fora d’Europa”, ha conclòs Homs.
 
El Govern celebra que Tarragona organitzi els Jocs del Mediterrani de 2017
El portaveu ha aprofitat la seva intervenció després de la reunió del Consell Executiu per a felicitar a la ciutat de Tarragona i mostrar la voluntat del Govern de col·laborar amb les institucions de tarragonines per tal d’organitzar aquest esdeveniment esportiu que, segons Homs, “és una oportunitat per Tarragona i pel conjunt del país”.

2  

Imatges

Fotografia del Consell Executiu (Autor: Jordi Bedmar)

Fotografia del Consell Executiu (Autor: Jordi Bedmar) 591

Fotografia de la roda de premsa (Autor: Jordi Bedmar)

Fotografia de la roda de premsa (Autor: Jordi Bedmar) 247

5  

Vídeos

Insert de vídeo sobre els processos de mediació per evitar desnonaments

Insert vídeo sobre la PAC

Insert de vídeo sobre la gestió centralitzada de les TIC

Insert vídeo sobre el Pla nacional de valors

Roda de premsa del govern íntegra

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern

Acords del Govern
PDF | 443