Recerca i Universitats

25N

Dia Internacional per a l'eradicació de la violència contra les dones

El sistema de coneixement avança en la protecció dels drets de les dones per fer front a la violència de gènere

query_builder   24 novembre 2021 11:15

event_note Nota de premsa

Dia Internacional per a l'eradicació de la violència contra les dones

El sistema de coneixement avança en la protecció dels drets de les dones per fer front a la violència de gènere

  • Des del Departament de Recerca i Universitats aquest any s’han impulsat diferents iniciatives per garantir els drets de les dones víctimes de violències
  • El comunicat de la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya denuncia que la violència masclista és un fenomen estructural que travessa tota la societat
25N

El sistema de coneixement de Catalunya avança en la protecció i defensa dels drets de les dones davant la xacra de la violència de gènere. Enguany, des del Departament de Recerca i Universitats s’han impulsat diverses iniciatives en aquesta línia per garantir una protecció efectiva de les víctimes. Actualment, a més, la totalitat de les 12 universitats catalanes disposa de plans d’igualtat de gènere i de protocols per a la prevenció, la detecció i l’actuació davant la violència masclista que inclouen tota la comunitat universitària, així com els supòsits de LGBTfòbia.

En un primer acord del mes de maig, el Govern i les universitats catalanes han ampliat la protecció oferta a les víctimes d'assetjament sexual en l'àmbit universitari. L’acord facilita a les víctimes d’assetjament sexual el trasllat d’universitat de manera gratuïta gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre el Govern i les 12 universitats catalanes que permet la implementació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau. Aquest procediment s’adreça a l’alumnat universitari que acrediti la condició de víctima d’assetjament sexual per raó de sexe o per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.  Aquest conveni, impulsat per la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), es va emmirallar en el Conveni per canvi d’estudis oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere, signat fa més de dos anys i que va suposar un pas molt important en l’establiment de mesures conjuntes de lluita contra les violències masclistes i les desigualtats en l’àmbit universitari.

El segon gran acord per eradicar la violència contra les dones s’ha aplicat en l’àmbit de la recerca amb la convocatòria 2021 dels ajuts INDOVIG el passat mes de setembre per a projectes docents sobre violència de gènere amb capacitat transformadora. Aquests ajuts, adreçats a universitats i centres de recerca CERCA, estan destinats al finançament de projectes d'innovació en l’àmbit de la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere i en la convocatòria d’enguany se n’ha duplicat el finançament, passant dels 37.000 euros de l’anterior convocatòria als 80.000 euros de l’actual.

Els projectes que opten als ajuts INDOVIG han de centrar-se en el desenvolupament de noves estratègies i recursos didàctics i metodològics de suport als processos d’ensenyament, d’aprenentatge-servei, d’acció tutorial o d’acompanyament a l’alumnat i al professorat. També han de donar resposta a les noves exigències acadèmiques, promovent l’aprenentatge en entorns virtuals, la utilització de les TIC i la digitalització. Les propostes han de comportar un progrés en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i respectar el marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en docència universitària de l’AGAUR.

Comunicat de la Comissió Dones i Ciència amb motiu del 25N

La Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan adscrit al Departament de Recerca i Universitats, ha publicat un comunicat amb motiu del Dia Internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones on denuncia que la violència masclista és un fenomen que travessa tota la societat i és un assumpte de caràcter estructural que ha d’implicar tota la ciutadania i els poders públics. En aquest sentit, el comunicat reclama a les universitats, com a institucions generadores i transmissores de coneixement i valors, esdevenir “institucions referents en igualtat i en compromís amb l’eradicació de les violències contra les dones”.

El text subratlla que encara queda feina per convertir els espais universitaris en espais completament lliures de violències i, a tal efecte, exhorta les universitats a garantir la protecció i la reparació del mal causat a les dones que encara les pateixen. Alhora, la Comissió Dones i Ciència reconeix que les accions empreses fins ara junt amb la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes són “punts de partida que han de contribuir a eradicar la violència dels campus i les institucions que fan recerca”.

Finalment, el comunicat recorda que la crisi ocasionada per la COVID-19 ha recaigut un cop més sobre les dones, que han de suportar una enorme càrrega afegida de treball de cura.

El biaix de gènere, en xifres

El darrer informe de la Comissió Dones i Ciència, que recull dades actualitzades fins a l’any 2020 sobre inserció laboral, PDI, Reconeixement, i per primera vegada, Òrgans Col·legials, així com Investigació i centres CERCA, revela un biaix de gènere evident que insta a seguir treballant per trencar aquest desequilibri històric.

Pel que fa a la presència de dones a les universitats al llarg de la carrera acadèmica es fa evident que com més s’avança en els estudis més disminueix la representació de les dones. Així, agafant com a referència el curs 2019-2020, es constata que les dones són majoria a la universitat fins a l’etapa de les titulacions de màster (58%), igualant-se després pràcticament en el moment de llegir les tesis doctorals (50,4%) i disminuint a partir d’aquí la seva presència, representant un 47,1% del professorat associat i tan sols un 25,5% entre els catedràtics d’universitat.

Pel que fa a la carrera investigadora, les dades mostren que malgrat el manteniment de l’equilibri de gènere en les tesis llegides, a partir d’aquest moment el percentatge d’investigadores postdoctorals decau fins al 42,2%.

A les universitats, el biaix de gènere continua també present en l’àmbit de les branques de coneixement escollides per l’estudiantat. Així, la presència femenina continua sent majoritària en Ciències de la Salut (69,8%) i en Arts i Humanitats (66,3%), i Ciències socials i jurídiques (60,6%), i igualant-se en Ciències (52%). En canvi, tan sols representa el 25,8% als estudis d’Enginyeria i Arquitectura, segons les dades de matrícula en graus i màsters universitaris corresponents al curs 2019-2020.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia