Foto de la roda de premsa

El Govern aprova una gestió integrada de tota la formació professional que es dugui a terme al Centre de FP de l'Automoció de Martorell

query_builder   9 abril 2019 15:24

El Govern aprova una gestió integrada de tota la formació professional que es dugui a terme al Centre de FP de l'Automoció de Martorell

Roda de premsa
  • Amb aquest acord, el Govern desencalla la gestió del centre, que a partir d’ara oferirà l’oportunitat de formació contínua i certificada vinculada a la demanda real del sector de l’automoció
  • L’Executiu també aprova els criteris per prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària. Aquesta acció s’afegeix al suplement de crèdit de 814 milions d’euros aprovat pel Consell Executiu la setmana passada
  • El Govern traslladarà a la JEC el seu desacord amb la instrucció que discrimina les persones amb discapacitat en el seu dret a vot
  • La portaveu Budó expressa tot el suport del Govern als alts càrrecs processats per l’1-O
El Govern ha desencallat la gestió del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell amb l’acord de Govern impulsat pels departaments de la Presidència, d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement. Amb aquest acord, a partir d’ara serà un operador integral de la formació, que serà escollit a través d’una licitació, que gestionarà tota la formació professional de forma integrada, tant la inicial, com l’ocupacional i la contínua.
 
“Com a Govern estem molt satisfets d’haver aprovat i presentat avui aquest acord, en què hi han treballat intensament els Departaments  implicats per facilitar la conciliació de tots els interessos dels diferents agents implicats en la gestió del centre, i per respondre a les necessitats de formació, actualització i innovació del sector de l’automoció”, ha manifestat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu. “Aquest és un tema prioritari per al Govern, que aposta per la Formació Professional com a eix vertebrador de la nostra societat”, ha afegit.
 
La gestió del Centre d’FP d’Automoció de Martorell es farà a partir d’una licitació que garanteixi que sigui un centre integrat i amb un operador integral de formació, que vetlli perquè s’hi duguin a terme activitats formatives de tots els subsistemes de formació professional, i que s’adapti constantment a les necessitats reals del sector de l’automoció.
 
D’aquesta manera, el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell serà un centre integral del sector de l’automoció on s’oferirà formació de títols i certificats professionals, formació contínua certificada, ocupacional i de demanda per les empreses del sector, i que es dotarà, quan sigui possible, d’un Consell de Formació i Empresa. Aquest Consell haurà de garantir una participació paritària dels agents econòmics i socials.
 
Aquest acord també preveu que el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell, del qual es titular el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, quedi encaixat en els mecanismes de governança, gestió, definició, planificació i programació de les polítiques d’ocupació que preveu la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a titular patrimonial del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell, serà qui haurà de portar a terme el procediment de licitació de la gestió integral del Centre, i en serà el responsable del contracte i el seu desenvolupament. S’haurà de preveure a la licitació un òrgan de seguiment de l’execució del contracte que en farà el seguiment i les propostes formatives. Un cop es constitueixi el Consell de Formació i Empresa aquest òrgan serà el responsable de dur a terme les propostes formatives.
 
La composició de l’òrgan de seguiment de l’execució del contracte comptarà amb representants de la Generalitat i representants de tots els agents econòmics i socials. Concretament, estarà format per:
 
·       14 representants de la Generalitat de Catalunya
·       2 representants de CCOO
·       2 representants d’UGT
·       1 representant de Foment del Treball
·       1 representant de PIMEC
·       2 representants del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC), que hauran de ser acordades amb Foment i PIMEC
·       1 representant de l’Ajuntament de Martorell
 
Finalment, els membres del Consorci formaran part del Consell de Formació i Empresa i del Consell Sectorial de l’Automoció, quan aquests es constitueixin i s’haurà de garantir una participació paritària dels agents socials i econòmics.
 
 
El Govern aprova els criteris i metodologia per prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària
 
El Govern ha aprovat avui els criteris i la metodologia per “prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària”, segons ha explicat la portaveu Budó. L’acord s’inscriu en el marc del Pla de Contingència que el Govern, a instàncies del president Torra, va activar en el Consell Executiu de la setmana passada, i que es concreta en dues parts.
 
La primera part es va iniciar dimarts passat amb l’aprovació d’un suplement de crèdit de 814 M€ per atendre les noves necessitats de despesa que s’han incorporat al capítol 1 del pressupost, bàsicament despeses de personal, des de l’aprovació dels pressupostos del 2017 prorrogats per al 2019.  Aquesta mesura s’articula a través d’un decret llei i permetrà fer front a les millores retributives dels treballadors públics, a l’increment de personal per atendre la prestació de serveis i al retorn del 40% de la paga extra del 2013.
 
La segona part, que s’inicia avui, consisteix en l’elaboració d’un pla d’actuació departamental on, a partir d’uns criteris que permetran classificar i prioritzar les noves necessitats de despesa respecte als pressupostos prorrogats del 2017, es concretaran les actuacions preferents en aquells àmbits que no són els de personal, així com les vies per fer-hi front.
 
L’objectiu d’aquest acord és mantenir el nivell de prestació de serveis públics fonamentals i garantir que s’atendran tots els compromisos ineludibles dels departaments.
 
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda treballa, conjuntament amb tots els departaments, en l’elaboració del pla d’actuació departamental.  Aquestes necessitats de despesa es classificaran d’acord amb el nivell de compromís o capacitat d’actuació, prioritzant aquelles que estiguin emparades per un mandat legal, acord de Govern o contracte, així com les que tinguin un major retorn social. També es tindrà en compte si les despeses són o no revisables i si són o no ajornables.
 
Aquest Pla d’actuació departamental s’haurà d’adaptar, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària vigents (compliment dels límits de dèficit, deute i de la regla de despesa).
 
Durant els exercicis 2017 i 2018, la Generalitat ha fet front a múltiples compromisos i augments retributius, alhora que s’ha complert amb els objectius de dèficit. S’ha fet, per tant, un esforç molt gran per compassar el creixement d’ingressos i de despeses, i s’han pres les mesures necessàries per fer front als riscos de desviació dels objectius fiscals.
 
Amb l’acord aprovat avui, es pretén “aprofundir en la tasca de priorització de la despesa per garantir-ne l’eficàcia i eficiència, així com la seva contribució a un major benestar i progrés social dels nostres ciutadans i ciutadanes”, ha destacat Budó.
 
El Govern expressa tot el suport als alts càrrecs processats per l’1-O
 
Durant la roda de premsa, la portaveu Budó ha volgut transmetre el suport del Govern a la trentena d’alts càrrecs públics que el jutjat número 13 de Barcelona durà a judici per la seva participació en el referèndum de l’1 d’octubre, i als quals imputa els delictes de desobediència, malversació de fons públics, falsedat documental, revelació de secret i prevaricació.
 
“El Govern dona suport als processats pel jutjat número 13 i condemna, un cop més, aquest Estat que ha decidit fer política a través dels tribunals, un Estat que hi hagi qui hi hagi al capdavant els resultats són els mateixos”, ha denunciat Budó.
 
 
El Govern ha aprovat traslladar a la Junta Electoral Central el seu rebuig a la instrucció dictada que discrimina les persones amb discapacitat en el seu dret a vot
 
El Consell Executiu demana a la Junta Electoral Central que “reconsideri i deixi sense efectes la Instrucció 7/2019 sobre el dret de vot de les persones amb discapacitat”, ha detallat Budó.
 
Aquesta instrucció, ha explicat la portaveu del Govern, en modifica una d’anterior  però no presenta canvis substancials ja que només elimina les referències a l’”aparença de discapacitat”. La instrucció continua discriminant les persones amb discapacitat, ja que incorpora el supòsit que els membres de la mesa electoral, interventors o apoderats puguin fer constar en l’acta de la sessió el seu criteri personal sobre si consideren que una persona amb discapacitat ha exercit de forma conscient, lliure i voluntària el seu vot.
 
Per aquest motiu, el Govern “se situa al costat de DINCAT Plena Inclusió Catalunya, una federació que agrupa 300 entitats que representen més de 30 mil persones, i li dona tot el suport”, ha assegurat Budó.
 
Al parer del Govern, la instrucció de la JEC vulnera els drets establerts i reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el dret de participació política de les persones amb discapacitat i la seva dignitat, en especial. Així mateix, aquesta instrucció vulnera també la reforma del desembre de 2018, quan es va modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral Central (LOREG) per permetre el sufragi electoral sense excepcions.
 
El Govern entén que comporta, des d’un punt de vista personal i social, “una clara discriminació i estigmatització d’aquestes persones i menyscaba la seva igualtat de drets, ja que dona poder a persones sense cap competència professional ni coneixement de la persona, establir si exerceixen el vot de forma lliure, conscient i voluntària, posant-la sota sospita”.
 
El Govern dona continuïtat al Programa temporal de suport a l’acollida de joves emigrats sols pels propers tres anys
 
El Govern ha aprova donar continuïtat al Programa temporal de suport a l’acollida de joves emigrats sols pels propers tres anys. L’objectiu del Programa temporal de suport a l’acollida de Joves Emigrats Sols és atendre de forma especialitzada l’acollida i la integració d’aquest col·lectiu.
 
El programa abasta des del punt de vista tècnic aspectes com la valoració tècnica de les propostes de mesures protectores i funcions tutelars, el seguiment dels expedients, la valoració i actuació en situacions d’urgència que requereixin protecció assistencial immediata, i l’elaboració de propostes jurídiques necessàries per incoar, tramitar i finalitzar els expedients. I des del punt de vista de gestió administrativa, contractació de recursos, gestió econòmica, gestió de prestacions, etc.
És important, i el programa així ho preveu, tenir identificats amb claredat els interlocutors en la resta d’agents implicats com poden ser ajuntaments, entitats del tercer sector o jutjats per tenir la màxima coordinació i col·laboració. Es requereix de la màxima flexibilitat per gestionar una situació que és molt canviant i imprevisible.
 
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència contracta un total de 23 nous professionals per donar una atenció més acurada a aquest col·lectiu. Es tracta de professionals de la psicologia, pedagogs, educadors socials, professionals de l’àmbit jurídic, i professionals de reforç de l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats per tal de fer seguiment dels casos més enllà dels 18 anys, entre d’altres.
 
Actualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, acull i atén 3.603 joves emigrats sols.
 
El Govern impulsa el pla inversor de l’ACA, un cop assolit l’equilibri financer
 
El Govern també ha aprovat avui l’increment del sostre de despesa de l’Agència Catalana de l’Aigua per aquest 2019. Aquesta mesura s’impulsa davant la necessitat de seguir invertint en actuacions i millores dels serveis del cicle de l’aigua en els àmbits d’abastament, sanejament i medi, donant així compliment a la planificació hidrològica catalana vigent (període 2016-2021), que són fruit dels requeriments de la Directiva Marc de l’Aigua.
 
Aquestes actuacions es poden dur a terme també pel  fet que l’ACA ha assolit l’equilibri financer, un cop aprovat l’avançament del retorn del deute, i ha recuperat el seu potencial d’inversió.
 
Durant aquest 2019 el pressupost de la Generalitat ha quedat prorrogat  i per això el límit de despesa de l’Agència enguany s’havia mantingut en allò que es va establir en el 2017, és a dir, 305 M€, malgrat que el consell d’administració de l’ACA, durant el darrer trimestre de l’any passat, havia aprovat un avantprojecte de pressupost per al 2019 de 374 M€.
 
L’acord aprovat avui pel Govern autoritza, per tant, que el projecte de pressupost aprovat pel consell de l’ACA sigui vigent i que no operi el límit establert en la pròrroga pressupostària de 2017. Cal tenir en compte que la principal font de finançament  de l’Agència Catalana de l’Aigua per a garantir les seves activitats i el seu pla d’inversions prové del cànon de l’aigua.
 
Una altra de les raons del Govern per haver pres aquesta decisió és que enguany l’ACA retornarà els 162 milions d’euros de deute pendent, una xifra que engloba els 101 milions d’euros que s’havien de retornar durant el 2019 i els 61 milions d’euros que s’havien de liquidar en els exercicis de 2020 i 2021.
 
Per primer cop en la seva història, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) serà una empresa pública totalment sanejada i sense disposar de cap endeutament bancari, tenint en compte que des de la seva creació l’any 2000, l’agència va néixer ja amb deute arran de la fusió de la Junta d’Aigües, la Junta de Sanejament i la Direcció General d’Obres Hidràuliques.
 
Aquesta reducció de l’endeutament ha estat possible gràcies a l’aplicació d’un Pla Econòmic i Financer iniciat l’any 2011 i consistent en tres grans eixos: la reducció de la despesa, la reestructuració de l’endeutament i l’adequació dels ingressos de l’ACA.
 
El Govern crea el Programa de gestió de la preinscripció universitària
 
Avui, el Govern també ha aprovat la creació del Programa de la preinscripció universitària.  D’aquesta manera, gestionarà de manera òptima els processos d’admissió a la universitat: des de les proves d’accés fins a la preinscripció universitària de les 7 universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Són uns processos que milloraran el servei d’atenció a 90.000 estudiants aproximadament. 
 
A més l’any passat, 140.000 persones es van adreçar a l’Oficina d’Accés a la Universitat, que és la que gestiona la preinscripció universitària, per fer consultes ja que tots aquests processos requereixen d’una atenció personalitzada. Per tant, davant d’aquest volum de gestió administrativa, s’ha reforçat aquesta oficina amb 10 nous llocs de treball.
 
Finalment, en l’àmbit cultural, el Govern ha declarat un bé cultural d’interès nacional la plaça Deth Haro, al casc antic del  municipi de Les, a la Val d’Aran, en la categoria de Lloc Històric
 
L’Haro, que en aranès significa far, és un tronc d’avet d’uns 11 metres de llarg que es planta dret al bell mig de la plaça el dia de Sant Pere i es crema la nit de Sant Joan de l’any següent.
 
La plaça que el Govern ha declarat bé cultural d’interès nacional, és el lloc que acull aquest Haro durant 360 dies a l’any i és on se celebren els tres moments de festa al voltant d’aquest: “Era Crèma”, que és la festa principal, i “Era Quilha” i “Era Shasclada”, que corresponen a dos moments previs en la preparació de l’Haro.
 
D’altra banda, el Govern ha declarat Festa Patrimonial d’Interès Nacional, la Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera. També ha acordat inscriure-la en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. És una festa que se celebra entre el 5 i 7 de febrer i que es remunta al 6 de febrer de 1540.

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)

Foto de la reunió del Govern (Jordi Bedmar) 343

Foto de la roda de premsa del Govern (Jordi Bedmar)

Foto de la roda de premsa del Govern (Jordi Bedmar) 196

2  

Vídeos

Roda de premsa íntegra

Vídeo de la roda de premsa

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 389