Direcció General de Comunicació

altres Acords

Altres Acords de Govern

query_builder   13 novembre 2018 14:51

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

 
Aprovat un nou conveni entre el Departament d’Agricultura i l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries per al control de subvencions a assegurances agràries
 
El Govern ha aprovat, avui, la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) per a l’intercanvi de dades per al control de subvencions a les assegurances agràries dels beneficiaris de Catalunya.
 
El Pla Anual d'Assegurances Agràries Combinades, aprovat cada any en Consell de Ministres, recull, entre d'altres, les línies d'ajut a les Assegurances Agràries i els percentatges de subvenció aplicables a cadascuna d'aquestes línies. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) convoca anualment aquests ajuts, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.
 
Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, i entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins el sistema d’assegurances agràries...), el DARP estableix ajuts a la contractació de les pòlisses.
 
Els ajuts que es concedeixen per part del DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que ENESA aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar.
 
I dins del procés de gestió dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries s’inclou el control en la concessió de les subvencions. Aquest control s’ha de realitzar en tots els nivells de gestió tant des de l’Administració de l’Estat com des de la Generalitat de Catalunya, perquè totes dues administracions concedeixen ajuts.
 
Per això, és d’interès de les dues administracions procedir, en el marc de la col·laboració interadministrativa prevista en la legislació vigent, a coordinar el procés de control de subvencions a les assegurances agràries, amb la finalitat d'agilitar aquest procés i obtenir una informació que satisfaci les necessitats de les dues administracions, optimitzant d'aquesta manera la gestió i la despesa.
 
Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat ha aprovat la subscripció de l’esmentat conveni de col·laboració.

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 549