Els consellers VIla i Homs

El Govern impulsa l'homogeneïtzació territorial dels peatges amb una baixada de tarifes a la C-32 al Garraf i al Maresme

query_builder   1 octubre 2013 17:09

thumb_up Acords del Govern

El Govern impulsa l'homogeneïtzació territorial dels peatges amb una baixada de tarifes a la C-32 al Garraf i al Maresme

Els consellers Homs i Vila durant la roda de premsa de govern
  • La Generalitat aplicarà a partir de l’1 de gener vinent els nous preus i al llarg del 2014 s’implantarà el sistema de peatge tancat. Els descomptes oscil·len entre el 10% i el 30% i poden arribar al 80% quan s’implanti el nou model de pagament segons recorregut
  • El Govern ha analitzat avui el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat  que, en paraules del conseller Homs, no aporta “cap novetat”  i no s’albira en ells cap “gest de grandesa, ni tant sol de sentit comú” la qual cosa, “és un argument més” per acreditar la necessitat del procés que està vivint Catalunya.
  • El Govern “garantirà” els medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria
El Govern ha donat avui el vistiplau al nou pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, que s’iniciarà amb un descens de les tarifes a la C-32 al Garraf i al Maresme i inclourà la implantació del sistema de peatge tancat. Així mateix, hi haurà un programa d’actuacions vinculat al nou pla de millora en aquesta autopista i en la C-33 al Vallès Oriental (concessionades per Invicat i Aucat), per valor de 100 milions d’euros fins al 2017. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha emmarcat aquestes mesures en la voluntat de, “més enllà del ajustos, intentar impulsar reformes que permetin millorar els serveis de depenen del departament de Territori i Sostenibilitat”

Els principals objectius del pla, que Vila ha qualificat de “reforma ambiciosa” són: equiparar territorialment el preu per quilòmetre de via de peatge; establir el pagament segons el recorregut real de l’usuari (sistema de peatge tancat); executar obres de millora de la seguretat i de la capacitat en aquestes vies, amb el benefici addicional de contribuir a la recuperació del sector de l’obra pública i l’enginyeria i revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat en les polítiques de transport públic.

El pla pretén “equiparar territorialment” el preu per quilòmetre de peatge i s’afegeix als descomptes que es van començar a aplicar l’any passat a partir del comportament dels usuaris (recurrència, ús de vehicle ecològic o de vehicle amb alta ocupació). Així, el Govern dóna un pas més i impulsa l’homogeneïtzació territorial dels peatges, que s’inicia amb nous descomptes a la C-32 al Garraf i al Maresme que entraran en vigor l’1 de gener vinent.

Paral·lelament, el nou pla inclou la implantació del sistema de peatge tancat en determinats trams, amb la finalitat que l’usuari “pagui pel recorregut real que fa”; una mesura que, com l’anterior, pretén una major equitat territorial. Les noves bonificacions s’aplicaran a partir de l’1 de gener vinent i el sistema de peatge tancat es desplegarà al llarg de 2014.

Les reduccions del 10%, 26,5% i 30% del peatge s’aplicaran als vehicles lleugers, de dilluns a divendres laborables. En el cas del sistema de peatge tancat, la tarifa no està subjecta al tipus de vehicle o dia d’utilització. En tots els casos, cal que l’usuari disposi d’un sistema de pagament dinàmic (teletac). Com a novetat, el Govern ha arribat a un acord amb les concessionàries per tal que l’adquisició d’aquest teletac sigui gratuïta per als usuaris habituals i independentment del lloc de residència.

Addicionalment a aquests descomptes, continuaran vigents les bonificacions per recurrència, vehicle ecològic o vehicle amb alta ocupació. D’altra banda, cal indicar que es mantindran els recorreguts interns gratuïts actuals.

El nou pla comprèn també un programa d’inversions fins al 2017 per valor de 100 milions d’euros, que, a més de la C-32, abasta la C-33 al Vallès Oriental. Els treballs previstos inclouen millores en la connectivitat, la seguretat i la capacitat d’aquestes vies. Les actuacions són:

Altre aspecte “innovador” d’aquest pla, és l’establiment d’un cànon anual a les concessionàries que es destinarà al manteniment i millora del sistema de transport públic. En aquest sentit, es preveu que aquest cànon serà d’entre 1 i 3 milions d’euros anuals. D’aquesta manera, el Govern vol revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat a les polítiques de transport públic.

El Govern garanteix els medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria
 
El Govern també ha aprovat aquest matí un acord pel qual s’encarrega al Servei Català de la Salut que estableixi els mecanismes necessaris per garantir l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria, mentre no es dugui a terme una revisió dels criteris vigents d’accessibilitat als esmentats medicaments.

Avui entra en vigor la Resolució, del 10 de setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud i Farmacia, del Ministeri de Sanitat, que modifica les condicions de finançament públic de diferents medicaments, fins ara gratuïts, que es dispensen en els serveis de farmàcia dels hospitals als pacients no hospitalitzats.

El Departament de Salut va demanar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat l’ajornament de la mesura i una revisió a fons de tots els criteris i condicions de finançament de medicaments. Les raons per demanar aquest ajornament de la mesura són poder garantir la seva idoneïtat, que no es generin dificultats d’accés a alguns medicaments i que cap recurs addicional per cofinançar les prestacions sanitàries públiques pugui comportar una barrera per accedir-hi. Així, el Govern “garanteix l’equitat en l’accés als medicaments per part de tots els pacients afectats per la mesura”.

Uns pressupostos sense “cap gest de grandesa ni sentit comú”
 
Durant la reunió del Consell Executiu el Govern ha fet una primera anàlisi i valoració del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2014 que ahir van entrar al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el conseller de la Presidència ha volgut constatar que, davant la davallada de la inversió a Catalunya i el repartiment irregular de les transferències a les comunitats autònomes, aquests pressupostos no representen cap novetat i “lamentablement som on hem estat sempre” i no s’albira cap “gest de grandesa, ni tant sol de sentit comú” la qual cosa, “és un argument més” per acreditar la necessitat del procés que està vivint Catalunya.

Un primer anàlisi posa de manifest que les inversions a Catalunya es redueixen en un 25,5%, amb una inversió total de 944 milions euros, la qual cosa ens situa, segons Francesc Homs, “en els índex d’inversió de l’any 1999 que eren de 941 milions d’euros”. Aquesta xifra suposa el 9,6% de la inversió total pressupostada per a les comunitats autònomes i per tant Catalunya “pateix la retallada més gran en inversió tant en termes absoluts com relatius”.

L’Executiu Català també  “confiava” que la millora del marc macroeconòmic anunciat pel Govern de l’estat  tingués efecte en la revisió de les transferències a Catalunya i “sorprèn” que davant un pressupostos que presenten “una major disponibilitat econòmica” l’aportació de l’estat a les comunitats autònomes sigui més baixa. Aquest desajust posa de manifest un cop més, i com ja va succeir amb el repartiment de l’objectiu de dèficit, la “manca de lleialtat institucional” del Govern de l’Estat amb les comunitats autònomes tot i que són “les que sustenten els serveis públic de l’estat del benestar”.

Altres acords
El Govern ha aprovat avui el decret de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Com a novetat, la nova regulació introdueix la possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i socials. El decret també regula les infraccions dels mitjans de comunicació social no sotmesos a la legislació de la comunicació audiovisual catalana, que seran objecte de sanció si fan difusió d’algunes dades d’infants o adolescents prohibides per la llei.

El Consell Executiu també ha autoritzat la subhasta de quatre edificis per un preu total de sortida de 87 milions d’euros. Els quatre immobles a la venda són a Barcelona i en el cas dels pisos ocupats els adjudicataris estaran obligats a un contracte d’arrendament de tres anys.

1  

Vídeos

Roda de premsa íntegra

4  

Fitxers adjunts

Fotografia de la reunió del Consell Executiu

Fotografia de la reunió del Consell Executiu
JPG | 574

PDF dels Acords de Govern

PDF dels Acords de Govern
PDF | 233

Fotografia de la roda de premsa del Govern

Fotografia de la roda de premsa del Govern
JPG | 254

Power Point sobre els peatges

Power Point sobre els peatges
PPT | 2092

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia