• La nova carretera permetrà evitar el trànsit de pas per l’interior del nucli urbà, amb una inversió prevista de 20 MEUR
  • Es licita la redacció del projecte constructiu, que estarà enllestit durant l’any vinent
Mapa variant Gandesa
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu de la variant de la C-43 a Gandesa, una actuació que permetrà evitar el trànsit de pas per l’interior del nucli urbà i millorar la mobilitat en aquest entorn. La futura carretera, que tindrà una longitud de 4 quilòmetres i discorrerà pel sud-oest de Gandesa, suposarà una inversió estimada en 20 MEUR.
 
La carretera C-43 transcorre des de Benifallet fins a Gandesa, on, a través de la trama urbana, s’arriba a l’N-420 que permet accedir cap a Reus o cap  a  l’Aragó. El trànsit que circula per la C-43 procedent de Benifallet, amb una  intensitat de 2.000 vehicles/dia, ha de travessar el nucli urbà de Gandesa per connectar amb l’N-420. Per evitar aquest pas, el Departament de Territori i Sostenibilitat  ha previst la construcció d’una variant de la C-43.
 
Un cop dut a terme el procés d’informació pública i tramitació ambiental i aprovat definitivament l’estudi informatiu, s’impulsa ara el projecte constructiu corresponent, que quedarà enllestit al llarg de l’any vinent, per poder programar a continuació l’execució de les obres.
 
El traçat de la variant s’inicia a l’enllaç oest de la variant de l’N-420 que preveu construir el Ministeri  de Foment, a uns 1,3 quilòmetres a l’oest del nucli urbà  de Gandesa. El punt final de la variant se situarà a  la  C-43, a mig quilòmetre del  barri  de les  Planes, al sud del nucli de Gandesa. La secció de  la carretera serà de 10  metres d’amplada, formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals  d’1,5 metres.
 
Des del punt d’inici a l’N-420, la variant es desplaça cap al sud-est fins connectar amb la carretera de Bot (TV-3531). Després, continua més cap al sud-est, passat pel sud de lo Calvari i posteriorment segueix cap a l’est fins que se superposa sensiblement amb el camí del Coll de la Font i connecta finalment amb la C-43.
 
Al llarg del recorregut, es preveuen tres enllaços per a facilitar les connexions amb el nucli de Gandesa i la xarxa viària de l’entorn:
 
-       En el punt inicial a l’oest de Gandesa, es connectarà  amb el futur enllaç de l’N-420  que  executarà el Ministeri  de Foment.
 
-       A uns 500 metres de l’anterior, se situa l’enllaç amb la carretera TV-3531, que  va de Gandesa a  Bot. Aquest enllaç estarà format per  un pas sota  el tronc de la carretera i una rotonda a cada costat.
 
-       Al punt final, sobre la  C-43, se situa un altre enllaç que estarà format  per una gran rotonda situada sota  el tronc de  la  variant. El diàmetre de  la rotonda  serà  de  90  metres
 
El pas dels camins que queden interceptats (de la Coll  del  Font, dels Perdigons i de  Gandesa a Bot) per la nova infraestructura es  resolen mitjançant uns passos inferiors sota la variant. Les principals estructures que es construiran corresponen  als  enllaços, en especial un viaducte de  120  metres  de l’enllaç sud i un viaducte de 30 metres  de  l’enllaç amb la TV-3531. Així mateix, es  preveu l’execució de diverses obres de pas inferior  per a facilitar el drenatge, formades per tubs de formigó.

1  

Imatges

Mapa

Mapa 652

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 195