• S’oferirà un contracte de lloguer per aconseguir que les persones vulnerables a punt de ser desnonades es mantinguin al domicili on estan vivint
  • L’objectiu és incrementar el parc d’habitatge per a lloguer social, reduint els casos de desnonament, donant estabilitat a aquestes persones perquè puguin reconduir la seva situació i, a la vegada, seguretat als propietaris
Roda de premsa Reallotgem

El departament de Drets Socials ha ampliat el programa Reallotgem amb l’objectiu de reduir els casos de desnonaments i minimitzar l’impacte que genera la indefinició del govern espanyol davant les reiterades peticions de prorroga de la moratòria antidesnonaments, que finalitza el 9 d’agost. El nou Reallotgem prioritzarà els casos de famílies que ja tenen data de llançament assenyalada (i no han pogut accedir al lloguer social obligatori) i oferirà un contracte de lloguer al propietari, per tal d’aturar el desnonament imminent i mantenir a les famílies en el seu habitatge.

Aquest contracte se signarà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un període de  5 o 7 anys, segons si és persona física o persones jurídica. En el cas que el propietari sigui una persona física, se li pagaran endarreriments fins a 6 mesos del lloguer, quan la previsió de desnonament fos per impagament. Les famílies residents vulnerables han de tenir una resolució favorable de la Mesa d’Emergència. I és que una altra de les prioritats és reduir la llista d’aquestes meses d’emergències.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha destacat que “l’habitatge és un repte de país i davant la urgència, per la no ampliació de la moratòria per part del govern de l’Estat, adaptem les mesures del Reallotgem per ajudar a les persones que es troben en una situació greu perquè tenen data fixada de desnonament”. En aquest sentit, Cervera ha afirmat que “volem evitar l’angoixa que senten aquestes famílies en veure que poden perdre l’habitatge i donar seguretat”.

Per la seva banda, el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha explicat que l’ampliació del programa “pretén actuar en l’àmbit de la prevenció, oferint un programa estructural per atacar el problema dels desnonaments d’aquelles persones que han vingut a la mesa d’emergència i establir un protocol per entrar en contracte amb la propietat i oferir un contracte de lloguer amb un període de 5 ó 7 anys”.

Sala ha assenyalat que “ens trobem davant una situació de gran incertesa sobre la normativa”, per la indefinició sobre la moratòria i els recursos constants a les lleis d’habitatge promogudes des de Catalunya. Per Sala, “sorprèn que el Govern més progressista de la història no hagi decidit com resoldre aquesta situació”. “Pretenem sortir d’això, acabar amb la incertesa, hi hagi prorroga o no, i donar una solució estructural”, ha afegit.

El secretari d’Habitatge i Inclusió Social ha recordat que cal la implicació dels ajuntaments per tal de fer front a l’exclusió residencial. ”La solució ha de ser la combinació i ampliació - no només amb ajuntaments sinó també amb altres actors del mercat residencial - de recerca d’habitatges en desús per a resoldre situacions posteriors al llançament o de forma preventiva”, ha exposat.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita al Departament de Drets Socials,  va posar en marxa aquest any 2021 el programa Reallotgem per aconseguir captar habitatges buits del mercat privat, llogar-los directament, i destinar-los a famílies de les meses d’emergències que ja tenen un informe favorable i estan a l’espera de rebre habitatge.

Ara, s’amplia l’abast de les situacions que aborda i s’incorporen nous actors, com els administradors de finques col·legiats i els agents immobiliaris, que podran oferir habitatges per a resoldre casos de les meses, complementant la tasca que continuaran fent els ajuntaments.


Podeu descarregar la roda de premsa en aquest enllaç: https://we.tl/t-YlXX7hMPRb 

 

 

 

1  

Fitxers adjunts

Noves mesures per a evitar desnonaments i reduir casos urgents pendents d'habitatge

Noves mesures per a evitar desnonaments i reduir casos urgents pendents d'habitatge
PDF | 396