Territori

Mobilitat sostenible, dret social a l'habitatge i a la ciutat i noves eines de reactivació econòmica, eixos del pressupost 2015 de Territori i Sostenibilitat

query_builder   23 gener 2015 14:22

event_note Nota de premsa

Mobilitat sostenible, dret social a l'habitatge i a la ciutat i noves eines de reactivació econòmica, eixos del pressupost 2015 de Territori i Sostenibilitat

El conseller Vila, al Parlament, durant la presentació del pressupost del DTES.
 
  • S'incrementen les partides destinades als programes socials d'habitatge, a la remodelació de barris i rehabilitació i a les aportacions al sistema de transport públic

 

  • Es potencien els plans directors urbanístics i s'hi afegeix el d'espais ferroviaris, amb l'objectiu de recuperar-los com a eina de dinamització econòmica

 

  • El conseller Santi Vila avança que es concessionarà la construcció del nou col·lector de salmorres, al Bages, per un import de 100 MEUR
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presentat avui al Parlament de Catalunya el pressupost del Departament per a l’any 2015, que té com a principals eixos les actuacions per impulsar una mobilitat més sostenible, el dret social a l'habitatge, el dret a la ciutat i la creació de noves eines de reactivació econòmica. Vila ha destacat que aquests comptes volen visualitzar que "hi ha una època que s'acaba i una altra que comença, i tots plegats tenim l'oportunitat de protagonitzar-la".
 
El pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat per aquest 2015 és de 1.619 MEUR, la qual cosa significa un increment del 18,3% respecte el de l'any passat. Tot i això, l'increment pressupostari real és només del 3,8%, ja que l'impacte dels pagaments diferits, compromesos per anteriors governs per finançar determinades infraestructures, creix gairebé un 45% respecte el 2014.
 
En aquest sentit, del pressupost d'aquest any, un total de 700,73 MEUR deriven d’obligacions de pagament corresponents a mètodes alemanys, concessions i pagament de peatges a l’ombra o cànons d’ús de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. En aquest sentit, Vila ha remarcat que "des de ja fa dos anys ens estem hipotecant menys, els nous compromisos amb pagament diferit per a noves licitacions s'han reduït dràsticament i aquest 2015 només se'n preveuen 4 MEUR".
 
Si als comptes del Departament s'hi sumen els de les empreses públiques adscrites a Territori i Sostenibilitat, el pressupost del grup passa dels 3.280 MEUR de 2014 a 3.844 MEUR per enguany.
 
 
 
1.              La preservació dels pilars de l’Estat del benestar
 
Els programes socials d’habitatge i la lluita contra l’exclusió social residencial constitueixen una prioritat d’aquest exercici. S’ha realitzat un esforç per incrementar en un 5% l’aportació a programes d’ajuts, que disposaran de 61,25 MEUR, l’aportació més elevada de totes les Comunitats Autònomes de l’Estat per a aquesta finalitat. L’augment s’ha aconseguit, en bona part, gràcies a que aquest primer trimestre la part del deute de la Generalitat amb promotors d’habitatge protegit que es va trobar el Govern el gener de 2011, quedarà completament satisfeta. Si s’afegeixen els fons provinents de l’Estat, el total d’ajuts socials d’habitatge arribarà enguany a 38.000 llars, amb gairebé un 20% més de beneficiaris.
 
Pel que fa a remodelació de barris i rehabilitació, el pressupost augmenta més del 250%, arribant als 10,6 MEUR, prioritzant aquells barris amb més problemes (actuacions a Ca n’Anglada, a Terrassa, Sant Roc, a Badalona, Trinitat Nova a Barcelona), finalitzant i lliurant nous habitatges  al Bon Pastor de Barcelona, i iniciant nous habitatges a Arraona de Sabadell, a més d’acabar els que estan en construcció. També es completaran les actuacions per als primers enderrocs de can Garcia, a Manlleu. Aquest any s’obrirà una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de fins a 20 MEUR. La inversió en promoció d’habitatges és de 31,60 MEUR, destinats a remodelació de barris i promoció d’habitatges de protecció oficial.
 
Continua el compromís per mantenir les tarifes socials del transport públic. L’increment de l’aportació de la Generalitat per congelar tarifes és de 3,8 MEUR. El pressupost prioritza la prestació dels serveis públics de transport de viatgers per garantir el dret dels ciutadans a una mobilitat eficient i de qualitat, incrementant en 8 MEUR l’aportació a l’ATM de Barcelona; 16 MEUR es destinen a la de Tarragona, 4 MEUR a la de Girona, i 2 MEUR a la de Lleida. Els ajuts a ens locals i empreses privades per línies de transport queda establert en 32,30 MEUR. "Prioritzem les polítiques socials, també en el transport públic, i tal i com certifica un recent estudi de l'institut Cerdà, Barcelona és una de les úniques capitals europees amb tarifes reduïdes per a tot els col·lectius socials", ha assenyalat el conseller de Territori i Sostenibilitat. Vila ha expressat que l'objectiu del Departament és "garantir la igualtat de serveis per a tothom, independentment del mode de transport que s'utilitzi".
 
A més, es fa un gran esforç per mantenir uns serveis de qualitat, consolidant el sistema de Rodalies territorials al Camp de Tarragona, Girona i Lleida, creant 7 noves línies de la xarxa expres.cat i ampliant la integració tarifària a la demarcació de Lleida. En aquest sentit, Vila ha reiterat que "el sistema de Rodalies necessita millorar perquè no n'estem gens contents, especialment a la línia R3, que és una línia que genera massa incidències i on hi calen inversions urgents del Ministeri de Foment". El conseller ha afegit que "treballem per un model integral de transport públic a tot Catalunya i aconseguir fer realitat el somni noucentista de la Catalunya Ciutat".
 
 
 
2.              El dret a la ciutat i a un entorn sostenible
 
Un objectiu crucial del Departament ha estat augmentar més d’un 100% el pressupost de la Direcció General de Qualitat Ambiental per afavorir les actuacions destinades a millorar la qualitat de l’aire, principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona, declarada de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Santi Vila ha assegurat que "la millor manera de lluitar contra la contaminació atmosfèrica és admetre-la". "Tenim un problema i l'estem abordant", ha afegit. En aquest sentit, destaquen els ajuts que es destinaran a la renovació de taxis i vehicles comercials de baixes emissions i elèctrics, així com la constitució d'un fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric. "Passarem de les paraules a les polítiques reals", ha insistit Vila.  Tanmateix, es programaran ajuts per reduir la contaminació lluminosa dels parcs eòlics i per adequar els enllumenats municipals, promoure la competitivitat responsable de les empreses i administracions i impulsar l’economia verda.
 
En matèria de polítiques ambientals, es destinaran ajuts per a projectes de custòdia del territori i d’educació i sensibilització ambiental i continuarà el desenvolupament del pla estratègic de diferents espais protegits, que incorpora les ampliacions dels parcs naturals de l'Alt Pirineu, del Montseny i del Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, així com la declaració del Parc Naturtal de les Capçaleres del Ter i del Freser
 
Pel que fa a la gestió i al sanejament de l’aigua, el pressupost de l’ACA és fruit del Pla de Viabilitat que s’aplica des del 2011. Aquest any, l’agència hauria pogut tenir un superàvit de 161 MEUR, si no fos per l’impacte de les amortitzacions derivades del seu deute, que representen més d’un 40% del seu pressupost. Per això ha plantejat una reestructuració de l’endeutament fins el 2021. Les despeses associades a l’explotació i al manteniment dels sistemes de sanejament ascendeixen a 180,86 MEUR, la inversió en infraestructures del cicle de l’aigua és de 14,94 MEUR, i la línia de subvencions per a la neteja de lleres, de 0,7 MEUR. Aquests recursos han de permetre mantenir 486 depuradores amb 690 hm3/any de cabal tractat. Els projectes més destacats són la remodelació i millora del sistema de sanejament de Martorell, l’EDAR del Catllar i la millora del sistema de col·lectors d’Altafulla, l’ampliació i remodelació de l’EDAR d’Anglès i de la Cellera de Ter i les concessions PSARU Ter-Daró, Llobregat Nord i Tordera.
 
En aquest sentit, el conseller Santi Vila ha anunciat durant la compareixença que, a curt termini, el Departament de Territori i Sostenibilitat traurà a concessió les obres del col·lector de salmorres, al Bages. Es tracta d'una obra de més de 100 MEUR i es concessionaria per un període de 25-30 anys. Previ a la licitació de la concessió caldrà dur a terme el tràmit ambiental i l'exposició pública del projecte.
 
En el pla dels residus, està previst destinar 80 MEUR a infraestructures de tractament i a la millora del cicle de la seva gestió. Les inversions en infraestructures se centraran en l’ Ecoparc 4 a Hostalets de Pierola, el Centre de tractament de Vacarisses, la Planta de tractament de Mataró, les Plantes de tractament a Lloret, la Planta de tractament de Botarell, el Centre de tractament d’Orís, i el Centre de tractament de Pedret i Marzà.
 
 
 
3.              Les bases per a la recuperació econòmica
 
El Departament fa un esforç per invertir en elements reactivadors de l’activitat econòmica com el sòl industrial, que generarà una inversió de 37,25 MEUR. Destaquen el parc de l’Alba, a Cerdanyola, o Ca n’Alemany, a Viladecans. També impulsarà els Plans directors urbanístics (PDU) estratègics.  En aquest sentit, a més de la desena de PDU que ja estan en tramitació, el conseller ha anunciat que aquest any es començarà la redacció del Pla director urbanístic d'espais ferroviaris, que tindrà com a objectiu "recuperar els espais ferroviaris obsolets que hi ha arreu de Catalunya perquè siguin aprofitats com a eines de reactivació econòmica".
 
El pressupost inclou les partides necessàries per continuar la construcció de les grans infraestructures d’aquesta legislatura: els perllongaments de FGC a Terrassa i Sabadell i la Línia 9 del Metro. Al conjunt s’hi destinen 319,8 MEUR. La finalització de les obres de la L9 i la posada en servei entre la Zona Universitària i l’aeroport, prevista per al primer trimestre de 2016, ha estat una prioritat per a aquest Govern. La inversió destinada a la línia per al 2015 és de 115,12 MEUR, als que s’hi ha d’afegir 249,9 MEUR per satisfer les anualitats corresponents al pagament de canons per concessió d’estacions.
 
És intenció del Departament seguir amb les inversions per a l’adaptació de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a FGC, el 2015 s’assolirà un 97% d’adaptació, i a la xarxa de metro arribarà al 88%.
 
A la xarxa viària gestionada per la Generalitat, s’han programat un seguit d’actuacions en seguretat, gestió i millora de les carreteres per un import de 104,1 MEUR. Les principals són la millora de la seguretat viària i accessibilitat a la C-16, C-55 i C-58 (10,9 MEUR), millora de ferm i estudi secció transversal C-16 Berga - Guardiola de Berguedà (3 MEUR), millora de ferm C-65. Travessera Llagostera (2,8 MEUR), millora de ferm a la GI-555. Sils-Massanes (1,2 MEUR), conservació ordinària (78,8 MEUR) i actuacions de millora C-31 i C-32 a través d’acords amb les concessionàries.
 
En quant a l’ampliació i millora de la xarxa viària, s’hi destinaran 51 MEUR, bàsicament a Vial Port – Aeroport (31,9 MEUR) al Prat de Llobregat, enllaç entre l’Eix Transversal i la BV-5202. Sant Julià de Vilatorta (3,2 MEUR), i l’Eixample puntual C-55. Manresa (2,9 MEUR).
 
Finalment, el pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat incorpora més de 12 MEUR per a la redacció de nous projectes ferroviaris i viaris que es preveu executar en el futur. En aquest sentit, destaquen el perllongament de la L8 entre Plaça Espanya i Gràcia, la instal·lació del tercer carril reversible amb mitjana mòbil al tram de la C-16 entre Berga i Bagà o el projecte de millora de la C-14 al tram Organyà-Montant de Tost, amb el túnel de tres ponts.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 63

Dossier

Dossier
PDF | 4596

Foto

Foto
JPG | 373

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia