Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura, sindicats, regants, arrossaires, ADV's i ecologistes acorden les mesures del Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015

Pelegrí proposa una Comissió de seguiment i agraeix el compromís i treball de totes les parts implicades

query_builder   14 març 2015 11:07

event_note Nota de premsa

Agricultura, sindicats, regants, arrossaires, ADV's i ecologistes acorden les mesures del Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015

Pelegrí proposa una Comissió de seguiment i agraeix el compromís i treball de totes les parts implicades

moment de la reunio
moment de la reunio
  
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del delegat del Govern Francesc Xavier Pallarès, del director general de Desenvolupament rural i coordinador de l’Estratègia de lluita contra la plaga, Jordi Sala, i  dels representants de les entitats signants, ha presentat avui el pla d’actuació per la lluita contra la plaga i les mesures que s’han acordat amb tots els agents implicats del territori i que s’executaran al  llarg del 2015.
 
A l’acte també hi ha assistit el director territorial, Pere Vidal, així com els tècnics del Dept. i de Forestal Catalana que han estat elaborant el pla d’actuació a partir de les reunions setmanals que s’han estat desenvolupant des del gener i fins ara amb els tècnics i experts designats per totes les parts implicades, tal com van acordar durant la reunió mantinguda amb el conseller Pelegrí a Lleida el 30 de desembre passat.
 
En aquella reunió s’acordà crear una Comissió Tècnica per establir un pla d’actuació per la lluita contra el cargol poma. Fruit d’aquestes reunions, i en base als acords establerts, s’han establert les estratègies a desenvolupar durant el 2015 en els àmbits següents:
 
1.    Actuacions
2.    Línies de recerca
3.    Programa de vigilància
4.    Comunicació i divulgació
5.    Maquinària
En aquest sentit, avui ha tingut lloc a Tortosa la darrera reunió per consensuar les mesures  -prèviament plantejades per la Comissió tècnica- amb els representants polítics dels agents implicats al territori en la lluita contra la plaga del cargol.
 
Entitats i institucions presents a la reunió i implicades en l’acord de mesures per al 2015:
 
 • Unió de      Pagesos
 • ASAJA
 • Joves      Agricultors i Ramaders de Catalunya
 • Prodelta
 • SEO/BirdLife
 • Camara      Arrossera Montsià
 • Arrossaires      del Delta de l’Ebro
 • Comunitat      General Regants Canal Dreta Ebro
 • Comunitat      Regants Sindicat Agrícola EBRE
 • Associació      Defensa Vegetal de l’Arròs
 • IRTA,      FORESTAL CATALANA
 • Departament      d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 
 
 
1. ACTUACIONS : Síntesi de la actuacions contra el cargol poma 2015
 
PRE-CONREU
 
·         Hemidelta Dret
o   Tractament amb calç en una superfície de 7,9 km. Si l’eficàcia testada dels tractaments no és del 100%, s’acorda fer un segon tractament amb calç abans del període de conreu.
 
o   Actuacions al rec Marítim (Sèquia Mare). Succió de sediment i sedàs (extracció caragols i translocació espècies protegides) uns 20 dies abans que se soltin les aigües dolces als arrossars.
 
o   Guarets:  20,4 ha
 
·         Hemidelta Esquerra
o   Guarets: (àrea extrem est): 25,4 ha.
 
 
·         Riu.
Es tracta de minimitzar els riscos d’invasió efectuant diverses modificacions, reparacions o canvis en els contactes existents entre la plana deltaica dreta i el riu. En general es tracta de boqueres d’arrossars, i petits desaigües que hi vessen. Es troben distribuïts per tot l’eix del riu entre Amposta i la desembocadura.
 
o   Barreres físiques de contenció:  19 (15 HD dret i 4 HD esquerra)
o   Modificació sortida tub en sortida a riu : 63
o   Neteja vegetació en sortida a riu: 16
o   Segellat filtracions: 2
o   Es realitzarà un inventari complert de l’estat actual dels bombejos existents per tal d’anular risc en bombejos des de riu a delta
 

CONREU
 
·         Hemidelta Dret
o   Tractament amb saponines: 8,8 km. (al mes de maig, desprès de soltar l’aigua dolça). Abast: dependrà en part de l’eficàcia d’eradicació obtinguda (testada) en les aplicacions amb calç de l’hivern.
 
·         Hemidelta Esquerra
o   Tractament amb saponines i barreres físiques en Ponts-Catxa- Penal Tramuntano.
Tota l’àrea  (2.300 ha) fou tractada amb aigua de mar els hiverns 2012-13 (Tramontano-Fonsa-Bassa Arena) i 2013-14 (Ponts-Catxa) i netejada completament de caragol poma. Es tracta d’una àrea de drenatge complerta, gairebé desconnectada de la resta del hemidelta esquerre i que descarrega els efluents dels arrossars a mar obert o a riu.
Els romanents coneguts actualment envaïts en l’àrea són 15 quadres d’arrossar (25,4 ha) que inclouen tractaments que no aconseguiren eradicacions, re-invasions i noves invasions.
L’objectiu per a aquesta àrea és mantenir-la lliure d’invasió en arrossars almenys fins la propera temporada de cultiu. En els desaigües l’objectiu és mantenir-los al mínim nivell d’invasió possible, fins que es puguin dur a terme tractaments més intensius (aigua salada en desguassos) .
 
o   Tancament descarregues a Riu. Es canals de drenatge connectats a riu es mantindran tancats tot l’any, tal i com estableix la resolució del DAAM.
o   La seva obertura només és podrà realitzar per necessitats imperioses aprovades pel DAAM.
 
 
 
POST-CONREU (en ambdós hemideltes)
 
Actuacions acordades i que es preveuen de desenvolupar després de la collita. Les tasques específiques a realitzar seran funció de la evolució de la plaga.
 
·         Salinització canals en els hemidelta dret i esquerra. En els canals, tant del hemidelta dret com el de l’esquerra, que després de la campanya presentin cargols, i que en base a les condicions del territori i del sector, i les possibilitats tècniques, es tractaran amb aigua de mar.
·         Adequació marges esquerra
Eixugat hivernal.
o   Zones altes del hemidelta esquerra; Sega amb sec i assecatge prematur. Extensiu al marge dret si els Serveis Tècnics del DAAM n’identifiquen la necessitat per nivells de plaga.
o   Zones fondes; segar l’arròs amb aigua i immediatament xafat i tractament obligatori amb saponines. Una vegada finalitzat aquest tractament, als 6-7 dies, assecat obligatori. Extensiu al marge dret si els Serveis Tècnics del n’identifiquen la necessitat per nivells de plaga.
 
2. RECERCA: Línies de recerca per la lluita contra el cargol poma 2015
 
·         A curt Termini: estudis sobre la Cianamida càlcica, maneig de l’aigua (salinització) sobre els  camps i la producció d’arròs;  anàlisi del procés d’eixugar a la tardor;  i estudi sobre productes molusquicides
 
·         A llarg termini:  Lluita biològica.
 
 
3. VIGILÀNCIA: Programa de vigilància per la lluita contra el cargol poma 2015
Control mesures preventives en el conreu d’arròs, bassetes i xarxa de reg (RESOLUCIÓ AAM/2529/2014)
 
a.    Inspeccionar incompliments de les mesures del Pla de lluita, assecament i salinització d’arrossars i canals de reg: de novembre a gener inclosos.
b.    Inspeccionar i denunciar incompliments de les mesures de contenció en arrossars i xarxa de reg: tot l’any, especialment de maig a novembre (cargol actiu)
c.    Control neteja recol·lectores en trànsit: Des del hemidelta esquerre. Segona quinzena de setembre i primera d’octubre aprox.
 
 
4. DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ. Campanya divulgativa per evitar casos accidentals
 
a.    Visita i repartiment tríptics informatius: càmpings, cases pagès, hotels, apartaments, centres d’informació turística, comerços de les poblacions, restaurants, empreses turístiques (pesca recreativa, lloguer embarcacions, etc.).
b.    Controls de vehicles en trànsit en carreteres locals, inspeccions d’embarcacions i pesca recreativa al riu Ebre (tram TTEE), comerços relacionats amb aquariofília, etc.
c.    Investigació casos amb presumpta intencionalitat i detecció de nous punts d’infestació

 
un altre moment de la reunió
un altre mome t de la reunó
5. MAQUINÀRIA. protocol neteja maquinària
 
Objectiu: evitar la invasió d'individus de cargol poma (Pomacea sp.) a zones no infestades.
 
Normativa aplicable
 
-Decisió de la Comissió 2012/697/UE, de 8 de novembre de 2012, relativa a les mesures per evitar la introducció en la Unió i la propagació en l'interior de la mateixa del gènere Pomacea (Perry)
-Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
-Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es declara oficialment l'existència d'un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l'hemidelta esquerra del Delta de l'Ebre
-Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, que declara oficialment l'existència d'un focus de cargol poma a l'hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre
-Resolució AAM/2529/2014, de 7 de novembre, per la qual es fixen les mesures a dur a terme per al control del cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada a Catalunya.
 
Material i mètodes

Cada agricultor ha de realitzar la neteja de la seva maquinària utilitzada en parcel·les amb presència de cargol poma, independentment del nivell de població de cargol i sempre que hagi de dirigir-se cap a parcel·les no afectades, ja sigui a altres zones del Delta de l'Ebre, o a altres zones arrosseres de Catalunya o d'altres Comunitats Autònomes.

Es realitzarà la neteja en tot tipus de maquinària que hagi tingut contacte amb la parcel·la amb presència de cargol, ja sigui la segadora, el tractor, la tolva, o una altra maquinària. La neteja ha d'assegurar l'eliminació de qualsevol posta o individu de cargol poma, per la qual cosa es realitzarà una neteja amb aigua a pressió a totes les parts de la maquinària que hagin tingut contacte amb la parcel·la.

S'habilitaran en principi, dos punts autoritzats on obligatòriament s'ha de realitzar la neteja de la maquinària, encara que el nombre de punts pot variar depenent de la dinàmica de dispersió i/o eradicació de la plaga. La seva localització assegura que les aigües residuals no envaeixin el sistema de canals ni de parcel·les de camp del Delta.

3  

Fitxers adjunts

f1

f1
JPG | 1273

f2

f2
JPG | 1273

Presentació amb plànols

Presentació amb plànols
PDF | 1478

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia