• Joana Ortega: “La partida de la consulta és ampliable fins on calgui per assegurar-ne el bon funcionament”
  • Els interins podran optar a canviar de lloc de treball dins de l’Administració per cobrir places vacants
  • Dues terceres parts del pressupost destinades a donar suport al món local
La VP durant la presentació del pressupost de Governació
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha comparegut avui a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per donar compte del projecte de pressupost per al 2014 del Departament de Governació. Entre els aspectes més rellevants, ha destacat que el Govern aportarà els recursos que siguin necessaris per celebrar la consulta amb totes les garanties. També ha anunciat que els funcionaris interins podran optar a canviar de lloc de treball dins de l’Administració per cobrir places vacants i ha destacat les dues terceres parts del pressupost destinades a donar suport al món local.
 
El pressupost total del Departament ascendeix a 237.165.000 euros, la qual cosa representa una disminució acumulada del 22,8% respecte al pressupost del 2012 i un increment del 2,6% respecte al 2013. Aquest increment, ha explicat la vicepresidenta, ve marcat per tres compromisos del Govern: “el compromís amb el món local, el compromís amb la formació del capital humà de la Generalitat, i el compromís electoral de celebrar la consulta que ens ha de permetre decidir el nostre futur col·lectiu”.
 
Recursos ampliables per a la consulta
 
Una de les àrees del Departament que s’ha reforçat és de la Processos Electorals i Consultes Populars, ha dit la vicepresidenta, que ha reiterat el seu compromís amb l’organització de la consulta. “Assumeixo amb rigor la responsabilitat de fer-la possible i complir el compromís democràtic contret amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya”, ha assegurat. “Perquè la consulta serà legítima, legal i ben organitzada. I la farem. I la farem bé”.
 
Sobre la despesa que representarà, la vicepresidenta ha subratllat que podria variar sensiblement, segons si es pot comptar amb la col·laboració de l’Estat o no. Per això, ha dit que es tracta d’una partida de 5 milions d’euros "ampliable fins on sigui necessari per tal d'assegurar el bon funcionament d'una consulta amb totes les garanties".
 
En aquest sentit, Joana Ortega ha insistit en la necessitat de fer una consulta “impecable des del punt de vista organitzatiu, que compleixi i, fins i tot, si pot ser, superi els estàndards internacionals en aquest tipus de processos participatius”. Així mateix, ha dit que cal que “es desenvolupi amb la màxima participació, amb rigor, transparència i seguretat, perquè ningú pugui qüestionar-ne mai el resultat”.
 
Possibilitat de trasllat per als interins
 
En l’apartat de la funció pública, la vicepresidenta ha recordat que les mesures d’austeritat introduïdes en els darrers dos anys han permès el manteniment de més de 24.000 llocs de treball. En aquest sentit, el pressupost de 2014 preveu la continuació d’aquestes mateixes mesures, tot i que inclou previsions que poden revertir-les o modificar-les.
 
S’ha eliminat la clàusula que habilitava el Govern a prendre mesures de reducció retributiva si l’evolució econòmica i pressupostària ho aconsellava. Així, la vicepresidenta ha reafirmat la intenció del Govern d’abonar la paga extra dels treballadors públics si l’Estat compensa Catalunya per la recaptació de l’impost de dipòsits bancaris.
 
Una altra novetat en aquest àmbit per al 2014 és que es preveu que el Govern pugui modificar la mesura de la reducció del 15% de la jornada dels funcionaris interins si les circumstàncies econòmiques ho permeten. En relació a aquest col·lectiu, la vicepresidenta ha avançat que properament el Govern aprovarà la possibilitat que els interins puguin canviar de lloc de treball, és a dir, que tinguin l’oportunitat de presentar-se a places vacants que no hagin estat cobertes prèviament per funcionaris de carrera en el seu propi departament o en un altre.
 
D’altra banda, la vicepresidenta també ha anunciat que els Govern i els agents socials estan negociant un paquet de mesures de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar que millorà les condicions laborals dels treballadors públics. “Precisament avui estem en la fase final d’aquestes negociacions amb la voluntat de tancar un acord amb el sindicats a la Mesa General de Negociació que se celebrarà demà mateix. Espero i desitjo que sigui un bon acord per a tothom”.
 
Pel que fa a les xifres, la vicepresidenta ha destacat  que el pressupost que es destina a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, que és de 14.818.800, ha experimentat un increment de 25,9% respecte al 2013. Aquest augment respon a la territorialització dels fons destinats a la formació del personal de les administracions locals; l’impuls a la reforma de l’administració i el desenvolupament de les eines i processos digitals per reduir tràmits a les empreses i la ciutadania, i l’increment de la dotació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a processos de selecció de personal.
 
