Direcció General de Comunicació

PSV

Aprovat el nou Pla de Seguretat Viària 2021-2023, que planteja una reducció del 15% de les víctimes mortals en aquest trienni

query_builder   26 octubre 2021 14:05

event_note Nota de premsa

Aprovat el nou Pla de Seguretat Viària 2021-2023, que planteja una reducció del 15% de les víctimes mortals en aquest trienni

 • El PSV 2021-2023 és la concreció en accions del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible

El Govern ha aprovat el nou Pla de Seguretat Viària (PSV) 2021-2023, un instrument tècnic triennal que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per aconseguir reduir la sinistralitat en línia amb els objectius marcats per Unió Europea. L’objectiu actual per al decenni 2020-2030 és la reducció del 50% de víctimes mortals.

El nou PSV 2021-2023 és, fonamentalment, la concreció en accions del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, aprovat el mes de gener passat, un pla que aborda de manera transversal i per primera vegada la mobilitat segura, sostenible, saludable i intel·ligent, a més de la seguretat viària.

El pla té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, Zero víctimes mortals l’any 2050, i per arribar-hi es planteja una reducció del 15% de les víctimes mortals l’any 2023 en relació amb l’any 2021 i d’un 12% de les víctimes ferides greus, així com objectius específics per a la protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat. En concret:

 • Reducció del 18% d’infants morts.
 • Reducció del 12% de víctimes mortals per atropellament.
 • Reducció del 6% de ciclistes víctimes mortals i ferits greus.
 • Reducció del 3% de víctimes mortals en gent gran.
 • Reducció del 6% de motoristes víctimes mortals i ferits greus.
 • Reducció del 6% de víctimes mortals i ferides greus en sinistres viaris durant la jornada laboral i en anar i tornar de la feina.

A més, també es marca l’objectiu d’assolir una mobilitat prioritàriament sense efectes contaminants.

Així, el PSV 2021-2023 s’estructura en els 6 eixos estratègics del Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible que preveuen, entre altres, la necessitat de repensar l’espai públic, d’adaptar les polítiques de seguretat viària i de crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent. Aquests eixos es despleguen en 223 accions i, per a aquest any, hi ha programades 695 activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres viaris amb víctimes.

El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 recull totes les accions dels diferents departaments de la Generalitat i les realitzades per altres administracions públiques, així com membres de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària que pertanyen a la societat civil.

Accions previstes

El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 fixa diverses accions dirigides als col·lectius vulnerables, com ampliar l’espai destinat als vianants mitjançant la pacificació del trànsit i l’extensió de les illes per a vianants; establir itineraris segurs per a ciclistes en vies interurbanes; analitzar la segregació de motocicletes als accessos de les grans ciutats o oferir formació per als usuaris dels vehicles de mobilitat personal, entre altres.

D’altra banda, pel que fa a l’atenció a les víctimes d’accident de trànsit, s’incorpora oferir serveis a les víctimes greus dels sinistres viaris i també ampliar l’atenció psicològica immediata oferta pel SEM a les víctimes greus menors d’edat per sinistres viaris. A més, es vol potenciar i difondre el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes d’Accidents de Trànsit (SIAVT) sent proactius i fent un seguiment de les víctimes mortals fins a l’any d’haver-se produït l’accident.

En l’àmbit municipal, es preveu la creació d’un consell de viles, pobles i ciutats com a òrgan d’intercanvi de bones pràctiques en mobilitat urbana, i en aquest terreny, des de l’SCT es promourà una línia d’ajuts i subvencions als ens locals per poder realitzar actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent i de pacificació del trànsit. Així mateix, es continuarà promovent la redacció de Plans locals de seguretat viària, amb l’objectiu de reduir els sinistres viaris urbans i promoure modes de mobilitat més activa i sostenible. Per últim, es pretén abordar problemàtiques existents a les travesseres mitjançant una gestió coordinada entre el titular de la via, els ajuntaments i l’autoritat competent de trànsit especialment pel que fa a mesures de pacificació de trànsit per a la protecció dels usuaris més vulnerables.

Pla ITS 2021-2023

Juntament amb el Pla de Seguretat Viària 2021-2023, s’han recollit també, per primer  cop, totes les accions del Pla ITS 2021-2023 (ITS: Intelligent Transport Systems- Sistemes Intel·ligents de Transport). En aquest sentit, les infraestructures del transport no podien quedar enrere, i cada dia es disposen de tecnologies més avançades que, des de ja fa uns anys, comencen a integrar-se en un nou model col·laboratiu, en el qual el vehicle es comunica simultàniament amb la infraestructura i amb els altres vehicles que circulen al seu voltant.

Aquestes són algunes de les activitats incloses en el Pla ITS:

 • Redacció del projecte Eix Pirinenc per tal de millorar la gestió i la informació del trànsit a les carreteres del nord de Catalunya.
 • Nous sistemes de radars mòbils per tal de lluitar contra la velocitat excessiva i la dispersió dels accidents de trànsit.
 • Prova pilot de la cruïlla intel·ligent per tal de reduir els accidents en les interseccions.
 • Establiment d’avisador de ciclistes en túnels.
 • Innovació en la utilització de drons per a una millor gestió del trànsit.

 

`