Territori

El tram Artesa de Segre-Folquer de la carretera del pas de Comiols supera la tramitació ambiental

query_builder   11 novembre 2013 14:31

event_note Nota de premsa

El tram Artesa de Segre-Folquer de la carretera del pas de Comiols supera la tramitació ambiental

Tram de la carretera
  • La Declaració d’Impacte Ambiental incorpora bona part de les al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i a l’estudi informatiu, acosta la infraestructura a diversos nuclis d’Artesa de Segre i aprofita l’actual L-512, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i recollir les propostes del territori
La Ponència ambiental ha formulat la declaració d’impacte ambiental favorable per al projecte de condicionament del pas de Comiols, carreteres C-14, L-512 i C-1412b, en el tram de 16,6 quilòmetres comprès entre Artesa de Segre i Folquer (la Noguera). Aquesta decisió s’ha pres en considerar que no es preveuen efectes negatius notables, irreversibles i permanents sobre cap factor ambiental sensible si s'implementen les mesures preventives i correctores que estableix l'estudi d'impacte ambiental i les condicions addicionals fixades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquest traçat, que incorpora bona part de les al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i a l’estudi informatiu, acosta la infraestructura a diversos nuclis d’Artesa de Segre i aprofita l’actual L-512, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i recollir les propostes del territori.
 
El projecte consisteix en el condicionament, eixamplament i millora del traçat d’un dels itineraris viaris existents per passar la serra de Comiols amb la finalitat de millorar les comunicacions actuals entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, en el tram des d’ Artesa de Segre fins a Folquer. Com que la zona per on transcorre és molt vulnerable des del punt de vista ambiental,  s’ha valorat com el recorregut menys agressiu el que comença a  Artesa de Segre, a la carretera C-14  entre els PK 104+500 i 105+000. Aquest corredor connecta la C-14 amb l’L-512, creuant el Canal d’Urgell en sentit nord-oest, i deixant la muntanya del Tossalet de la Masia Plens sempre a l’est.
Dels cinc trams en que s’ha dividit el projecte, tres presentaven dues alternatives. En aquests tres trams, l’alternativa 2 aprofita el traçat existent i el modifica per ampliar-lo o realitzar altres millores, però la invasió i el moviment de terres és molt inferior a l’alternativa 1 que suposa un traçat nou en la major part i afecta sòl agrícola o forestal i no aporta més avantatges que l’alternativa 2. Aquesta alternativa per tant suposa un impacte ambiental moderat perquè hi ha menys moviments de terres i les mesures correctores que s’han d’aplicar són menors.
 
Per tant, l’alternativa finalment proposada és la suma de:
 
•              Tram A, Eix Vall-llebrera 2
•              Tram B
•              Tram C, Eix Montagull 2
•              Tram D
•              Tram E, Eix Folquer 2
D’acord amb la descripció i els plànols de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental, a les actuacions del projecte es preveuen aplicar mesures preventives i correctores que les facin compatibles amb el medi on s’han d’executar.  Es proposen mesures per no afectar les aus rapinyaires que estan protegides –com l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) i el trencalòs (Gypeatus barbatus)- i tenir en compte que el Coll de Comiols és un corredor biològic important i s’han de deixar passos de fauna eficaços. No es preveu l’afectació d’altres espècies de flora o fauna protegida o amenaçada. Tampoc no es preveuen impactes crítics o severs a la morfologia natural del terreny, a la geologia ni sobre els valors paisatgístics de la zona. L’impacte sobre el medi hidrològic es considera compatible.
 
Entre les mesures preventives i correctores que ha afegit el Departament de Territori i Sostenibilitat per formular favorablement la Declaració d’Impacte Ambiental destaquen:
 
·         Restaurar les zones de les carreteres en desús, eliminant del ferm, restituint la morfologia original de l’àmbit i fent una posterior restauració vegetal;
 
·         Integrar els talussos de desmunt de la carretera en l’entorn redefinint-ne el pendent -amb posterior revegetació herbàcia arbustiva i arbòria- o aplicant tècniques de bioenginyeria;
 
·         Adequar determinades obres de drenatge com  a passos de gran fauna, i la resta, com a passos de fauna petita i mitjana, per garantir la connectivitat faunística;
 
·         Durant l’execució de les obres caldrà adoptar mesures per reduir l’emissió de pols a l’atmosfera, i mitigar els efectes dels moviments de terra, de la circulació dels vehicles de l’obra i dels materials transportats pels vehicles;
 
·         El projecte constructiu haurà d’incloure un estudi acústic de detall amb les mesures necessàries per reduir el soroll, un projecte ambiental sobre els impactes sobre el riu de les Segues i una proposta de mesures correctores, compensatòries i de minimització, a més d’un nou estudi hidràulic que incorpori mecanismes per permetre la laminació d’escorrentia, realitzar cunetes a la sortida de les obres de drenatge longitudinal que actuïn com esmorteïdors, i, en cas necessari, fer basses de retenció de l’aigua.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 936

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia