El nombre de catalans que resideixen a l’estranger és de 221.444 persones a 1 de gener del 2014, xifra que representa un augment del 9% respecte a un any enrere. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) el grup majoritari (51,4%) correspon als nascuts al mateix país on resideixen. En el cas dels habitants residents a països d’Amèrica, el percentatge arriba al 67,9% i és fruit bàsicament de la migració de retorn de població autòctona de països d’Amèrica Central i del Sud que han obtingut la nacionalitat espanyola.
 
A la resta de continents el grup majoritari és el de nascuts a Catalunya, que representen el 45,3% dels catalans residents a Europa, el 47,5% dels residents a Àsia, el 52,7% a Oceania i el 46,3% dels residents a l’Àfrica.
 
El Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE) és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger i tenen nacionalitat espanyola (tant si és l’única nacionalitat que tenen com si no) i l'últim municipi al qual han estat inscrits és de Catalunya. Les persones inscrites en aquest padró es consideraran veïnes del municipi que figura en les dades de la seva última inscripció només a efectes de l'exercici del dret al vot, però no formen part, en cap cas, de la població de l'esmentat municipi.
 
Els catalans residents a l’estranger es localitzen fonamentalment a Amèrica (50,3%) i a Europa (45,3%). A Amèrica destaca Argentina (amb un 11,3% dels catalans residents a l’exterior), Mèxic (5,9%) i Estats Units (5,4%). Pel que fa a Europa, destaca França (amb un 12,9% dels catalans residents a l’estranger), seguida d’Alemanya (6,4%) i Andorra (6,3%). La presència és minoritària a Àsia (2,2%), Àfrica (1,1%) i Oceania (1,0%).
 
França és el país on resideixen més catalans (amb 28.497 persones) i és també la primera destinació per als residents a l’estranger de  26 comarques. Entre aquestes comarques, destaca la Val d’Aran (en què el 73% dels seus residents a l’estranger són a França) i la Cerdanya (en què ho són el 48,2%).

Argentina és el segon país on hi ha més catalans residint (24.919) i és la primera destinació per als residents a l’estranger de 10 comarques catalanes. A la Noguera, 6 de cada 10 residents a l’estranger ho fan a l’Argentina i al Pallars Jussà, el 48,7%.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 93

Taules i gràfic

Taules i gràfic
XLSX | 56