Conseller Huguet

El Govern aprova 75 milions d'euros en préstecs per als sectors industrials més castigats per la crisi

query_builder   2 març 2010 16:44

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova 75 milions d'euros en préstecs per als sectors industrials més castigats per la crisi

  • La nova línia de finançament forma part de les 30 mesures acordades amb els agents socials i econòmics el passat mes de desembre per afrontar la crisi i reactivar l’economia
  • També s’adeqüen els programes formatius a les necessitats de les empreses i al mercat de treball
  • El Govern també aprova el reglament de la Llei de seguretat industrial, que incrementa la qualitat de la prestació dels serveis d’inspecció i promou una major competència entre els operadors
  • Es destinen 125 milions d’euros per construir i substituir 26 centres escolars i 20 milions d’euros de fons europeus a la recerca
Préstecs ICF
El Govern ha autoritzat avui posar en marxa una nova línia de préstecs de 75 milions d’euros adreçada a empreses catalanes, especialment a les més afectades per la caiguda de la demanda, amb l’objectiu de recuperar i promoure la producció industrial. Aquest instrument forma part de les 30 de mesures acordades amb els agents socials i econòmics el passat mes de desembre per afrontar la crisi i reactivar l’economia.
 
Aquesta línia de finançament, gestionada per l’ICF, atorgarà fins al 80% de la inversió (amb un import total mínim de 200.000 euros i màxim de 3 milions d’euros) a retornar en un màxim de 10 anys. Com a novetat, i per fer front a les dificultats per accedir al crèdit, el Govern fa una aportació de 50 milions d’euros a un Fons de Garantia, per tal d’actuar com a complement de les garanties aportades per les empreses sol·licitants dels crèdits (en una proporció del 70% del préstec que els concedeixi). L’objecte dels crèdits serà el finançament d’inversions en actius fixos per promoure el desenvolupament de plans de competitivitat d’empreses.
 
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, en la compareixença posterior al Consell de Govern, ha destacat que amb aquesta mesura l’executiu “torna a posar la indústria en el centre de les preocupacions del Govern”. Una indústria, ha remarcat el conseller, que a Catalunya continua superant més del 50% del PIB i de l’ocupació.
 
En el context econòmic actual, ha dit Huguet, no es pot perdre de vista que sectors molt importants de l’economia catalana han sofert amb més contundència la crisi i la caiguda de la demanda. Es tracta, per exemple, d’activitats com la indústria auxiliar de la construcció, la fabricació de béns d’equipament o maquinària i fabricants de béns de consum durador (equipament de la llar, electrodomèstics, joieria i complements). “Aquests sectors estaran especialment atesos amb la línia de préstecs que avui hem aprovat”, ha assegurat el titular d’Innovació, Universitats i Empresa.
 
“Són uns sectors”, ha afegit, “que tenen uns 9.000 establiments i uns 135.000 llocs de treball directe i que representen el 25% de la facturació de la indústria catalana. Calculem que aquest nou instrument financer podria arribar a donar suport a unes 150 empreses”.
 
En les properes setmanes, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa signarà un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances i es procedirà a la convocatòria de la línia d’ajuts que hi anirà associada.
Tall de vídeo del conseller Huguet sobre el Catàleg de qualificacions professionals
 
S’adeqüen els programes formatius a les necessitats de les empreses i al mercat de treball
 
Paral·lelament, el Govern ha donat llum verd al Projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet adequar les titulacions i els programes formatius a les necessitats de les empreses i del mercat de treball.
 
Es tracta d’un compendi de les competències necessàries per desenvolupar un determinat ofici. Per tant, delimita què cal saber per desenvolupar una feina determinada. Amb aquest catàleg, que no estava posat al dia, es facilitarà que una persona que, per exemple, no té cap certificat d’estudis però té experiència professional, pugui fàcilment rebre una qualificació a partir de les seves competències.
 
Segons ha destacat el conseller Huguet, el nou Catàleg suposa una reforma estructural que facilitarà la millora del capital humà, que és determinant en qualsevol política de millora econòmica que presenti un país”.
Tall de vídeo del conseller Huguet sobre el Reglament de la Llei de seguretat industrial de Catalunya
 
Més competència i més qualitat en la inspecció de seguretat industrial
 
El Govern també ha aprovat avui el Reglament de la Llei de seguretat industrial, la norma que regula les competències de la Generalitat en aquesta matèria, inclòs el règim jurídic dels organismes de control i dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles (ITV).
 
El Reglament dóna més capacitat d’elecció als usuaris, en ampliar el nombre d’empreses que poden prestar aquests serveis, i amplia la qualitat en els processos d’inspecció. També simplifica molts procediments per a les empreses instal·ladores i pels tallers de reparació d'automòbils. En aquest sentit, el Reglament no suposa més obligacions per a les empreses sinó un model més eficient.
 
El Reglament garanteix una cobertura territorial adequada, amb més estacions d’ITV, que passaran de les dues actuals a un nombre previsible de sis, i més oficines d’atenció al públic.
 
La introducció de la competència en aquest sector facilitarà la reducció de tarifes, actualment iguals en tots els operadors. Amb el reglament aprovat avui, s’estableix la llibertat de tarifes, amb un llindar màxim que el Govern fixarà properament mitjançant una ordre.
 
El nou Reglament, ha resumit el conseller Huguet, “significa més qualitat de la inspecció, més competència de la que hi havia fins ara que estem en quasi un monopoli, millor servei d’empreses i usuaris, i un augment de la difusió de la cultura de la seguretat”.
 
La nova normativa afectarà unes 50.000 empreses empreses instal·ladores i tallers de reparació amb més de 200.000 treballadors, i una vintena d’organismes de control i d’ITV amb un miler de treballadors. Per tant, ha destacat Huguet, “afecta tothom, perquè estem posant al dia els mecanismes de millora de la qualitat del control dels vehicles, del control dels ascensors, de les instal·lacions industrials, dels tallers quan fan reparacions de cotxes particulars...”.
 
20 milions d’euros de fons europeus FEDER per a infraestructures de recerca
 
En l’àmbit de la recerca, un dels motors de la nova economia, el Govern ha aprovat avui destinar 20 milions d’euros de fons europeus FEDER a ampliar i modernitzar infraestructures i crear-ne de noves. Es beneficiaran d’aquestes inversions l’Institut Català de Recerca de l’Aigua-ICRA (per la construcció de la plataforma Plantea de tractaments d’aigua); l’Institut Català de Paleontologia (ICP); l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), l’Institut Català d’Investigació Química – ICIQ (per la construcció i equipament d’un nou edifici per ampliar la seu); el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPCC), i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
 
Mitjançant aquestes inversions, els centres podran finalitzar obres en edificis o construir una nova seu, i adquirir equipament científic, com ara microscopis electrònics, equips de ressonància o altre equipament de laboratori. Alguns d’aquests centres, com l’ICN, l’ICIQ, i l’ICFO, ja havien rebut cofinançament de l’anterior fons FEDER (2000-2006) per construir les seves seus respectives.
 
 
Un pla de racionalització del sector públic de la Generalitat
 
El Govern ha aprovat un acord pel qual s’encarrega a la Comissió de Coordinació Corporativa l’elaboració d’un pla de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat.
 
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 621/VIII, de data 24 de febrer de 2010, sobre la situació econòmica i les mesures per a afrontar-la, insta el Govern de la Generalitat a continuar la política de contenció i rigor pressupostari, introduir la cultura de l’avaluació en el disseny i l’aplicació de polítiques públiques i, en aquest sentit, elaborar, en el termini de tres mesos, amb la col·laboració d’experts de reconegut prestigi, un pla de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat.
 
L’executiu català considera necessari tirar endavant el més aviat possible les actuacions necessàries per a l’elaboració del pla de racionalització esmentat. Per això ha encarregat a la Comissió de Coordinació aquest pla. Per elaborar-lo, la Comissió haurà de constituir un grup de treball, integrat per les persones que la pròpia Comissió designi, més cinc experts independents de reconegut prestigi.


S’aproven els acords d’aplicació del traspàs de la Inspecció de Treball
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració en matèria d’organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya. Aquest conveni és l’instrument jurídic per fer efectiva la cooperació entre la Generalitat i l’Estat en matèria d’Inspecció de Treball prevista a l’acord de traspàs que va entrar en vigor ahir.
 
El més destacat del conveni de col·laboració és la previsió de crear un consorci entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat, presidit per la consellera de Treball, que servirà per garantir la prestació coordinada del servei públic de la Inspecció de Treball, que ara depèn de la Generalitat, i el de la Inspecció de Seguretat Social, que continua depenent de l’Estat. Fins la creació de l’esmentat Consorci, prevista per abans de l’1 de maig, el conveni regula el règim transitori de funcionament de la Inspecció de Treball a Catalunya.
 
En relació amb el traspàs, el Govern també ha creat avui la Direcció General de la Inspecció de Treball, on s’integraran el personal i els recursos materials traspassats fins que no s’aprovi al Parlament la Llei de Creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball, actualment en procés de tramitació parlamentària. El nou organisme serà encapçalat per Elisenda Giral i Massana, inspectora de Treball i Seguretat social des de l’any 1985, i fins ara directora dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.
 
 
125 milions d’euros per construir i substituir 26 centres escolars
 
El Govern continua treballant en la millora dels equipaments educatius, i avui ha aprovat una inversió de 125,3 milions d’euros per construir i substituir 26 centres escolars arreu del territori. D’aquestes actuacions, 18 són noves construccions de centres que fins ara estaven de forma provisional en mòduls prefabricats o en altres dependències dels municipis.
 
Les obres de millora i nova construcció permetran crear places per a 9.075 alumnes en un total de 17 escoles i 9 instituts. Amb aquesta inversió, el Govern ha destinat 1.120 milions d’euros a construir i millorar els centres educatius en els dos darrers anys.
 
10,6 milions d’euros per a actuacions de dinamització i desenvolupament a comarques de muntanya
 
Amb l’objectiu d’impulsar la qualitat de vida i els projectes de les àrees de muntanya, el Govern ha aprovat avui diverses convocatòries d’ajuts, amb un import total de 10,6 milions d’euros, per a millores en la xarxa de camins rurals i veïnals en comarques muntanyenques (3,1 milions d’euros), en zones considerades de muntanya (1,3 milions d’euros), i per a tirar endavant actuacions de desenvolupament local en aquestes mateixes àrees (550.000 euros).
 
L’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d’Aran són les comarques que es poden beneficiar d’aquests ajuts.
 
Més de 13 milions d’euros a la xarxa de centres de tecnificació esportiva
Aquests ajuts aprovats avui pel Govern serviran per finançar 25 noves actuacions de construcció i condicionament de diversos punts i centres de tecnificació esportiva.
 
Aquestes actuacions, que es realitzen a una vintena de disciplines esportives, tenen com a objectiu garantir que els esportistes disposin de les millors infraestructures per entrenar-se i de programes de tecnificació i innovació tecnològica per ajudar-los a millorar el seu rendiment. Les subvencions beneficiaran ajuntaments, federacions i clubs.
 
Obres per millorar la seguretat de millora a la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar per valor d’1,3 milions d’euros
 
El Govern ha donat impuls a les obres de millora de tres accessos a la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar amb l’aprovació de l’ocupació dels béns i drets afectats per aquesta actuació. Aquests treballs, que tenen com a objectiu augmentar la seguretat en aquest punt, comportaran una inversió d’1,3 milions d’euros i es preveu que comencin a l’estiu, amb un termini d’execució de 10 mesos.
 
Altres Acords del Govern
 
A banda dels acords detallats anteriorment, el Govern també ha aprovat destinar 3,4 milions d’euros a la restauració d’immobles de notable valor cultural i a intervencions arqueològiques i paleontològiques. Aquests ajuts els podran demanar les corporacions locals, universitats públiques, fundacions privades, famílies particulars i altres institucions.
 
El Govern també ha acordat la convocatòria de 8 noves places de la categoria d’intendent, 50 places de facultatiu i 2 de tècnic de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per a l’any 2010. Amb aquesta convocatòria es reforçarà l’escala superior i de comandament del cos de Mossos d’Esquadra, a la qual pertany la categoria d’intendent, i l’escala de suport a la qual s’integren els facultatius i els tècnics. Les noves places se sumaran als 30 intendents, 122 facultatius i 9 tècnics que actualment ja treballen al cos.
 
Finalment, en el capítol de nomenaments, el Govern ha designat Albert Moreno nou secretari per a la Unió Europea, en substitució d’Anna Terrón.

2  

Imatges

Foto del consell de Govern. Autor: Rubén Moreno

Foto del consell de Govern. Autor: Rubén Moreno 630

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno 1794

3  

Vídeos

Tall de vídeo del conseller Huguet sobre els préstecs de l'ICF

Tall de vídeo del conseller Huguet sobre el Catàleg de qualificacions professionals

Tall de vídeo del conseller Huguet sobre el Regalment de la Llei de Seguretat Industrial

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 175

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia