Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

34 empreses participaran en els quatre diàlegs competitius del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

query_builder   23 gener 2012 11:52

event_note Nota de premsa

34 empreses participaran en els quatre diàlegs competitius del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

·   D’aquestes, 23 són unions temporals d’empreses (UTEs) amb participació de pimes catalanes del sector TIC
 
·   Amb l’anunci de les empreses admeses al diàleg s’activa formalment el procés de col·laboració publicoprivada del nou model
 
La mesa de contractació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha decidit acceptar les candidatures de 34 empreses o unions temporals d’empreses per participar en la fase de diàleg competitiu per al nou model TIC de la Generalitat de Catalunya, després d’estudiar i analitzar, segons els criteris de solvència establerts,  les sol·licituds i la documentació aportada per les 49 empreses o unions temporals d’empreses (UTEs) que, en el termini fixat per a tal efecte, van manifestar el seu interès per concórrer a un o més dels quatre diàlegs convocats en aquest procés.
 
Amb l’anunci de les empreses admeses al diàleg s’activa formalment el procés de col·laboració publicoprivada del nou model de contractació TIC de la Generalitat de Catalunya, aspecte sobre el qual el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, Carles Flamerich, ha volgut destacar que “ara, les empreses seleccionades hauran de proposar les millors solucions, però que ningú dubti que el Govern mana i manarà sobre la transformació tecnològica que estem fent”.
 
La distribució d’empreses que participaran a cadascun dels quatre diàlegs és la següent:
 
Diàleg competitiu
Candidatures presentades
Empreses acceptades
UTEs acceptades
Aplicacions
20
12
8
Equipament del lloc de treball i Servei Atenció Usuari (SAU)
10
8
6
Infraestructura de Processament de Dades (CPD)
10
6
5
Connectivitat i Telecomunicacions
9
8
4
 
De les 20 candidatures que optaven al diàleg corresponent a l’aprovisionament i manteniment d'aplicacions de la Generalitat de Catalunya, la mesa de contractació n’ha acceptat 12, que són les que buscaran les millors solucions per satisfer les necessitats funcionals dels departaments, entitats i organismes de la Generalitat establertes al nou model per aquest àmbit. Seran aquestes empreses, doncs, les que hauran de proposar, durant la fase de diàleg, els mitjans adequats per millorar els processos de construcció i manteniment d’aplicacions, racionalitzar la demanda, reduir la cartera d’aplicacions i canviar les polítiques de compra d’actius i renovació.
Les empreses i UTEs acceptades en aquest diàleg són: Altran Innovacions, SLU; Atos Spain, SA; Indra Sistemas, SA; T-System ITC Iberia, SAU; UTE Accenture, Coritel, Accenture Outsourcing; UTE Clúster Catalunya TIC (ABS Informàtica, Carlos Castillo Ingenieros, Concatel, Conzentra, Da Vinci, DOC6, KeApps, Lavinia, NAE, NEAR Technologies, Servicios Microinformática, SITEP, SMILE Ibérica, TECSIDEL, Vanture Corporate Group); UTE HP Española, SL -VASS Consultoría de Sistemas, SL; UTE IBM – INSA; UTE IECISA-Zemsania; UTE ITTERIA (Seidor, Aventia, COM2002); UTE Tecnocom – Abast Solutions – Carver; i UTE TICXCAT (CastInfo, ISOCO, Opentrends, Nextret, UPCNet).
 
Pel que fa al diàleg per l’aprovisionament de llocs de treball i suport a l’usuari, la mesa de contractació ha convidat a partipar-hi a 8 de les 10 candidatures rebudes. Aquestes seran les encarregades, mentre duri el diàleg, de perfilar les mesures de racionalització i foment de la competència en aquest àmbit previstes al nou model i que passen d’una banda per la compra innovadora, l’homogeneïtzació per perfils i la virtualització del lloc de treball, i d’altra, per la creació d’un servei transversal d’atenció a l’usuari i una territorialització del suport.
En aquest diàleg hi participaran les següents empreses i UTEs: HP Española; T-Systems Iberia, SAU; UTE Fujitsu - Canon - Microsistemes - Everis BPO; UTE IBM – INSA; UTE IECISA - Indra - Zemsania – EMTE; UTE Ricoh – France Telecom España - Orange Catalunya - CSC – Aventia; UTE Tecnocom – Unitronics; i UTE Telefonica España - Telefonica Soluciones.
 
Els mateixos objectius de racionalització i reducció de despesa hauran d’abordar les 6 empreses acceptades de les 10 candidatures que optaven al diàleg competitiu per l’aprovisionament d’infraestructura de procés de dades, que pretén la consolidació de data centers o CPDs per aconseguir economies d’escala, estalviar en l’operació i normalitzar les plataformes. Així mateix, en el procés de diàleg aquestes empreses hauran de buscar les millors solucions per simplificar l’administració dels servidors i fomentar l’eficiència energètica. 
Les empreses i UTEs acceptades en aquest diàleg són: T-Systems Iberia, SAU;  UTE HP – Aventia; UTE IBM-INSA-Seidor; UTE Indra-Colt; UTE Telefónica España-Telefónica Soluciones; i UTE Unitecnics – COM2002 (Nexica).
 
Finalment, per al diàleg corresponent a l’aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, que integra els àmbits de les infraestructures de connectivitat, els serveis de telecomunicacions i la radiodifusió, la mesa de contractació ha convidat a participar-hi a 8 de les 9 candidatures presentades. Com en els altres diàlegs, aquestes companyies seran les que hauran d’aportar el seu coneixement i experiència durant la fase de diàleg per contribuir en el dibuix de les condicions i millors solucions per assolir, per exemple, un dels grans objectius de l’aplicació d’aquest nou model TIC de la Generalitat de Catalunya: una xarxa troncal d’alta capacitat per a totes les seus de la Generalitat, municipis i serveis públics estratègics que permeti convertir Catalunya en una societat digital de prestacions avançades. 
En aquest diàleg hi participaran les següents empreses: Colt; Tradia; T-Systems; UTE Orange Catalunya – France Telecom España; UTE PIMESTIC (Adatel, Aggaros, APFutura, Eacom, Eurona, Foc, Istem, Optral, Spark, T-Partner); UTE Telefónica España SAU –Telefónica Móviles España SAU; UTE Unitecnics- Axia NGN; i Vodafone.
 
 
Més informació sobre el nou model TIC:
 
· Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011
· Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011
· Nota de premsa del 2 de gener de 2012