Educació

Irene Rigau: "L'aposta pel model plurilingüe de la Generalitat ha anat a favor de totes les llengües"

query_builder   10 abril 2015 15:11

event_note Nota de premsa

Irene Rigau: "L'aposta pel model plurilingüe de la Generalitat ha anat a favor de totes les llengües"

 
  • Rigau, que ha presentat els resultats de les proves d’avaluació de 4t d’ESO, ha explicat que s’ha incrementat la participació dels alumnes: “cada cop aquesta prova és més inclusiva, del 7,9 d’exempts l’any 2012, a un 5,2”
  • Les puntuacions de les llengües catalana, castellana i anglesa milloren del 2012 al 2015
  • La consellera ha anunciat que es col·laborarà amb la UOC per oferir un nou mòdul de geometria que s’inclourà en la formació permanent del professorat
  • Pel que fa a l’anglès, Rigau ha remarcat la millora de la comprensió oral i que s’apropa als 70 punts
  • S’han facilitat criteris objectius de correcció de les competències lingüístiques
 
 
foto
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha afirmat que “l’aposta pel model plurilingüe de la Generalitat ha anat a favor de totes les llengües perquè totes tenen una puntuació superior”.  Irene Rigau ha fet aquestes declaracions avui al matí durant la roda de premsa de presentació dels resultats de la prova d’avaluació d’ESO, en què ha destacat que han millorat les puntuacions de les llengües catalana, castellana i anglesa del 2012 al 2015. També ha remarcat que es tracta d’una prova cada cop “més inclusiva”, atès que s’ha reduït el percentatge d’alumnes exempts de realitzar la prova.
 
La consellera, que ha fet la presentació acompanyada del secretari de Polítiques Educatives i president del Consell Superior d’Avaluació, Joan Mateo, i de la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan, ha explicat que  “els objectius del 2018 són garantir que s’arriba als 70 punts, també garantir paral·lelament que la banda baixa no sigui superior al 15%”. “Aquesta és la manera de demostrar el grau d’equitat d’un sistema: garantir que cada vegada hi ha menys alumnes que no assoleixen les competència mínimes”, ha declarat.
 
Increment de la participació
 
La titular d’Ensenyament ha explicat que s’ha incrementat la participació dels alumnes en relació al curs passat. Així, Rigau ha destacat que “cada cop aquesta prova és més inclusiva, del 7,9 d’exempts l’any 2012, a un 5,2. Enguany només han quedat exempts 3.429 alumnes, per tant, més alumnes han fet aquesta prova”. És per això, que s’han donat facilitats per a realitzar les proves a l’alumnat amb més dificultats, com per exemple, als alumnes amb TDAH i dislèxia, que ha comptat amb més temps per a realitzar cadascuna de les proves.
 
Respecte a l’evolució de les puntuacions, Rigau ha remarcat que “els canvis significatius són quan se superen els dos punts”. L’evolució de les mitjanes des de l’any 2012 ha estat la següent: en llengua catalana hi ha hagut un increment de 3,5 punts -de 72,8 el 2012 a 76,3 el 2015-, en llengua castellana d’1,3 -de 73,9 a 75,2- i en matemàtiques de 4,7 -de 64 a 68,7-. En llengua anglesa però es té en compte la puntuació del 2014, en què  es va realitzar el procés d’adaptació al marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), i també hi ha un increment de 2,4 punts –de 66,9 a 69,3-. “Destaquem la similitud important entre català i castellà, que són les matèries que obtenen puntuacions més altes, la millora de la matemàtica i, en anglès, també millora amb un canvi significatiu de més punts”, ha dit Rigau.
 
La prova avalua les competències en finalitzar l’etapa obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, i llengua estrangera –anglès i francès-. Els resultats d’aquesta edició són els següents: la mitjana en llengua catalana és de 76,3, en llengua castellana és de 75,2, en matemàtiques és de 68,7 i, en llengua anglesa (en el cas dels alumnes que la tenen com a primera llengua estrangera) és de 69,3. Enguany, com a novetat, s’han facilitat criteris objectius de correcció per a l’avaluació de l’expressió escrita en les competències lingüístiques.
  
Enfortiment de la competència matemàtica
 
La titular d’Ensenyament ha explicat, que tot i l’increment de les hores de matemàtiques en el currículum, aquesta competència “encara l’hem de continuar enfortint per  arribar als 70 punts i, si pot ser, sobrepassar-los”. Segons ha explicat la consellera, s’ha identificat que no s’hi arriba perquè no es millora en la dimensió d’espai, forma i mesura, que és la que correspon a la geometria:  “si no comptéssim l’apartat d’espai, forma i mesura, la puntuació superaria els 70 punts, estaríem a 72,3”.
 
Per això, la consellera ha anunciat que es col·laborarà amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a millorar en aquesta competència. Concretament, ha avançat que s’està treballant amb la UOC ”per a què els professors a distància puguin estudiar un nou mòdul de geometria per enfortir el coneixement, la didàctica i els processos d’avaluació”. Rigau ha subratllat que “tot el sistema ha deixat una mica de banda la geometria” i ha afegit que “en el currículum de secundària ja hem apostat per una presència de la geometria”.
 
Millora de la comprensió oral en llengua anglesa
 
Irene Rigau, durant la seva intervenció, ha destacat la millora dels resultats en llengua anglesa, que s’apropen als 70 punts: “es posa de manifest que finalment el país ha aconseguit quelcom que no teníem el costum d’assolir, que era primar la comprensió oral”. Tal com ha detallat, “la comprensió oral en la banda baixa està a un 11%, que és una de les xifres més baixes. I a la banda alta, sobrepassa llargament els 30 punts”. I, “en comprensió lectora, estem pràcticament en l’objectiu i, en expressió escrita, hem corregit la tendència i hem passat de 44,6 a 39,5 en la banda baixa”.
 
La prova permet conèixer el grau d’assoliment de les competències en acabar l’ESO de les matèries avaluades, i alhora proporciona indicadors pedagògics als centres, ja que a més de complementar les fonts d’informació que disposen, afavoreix l’anàlisi interna per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
 
En l’àmbit de llengua catalana, castellana i aranesa s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita amb paràmetres com ara l’obtenció i interpretació de la informació, la coherència en el discurs, l’ortografia o la morfosintaxi, entre d’altres. En matemàtiques, s’avalua la numeració i càlcul, espai, forma i mesura, l’estadística i el canvi i relacions. Pel que fa a la llengua estrangera –anglès i francès- es valora la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita avaluant aspectes com per exemple la comprensió del sentit global, la interpretació de la informació i la correcció lingüística.
 
10 d’abril de 2015
 
 

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 3481

1  

Vídeos

Tall de vìdeo

2  

Fitxers adjunts

Presentació Avaluació de les Competències Bàsiques de 4t d'ESO

Presentació Avaluació de les Competències Bàsiques de 4t d'ESO
PDF | 1931

Criteris de correcció externa llengua catalana, castellana i aranès

Criteris de correcció externa llengua catalana, castellana i aranès
PDF | 714

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia