Delegació a Tarragona

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona preveuen un inici de curs amb plena normalitat

query_builder   6 setembre 2012 17:02

event_note Nota de premsa

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona preveuen un inici de curs amb plena normalitat

El delegat del Govern a Tarragona Joaquim Nin i la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament M. Àngels González han presentat avui les dades de l’inici del curs escolar a la demarcació de Tarragona.
La promoció de l’èxit escolar i l’impuls de la formació professional són les dues prioritats  principals per al nou curs e2012-2013.
 
Quant a la promoció de l’èxit escolar, tal com ha comentat la directora dels Serveis Territorials,  l’objectiu principal per al 2018 és arribar a un índez de superació de l’ESO igual o superior al 85%. Per aconseguir-ho s’establiran uns eixos de treball com són la formació del professorat, innovació metodològica i didàctica a les aules, l’increment de la implicació de la família,  la promoció de les relacions entre la comunitat educativa i l’entorn, i la implantació de mesures i estratègies per reduir l’absentisme escolar.
 
Cal destacar, com actuacions concretes que es posen en marxa o es consoliden a partir d’aquest curs amb l’objectiu de potenciar l’èxit escolar: la consolidació del suport escolar personalitzat, l’Impuls de la Lectura, l’increment de les hores de matemàtiques a l’ESO, avaluació extraordinària de setembre, millora de la inclusió educativa i de l’atenció a alumnes de necessitats educatives especials, i la  jornada compactada.
 
L’increment de les hores de matemàtiques a l’ESO té l’objectiu de reduir el percentatge d’alumnes que tenen dificultats en la competència matemàtica, d’acord amb l’objectiu de referència europeu (ET 2020). (Decret51/2012, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria).
 
Pel que fa a l’FP la novetat important per a aquest curs és la implantació de la formació professional dual amb l’objectiu de potenciar aquests estudis. Amb aquest tipus de formació, l’alumne compagina la formació en el centre docent amb l’activitat en una empresa, rebent una contraprestació econòmica. A la demarcació de Tarragona s’ofereixen  un total de 7 cicles formatius d’FP dual, a 3 instituts, a un total de  140 alumnes, amb l’implicació de 9 empreses formadores i entitats.
 
Una altre element nou en el marc de la formació professional és la implantació del curs específic d’accés als cicles formatius. La superació d’aquest curs permetrà a les persones que no disposen de la titulació requerida accedir a l’FP.
 
Cal afegir que, s’implanten 2 nous cicles formatius de grau mitjà , 3 de grau superior i 3 PQPIs. En l’àmbit de la secundària postobligatòria, s’implanten els estudis de Batxillerat  en 4 instituts.
 
La demarcació de Tarragona comptarà amb 290 centres docents, dels quals 245 són públics i 45 són privats i concertats.
 
Respecte a les dades d’alumnat, el curs 2012-13 començarà amb un total 105.355 alumnes d’ensenyaments de règim general, 1.530 alumnes més que el passat curs i un total de 6.718 dotacions de personal docent als centres públics.
 
Des dels Serveis Territorials s’afirma que els propers dies 12 i 13 de setembre el nou curs escolar s’iniciarà amb tota normalitat.

3  

Fitxers adjunts

Document presentació

Document presentació
PDF | 292

Fotografia de l'acte

Fotografia de l'acte
JPG | 2065

Fotografia de l'acte

Fotografia de l'acte
JPG | 1881