Totes les entitats financeres, abans d’interposar  un procediment d’execució hipotecària, han d’acreditar que s’ha proposat aquesta mediació obligatòria que podrà fer Ofideute.
Foto de la signatura
El director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt,  han signat aquest matí un protocol de col·laboració per coordinar l’assessorament que presten respecte  dels deutes hipotecaris sobre l’habitatge aquests dos organismes de la Generalitat.
 
L’1 d’abril van entrar en vigor les modificacions del Codi de Consum de Catalunya que preveu la obligatorietat de les entitats financeres d’acudir a la mediació o arbitratge  abans d’interposar qualsevol reclamació  administrativa  o demanda judicial. Amb el conveni signat avui,  Ofideute serà un dels organismes que podrà realitzar aquesta mediació prèvia.
 
El servei Ofideute és un servei  gratuït d'informació i assessorament, que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.
 
L’Agència Catalana del Consum (ACC) treballa per  garantir la defensa  i la protecció dels drets  de les persones consumidores. És en aquest sentit que, tenint en compte que ambdues parts actuen en el camp de la defensa  de les persones, s’ha signat aquest conveni per afavorir la coordinació entre els dos organismes pel que fa a les reclamacions en matèria  de deutes hipotecaris.
 
Així doncs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tindrà la consideració de servei públic de consum i per tant les reclamacions i consultes que arribin a l’Agència Catalana del Consum referents a  deutes hipotecaris sobre l’habitatge habitual seran traslladades a l’AHC perquè les gestioni. Quan no s’arribi a un acord, l’AHC podrà donar trasllat de la reclamació a  l’ACC perquè  ho tramiti mitjançant el procediment arbitral  de consum.

1  

Imatges

Foto de la signatura

Foto de la signatura 772

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 61