Més de 40 milions d'euros dedicats a la millora i promoció turística gràcies a l'Impost sobre les estades
  
 
·        Aquesta xifra, corresponent a la recaptació de 2014, suposa un increment del 6,56% respecte l’any anterior.
 
·        En termes absoluts, la major part de la recaptació s’obté per estades a establiments hotelers: 32,7 milions d’euros, 1,5 milions més que el 2013.
 
·        També destaca l’increment quantitatiu en la recaptació en habitatges d’ús turístic, fruit del procés de regularització que la Generalitat de Catalunya està duent a terme.
 
 
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha fet balanç de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Des de la seva posada en marxa, el novembre de 2012 i fins el 2014, la Generalitat ha recaptat 82,3 milions d’euros, dels quals se n’han transferit 26,7 milions als ens locals.
 
El conseller Puig ha afirmat que “l’impost està aconseguint els resultats pels quals va ser creada. Estem assolint un bon acompliment dels seus objectius: millora de l’oferta turística catalana; reequilibri territorial; augment de la desestacionalització; i la garantia d’una molt bona promoció del turisme català en un entorn molt competitiu”.
 
La recaptació de 2014 ha estat de gairebé 41 milions d’euros, 2,5 milions d’euros més que l’any 2013 que suposen un increment del 6,56%. Cal destacar que s’ha produït un augment de la recaptació en cada un dels trimestres.
 
           
 
2012
2013
2014
Variació vs 13
1T
 
5.233.164,06
5.712.030,02
9,15%
2T
 
10.564.658,50
11.531.539,11
9,15%
3T
 
15.741.123,86
16.500.270,74
4,82%
4T
2.858.924,66
6.911.131,99
7.230.344,06
4,62%
Total
2.858.924,66*
38.450.078,41
40.974.183,93
6,56%
*Només van ser dos mesos (novembre i desembre)
 
 
En tot el procés de recaptació no hi ha hagut problemes remarcables. En aquest sentit, el conseller ha agraït a tot el sector empresarial “la seva col·laboració en la canalització d’aquest recurs” i ha assegurat que “l’impost ha de continuar sent una eina per a la recuperació econòmica”.
 
Cal dir que en aquests moments hi ha un 10% del recaptat pendent d’assignar, un percentatge similar al de 2013 en aquestes dates, i que es va regularitzant i assignant al llarg de l’any. Aquests retards en l’assignació es deuen a la incorrecció o a la insuficiència d’informació en algunes declaracions del titular.
 
Recaptació per tipologia d’establiments
 
Pel que fa a la recaptació per tipologia d’establiments, els hotels ocupen la primera posició amb una recaptació de 32,7 milions d’euros, el 80,6% del total. Destaquen els creixements  percentuals dels creuers (35,17%), dels establiments de turisme rural (32,9%) i de les àrees de pernocta (26,15%).
 
En xifres absolutes, dels 2,5 milions més de recaptació en el 2014, bona part la van obtenir entre hotels i habitatges d’ús turístic. En aquest sentit, cal assenyalar que l’increment en la recaptació en els habitatges d’ús turístic es deu a l’aflorament d’oferta gràcies al procés de regularització que la Generalitat està duent a terme.
 
 
Tipologia
4T- 2012
2013
2014
variació vr 13
Establiment hoteler
2.546.787,16 
31.192.929,77 
32.660.927,67 
4,71%
Càmping
26.717,62 
2.434.905,09 
2.559.333,95 
5,11%
Habitatge d'us turístic
109.801,35 
1.959.864,46 
2.317.352,89 
18,24%
Apartament turístic
56.677,05 
1.333.274,76 
1.334.939,62 
0,12%
Alberg de Joventut
62.194,85 
761.694,30 
827.810,61 
8,68%
Establiment de turisme rural
27.561,41 
199.857,47 
265.605,55 
32,90%
Àrees de pernocta
1.828,65 
16.781,76 
21.170,95 
26,15%
Creuers
7.382,25 
200.207,25 
270.625,50 
35,17%
Altres*
11.699,94 
300.678,89 
239.563,59 
-20,33%
Pendent d'assignació**
8.274,38
49.884,66
476.853,61
 
TOTAL
2.858.924,66 
38.450.078,41 
40.974.183,93 
6,56%
*La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a una tipologia d’establiment concreta.
**La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a cap territori en concret.
 
 
Recaptació per marques turístiques
 
L’any 2014 també va suposar un augment de la recaptació a totes les marques turístiques, excepte a Terres de Lleida (-4,47%), Terres de l’Ebre (-1,1%) i Costa Daurada (-1%). Cal tenir en compte que les xifres actuals variaran quan s’hagin distribuït els gairebé mig milió d’euros (476.853,61 euros) que hores d’ara encara estan pendents d’assignar.
 
 
Principals inversions dutes a terme gràcies a l’impost turístic
 
L’any 2014, el Fons per al Foment del Turisme el conformaven prop de 41 milions d’euros procedents de la recaptació de l’impost turístic, dels quals el Departament d’Empresa i Ocupació ha rebut 27,4 milions i els ens locals, 13,2 milions (a aquestes quantitats cal afegir la quantitat pendent d’assignar). D’altra banda, els ajuntaments han rebut 6 milions d’euros addicionals mitjançant la convocatòria de la Generalitat d’ajuts a les actuacions locals per a la millora de l’oferta turística.
 
