• S’han fet actuacions per adequar el sistema elèctric de la infraestructura i també per ajustar l’aparell que mesura el nivell del riu
 
  • Els treballs faran possible una millor gestió i control del cabal circulant del riu
Estació
L’Agència Catalana de l’Aigua ha desenvolupat recentment diverses actuacions de manteniment i millora a l’estació d’aforament del riu Besòs al seu pas per Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
 
Cal tenir en compte que una estació d’aforament és una instal·lació situada en un punt d’un corrent d’aigua i dotada dels dispositius tecnològics adequats per mesurar-ne i transmetre la dada de  nivell d’aigua, entre d’altres.
 
Les actuacions desenvolupades han consistit principalment en reparar i adequar el sistema elèctric de la infraestructura i també verificar el calibratge dels equips automàtics de mesura del nivell del riu que s’utilitzen per al control del cabal circulant. Els treballs, per tant, permetran optimitzar la gestió en temps real de l’estació i fer possible així, la millora en la gestió i el control del cabal circulant del riu Besòs.
 
Per consultar dades del cabal d’aquesta estació d’aforament, pots fer-ho a través de l’aplicació de xarxes de control de l’ACA.
 
Els treballs s’engloben dins les tasques que l’ACA desenvolupa de manera periòdica per al manteniment i la millora funcional i tecnològica en infraestructures de control de la seva propietat, amb l’objectiu de garantir una correcta informació en temps real de diverses variables de control hidrològic de gran importància per a la gestió dels recursos hídrics i episodis d’avinguda a les conques internes de Catalunya.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 443

Mapa. Ubicació estació aforament

Mapa. Ubicació estació aforament
JPG | 336

Foto. Estació aforament Besòs a Santa Coloma de Gramenet

Foto. Estació aforament Besòs a Santa Coloma de Gramenet
JPG | 863