Les previsions pressupostàries en aquest àmbit, ha dit la vicepresidenta, giren totes entorn d’un propòsit: fer efectiu el Programa de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. En aquest punt ha assenyalat algunes de les accions rellevants que s’estan duent a terme com ara el nou marc normatiu de la funció pública; l’avantprojecte de llei del directiu públic, i el nou disseny de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per convertir-la en un veritable centre de referència internacional en recerca i estudi en polítiques de personal, i en el desenvolupament de noves pràctiques de formació i selecció de personal.
 
Sobre la racionalització del sector públic, la vicepresidenta ha destacat que a finals d’aquest any s’haurà reduït un 25% de les entitats. Això no vol dir, ha dit, renunciar a disposar d’un sector públic potent, sinó que es tracta de reordenar i evitar duplicitats.
 
Actualització del marc normatiu dels ens locals
 
Un altre gran capítol de l’actuació del Departament de Governació és el relatiu al món local. Pel que fa a les xifres, el pressupost de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals és de 163.361.000 euros i representa més de dues terceres parts del pressupost del Departament. Així ho ha explicat la vicepresidenta, que ha destacat per al 2014 el repte d’avançar encara més en l’actualització del marc normatiu dels ens locals. En aquest sentit, ha anunciat que a finals del 2013 ja es disposarà d’un esborrany de l’Avantprojecte de llei d’hisendes locals i ha recordat que el Parlament ja ha iniciat la tramitació del Projecte de llei de governs locals.
 
També ha destacat la propera elaboració de l’Avantprojecte de llei de simplificació i millora de les regulacions sectorials per a les administracions locals, nascuda d’una petició de l’Associació Catalana de Municipis, i que té la finalitat d’establir una proposta que redueixi els procediments i tràmits corresponents a l’Administració local.
 
“Les actuacions de suport financer de la Generalitat als ens locals pel proper 2014 prioritzen la dotació econòmica de Fons de Cooperació Local, és a dir, la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat”, ha afirmat, “que recuperarà la seva formulació ordinària i una dotació igual a la del 2012”. En aquest sentit, ha dit que no es repetiria l’excepcionalitat del 2013, en què, a causa de les restriccions pressupostàries, s’ha hagut de fer front a una important reducció de recursos.
 
Pel que fa al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), el programa 2013-2016 s’ha ampliat fins al 2017 per atendre les dificultats pressupostàries. Com a novetat i per donar resposta a les demandes dels alcaldes i regidors, el nou programa prioritza el manteniment de les infraestructures existents abans de realitzar obres noves.
 
D’altra banda, per al 2014 també es manté la convocatòria de compensacions econòmiques a càrrecs electes locals. “Igualment, i seguint en la línia de suport als ens locals, s’ha elaborat una nova ordre per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe”, ha explicat.
 
En aquest sentit, la vicepresidenta ha recordat que aquest any s’han atorgat 900.000 euros per fer front a les actuacions d’emergència realitzades després dels aiguats de la Val d’Aran. “En un temps rècord hem fet totes les tramitacions administratives i pressupostàries, i a finals d’aquest mes tots els ens locals afectats per aquest episodi no només ja hauran rebut les resolucions amb l’atorgament dels ajuts, sinó que també els hauran cobrat”.
 
Qualitat democràtica i participació ciutadana
 
Una altra gran àrea del Departament de Governació és la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, que inclou l'Institut Català Internacional per la Pau, el Memorial Democràtic, i la participació de la Generalitat en consorcis com el Museu de l'Exili o el COMEBE. Aquesta unitat, té assignat un pressupost de 5.244.300 euros, amb una reducció del 2,2% respecte al 2013.
 
La vicepresidenta ha destacat el suport a l’activitat parlamentària que realitza aquesta Direcció i ha citat algunes de les lleis que es troben actualment en tràmit, com ara la Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; la Proposició de llei electoral de Catalunya; la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana; la Proposició de llei sobre el règim especial de l’Aran; el Projecte de llei de governs locals de Catalunya, o el Projecte de llei d’acció exterior de Catalunya.

3  

Imatges

VP durant presentació pressupost GOV

VP durant presentació pressupost GOV 1255

presentació pressupost GOV

presentació pressupost GOV 1173

VP abans de la presentació del pressupost

VP abans de la presentació del pressupost 527

2  

Fitxers adjunts

Intervenció vicepresidenta_ presentació del pressupost de Governació 2014

Intervenció vicepresidenta_ presentació del pressupost de Governació 2014
PDF | 150

Power point_presentació pressupost Governació 2014

Power point_presentació pressupost Governació 2014
PDF | 378