La Generalitat destina els diners procedents d’aquest impost a l’impuls de la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures turístiques; la creació i la millora dels productes turístics; el turisme sostenible i responsable; i la protecció i millora dels recursos turístics. En aquest sentit, les principals inversions de la Generalitat han estat:
 • 5,6 milions destinats a diverses infraestructures del territori que, per la seva naturalesa, tenen un efecte d’inducció i permeten la creació i manteniment de llocs de treball i l’ocupació turística de la zona. Aquest apartat inclou una participació al Circuit de Catalunya, a les pistes d’esquí de Vallter i al producte turístic del Tren dels Llacs.
 • Línia d’ajuts per contribuir a la renovació de la planta hotelera de Catalunya, dotada amb 4 milions d’euros.
 • Execució de projectes de senyalització i impuls turístic: senyalització a la demarcació de Barcelona (190.000 euros) i a les portes d’entrada de les DO vinícoles catalanes (90.000), i una iniciativa de foment turístic a la Xarxa de Museus, en col·laboració amb la Direcció General de Patrimoni Cultural (121.000 euros).
 • 13 milions d’euros a l’Agència Catalana de Turisme (ACT) que els ha destinat a la promoció de Catalunya com a destinació turística als mercats de major interès. Ho ha fet a través de diverses accions i iniciatives com ara:
  • Diverses accions, emmarcades en la línia de treball Disseny de valor, que han comptat amb un pressupost d’1’4 milions d’euros. En aquest apartat, destaca el desenvolupament de la Catalunya experiencial, a través de la creació de noves categories de producte: marques i segells.
  • Pel que fa a la línia de treball Comunicació, s’ha dotat amb 5,9 milions d’euros. Cal esmentar les campanyes de publicitat (estiu-hivern) “Si ho tens al cap, ho tens a Catalunya”, així com totes les accions vinculades al posicionament de Catalunya a les xarxes socials i a internet.
  • Posada en marxa i posicionament de la plataforma de comercialització en línia d’experiències turístiques -el mercat virtual, i adaptació del sistema de venda a les oficines de turisme. El pressupost destinat va ser de 243.000 euros.
  • Pel que fa als serveis de suport al sector, s’hi ha destinat 3,5 milions d’euros. Destaca l’organització de jornades de comercialització i presentacions, així com l’assistència a fires, entre elles les trobades internacionals més destacades (Fitur a Madrid; World Travel Market a Londres; la MITT de Moscou; la ITB de Berlin; l’EIBTM; IMEX; i ILTM). A les fires, assenyalar que l’Agència Catalana de Turisme ha anat sempre acompanyada d’altres institucions, entitats i empreses de tot Catalunya. També mereixen un esment especial els programes i accions que es duen a terme en estreta relació amb el sector turístic català (públic i privat) com ara el Programa Pirineus i el Fòrum Professional de Turisme de Reunions.
  • 2 milions d’euros en el suport a grans esdeveniments de ressò internacional, entre ells:
   • Volta Catalunya
   • Cimera de Turisme Urbà de l’OMT (World Summit Urban Tourism – WTO)
   • Seatrade Med
   • Ral·li Catalunya Costa Daurada
   • Candidatura a la Ryder Cup de Golf 2022

Principals actuacions de promoció turística dels ens locals
 
Durant 2014, les principals actuacions de promoció turística executades pels ens locals, d’acord a les directrius marcades pel Fons per al Foment del Turisme, han estat les següents:
 
 • Participació en diferents fires o esdeveniments de caràcter turístic, cultural o esportiu.
 • Disseny i impressió de material gràfic promocional (guies, plànols, fulletons, etc.).
 • Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions (eines TIC).
 • Senyalització turística.
 • Publicitat promocional en diferents mitjans de comunicació.
 • Millora de l'experiència turística del visitant a les oficines de turisme (infraestructures, eines TIC, etc.).
 • Quotes d’adhesió als distintius de qualitat turística promoguts per l’administració catalana.
 • Creació de nous productes i rutes turístiques i manteniment dels ja existents.
 • Aportació anual a diferents consorcis o entitats que centralitzen i gestionen la promoció turística d’alguns ens locals.
 
La Comissió del Fons per al Foment del Turisme és l’òrgan encarregat de proposar l’assignació dels recursos procedents de l’impost sobre les estades en establiments turístics i les directrius d’actuació que reverteixen en la promoció, la modernització i la millora del sector turístic català. Aquest òrgan, presidit pel Conseller d'Empresa i Ocupació, està  format  per representants de diferents departaments de la Generalitat, representants del sector turístic i de les administracions locals catalanes

1  

Fitxers adjunts

Més de 40 milions d'euros dedicats a la millora i promoció turística gràcies a l'impost sobre les estades

Més de 40 milions d'euros dedicats a la millora i promoció turística gràcies a l'impost sobre les estades
PDF | 183