Drets Socials està duent a terme unes Jornades territorialitzades per explicar el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), que és l’instrument de planificació que marcarà les línies de futur en habitatge fins al 2042

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials, ha organitzat  unes Jornades territorialitzades, adreçades als municipis que formen part de les àrees de demanda forta i acreditada. Aquestes Jornades volen incidir en els aspectes més concrets i específics de cada territori per tal que el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH) pugui atendre la diversitat.

Per a la consecució dels seus objectius, el pla divideix el territori de Catalunya en àrees que configuren els àmbits d’actuació i que són: les àrees de demanda residencial forta i acreditada, les àrees preferents, les àrees no preferents i les àrees rurals.

L’àrea de demanda residencial forta i acreditada està formada per 163 municipis que suposen el 82,7% de la població de Catalunya, i que són els que tenen l’obligació de complir amb l’objectiu de la solidaritat urbana, que vol dir que hauran de disposar d’un 15% mínim d’habitatges destinats a polítiques socials. La definició d’aquests municipis i la seva divisió en dos subtipus d’àrees de demanda residencial forta i acreditada s’ha realitzat atenent a la seva rellevància territorial i pes demogràfic.

Tortosa, Amposta, Roquetes, Móra d’Ebre i Móra la Nova aglutinen el 40% de la població de les Terres de l’Ebre

A les Terres de l’Ebre hi ha 5 municipis que formen part de les àrees de demanda forta i acreditada, on hi viu el 40% del total de la població de les Terres de l’Ebre (Tortosa, Amposta, Roquetes, Móra d’Ebre i Móra la Nova).

Aquests municipis resten subjectes a l’objectiu d’incrementar el seu parc de lloguer social fins a assolir com a mínim el 8,0% del total del parc d’habitatges principals del municipi al final del termini de vint anys (30 de juny de 2042).

Taula que reflecteix que actualment Terres de l'Ebre té un 17% d'habitatges destinats a polítiques socials en municipis de demanda forta, mentre que el 2042 es preveu que tingui un 14,5%Percentatge i nombre total d’habitatges principals destinats a polítiques socials per al compliment de l’objectiu de solidaritat urbana en els municipis de demanda forta i acreditada de l’àmbit de les Terres de l’Ebre

Taula que explica que Tortosa té 13,5% d'habitatges destinat al parc social i el 2042 hauria de tenir un 15%.Objectius pel compliment del mandat de solidaritat urbana a nivell municipal en l’àmbit de les Terres de l’Ebre

El 15% de la població de Terres de l’Ebre viu en municipis que formen part d’àrees rurals, per als quals el PTSH preveu plans específics

Només 2 municipis, Alcanar i l’Ametlla de Mar, formen part de les àrees preferents, on hi viu el 9% de la població, i han d’assolir que el parc de lloguer social sigui del 2,8%.

12 municipis (Sant Carles de la Ràpita, Deltebre, Ulldecona, la Sènia, l’Aldea, Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, Flix, Camarles, l’Ampolla, Gandesa i el Perelló) formen part d’àrees no preferents, on hi viu el 8% de la població i han d’assolir que el parc de lloguer social sigui del 2,4%.

La resta de municipis, 33, formen part de les àrees rurals on hi viu el 15% del total de la població de l’àmbit de les Terres de l’Ebre. Aquests municipis han de complir amb  l’objectiu d’incrementar el seu parc de lloguer social fins a assolir com a mínim l'1% del total del parc d’habitatges principals del municipi i seran objecte d’un dels plans específics que contempla el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge a desenvolupar, el pla específic de les àrees rurals.

Mapa de les Terres de l'Ebre

Cal incrementar els habitatges amb lloguer social per arribar a l’objectiu del 7%

A Catalunya hi ha 163 municipis que aglutinen més del 80% de la població i seran els que hauran de disposar d’un 15% mínim d’habitatges destinats a polítiques socials en el termini de 20 anys. L’estimació és que serà necessari obtenir 300.000 habitatges destinats a polítiques socials en les àrees de demanda forta i acreditada.

Així mateix, caldrà incrementar el parc de lloguer social, que actualment està format per uns 54.000 habitatges, per arribar als 202.000 necessaris per assolir l’objectiu del 7% d’habitatge de lloguer social.

A més d’ampliar el parc de lloguer social, caldrà impulsar la construcció d’HPO de compravenda i de tinences intermèdies amb 107.800 habitatges.

El Pla territorial sectorial de l’habitatge, d’acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, té com a principal objecte constituir el marc orientador per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d’habitatge.

Aquest Pla s’ha actualitzat respecte a l’anterior aprovació inicial del 2019 per donar compliment a les prescripcions recollides al DL17/2019 i per l’actualització de les dades per adaptar-les al nou horitzó del pla (2022-2042) i és per això que s’han organitzat aquestes Jornades  per explicar als municipis que formen part de les àrees de demanda forta i acreditada aquestes modificacions.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat PTSH Terres de l'Ebre

Comunicat PTSH Terres de l'Ebre
PDF | 685