El nombre de catalans que resideixen a l’estranger és de 242.070 a 1 de gener del 2015, xifra que representa un augment del 9,3% respecte a un any enrere. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’increment més intens de l’estoc de residents catalans durant el 2014 s’ha registrat a la Unió Europea (11,3%), especialment al Regne Unit (16,3%) i a Alemanya (14,6%).
 
D’entre els 10 països amb més catalans inscrits a les seves oficines consulars també destaquen, amb un increment per sobre de la mitjana, els Estats Units d’Amèrica (14,5%), mentre que els increments més moderats són els de Veneçuela (0,7%), Andorra (1,3%) i el Brasil (5,1%).
 
Els residents a l’estranger de Catalunya es localitzen fonamentalment a la Unió Europea (on hi ha 81.551 catalans) i a Amèrica del Sud (on en resideixen 81.211). L’estructura d’edats i la naturalesa dels catalans residents a aquests dos territoris és força diferent.
 
A Amèrica del Sud, amb una piràmide de població resident catalana força envellida, destaca un 31% de majors de 55 anys i només un 22% de nascuts a Catalunya. Per contra, els residents a la Unió Europea tenen una estructura d’edats molt més jove: la població menor de 15 anys representa el 23% del total i la de 25 a 54 anys representa el 45%. A més, també es diferencien dels residents a Amèrica del Sud pel fet que la proporció de nascuts a Catalunya és del 44%.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 149

Taules

Taules
XLSX | 74