Territori

Terrassa Bellots

Territori facilita la creació de nou sòl industrial i logístic a Terrassa i a Abrera

query_builder   14 desembre 2021 14:20

event_note Nota de premsa

Territori facilita la creació de nou sòl industrial i logístic a Terrassa i a Abrera

  • Es modifica el planejament municipal de Terrassa per fer viable el desenvolupament del sector d’activitats econòmiques Els Bellots II, amb usos logístics i de gran indústria
  • En el cas d’Abrera, es facilita desenvolupar un sòl industrial a tocar de Can Vilalba i es millora l’accessibilitat a la urbanització
  • Aprovat també un Pla especial a Cornellà de Llobregat per construir un hospital privat al costat del centre comercial Splau
Terrassa Bellots

La Comissió territorial d’urbanisme de de l’Arc Metropolità, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha donat el darrer vistiplau a dues iniciatives que facilitaran la viabilitat de nou sòl industrial i logístic als municipis de Terrassa (Vallès Occidental) i Abrera (Baix Llobregat), impulsant així la generació d’activitat i la creació de llocs de treball i noves oportunitats.

En el cas de Terrassa, la Comissió ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal que afecta el sector Els Bellots II, situat al sud-est del nucli urbà i ocupat majoritàriament per camps de conreu, a més de les masies dels Bellots i del Mas de Can Torrella.

Aquí es delimita un sector de 948.243 m2 de superfície per a usos terciaris, industrials i logístics en parcel·la de grans dimensions. En concret, es qualifica com a zona per a activitat de gran indústria i logística, amb una parcel·la mínima que haurà de ser superior als 20.000 m2 de superfície. Les naus que s’hi construeixin podran tenir una alçada màxima de 18 metres.

També es preveu urbanitzar el vial nord-sud de connexió amb la N-150, mitjançant una rotonda a nivell, i amb la C-58, mitjançant una doble rotonda i un viaducte. Es crearan diverses àrees d’equipaments: una que inclourà la masia dels Bellots i l’altra, al nord del sector, tocant l’N-150. En aquest punt es situa un equipament d’escala metropolitana, així com part del sostre per a usos terciaris. Finalment, es crearà una franja d’espai lliure que arribarà fins el límit amb l’Anella Verda de Terrassa.

Millores industrials i residencials a Abrera

Pel que fa a Abrera, la Comissió ha donat llum verda al planejament que permetrà impulsar el desenvolupament de nou sòl industrial i, alhora, millorar l’accessibilitat a una urbanització. L’àmbit en concret es troba a l’est del nucli urbà, al peu de la carretera BV-1201. Inclou tot el sector de sòl urbanitzable anomenat SUP PPO-3 Can Vilalba i també els terrenys afectats pel pas de la carretera B-40.

El nord de l’àmbit es correspon a la urbanització de Can Vilalba, plenament consolidada. Al sud, a la part més planera al peu de la carretera BV-1201, hi ha una zona industrial pendent de desenvolupar, amb una nau de grans dimensions. També s’hi troba la masia de Can Vilalba, rehabilitada com a centre social de la urbanització. Actualment, la part residencial i la part industrial comparteixen un únic accés des de la carretera BV-1201. Finalment, els terrenys de l’oest de l’àmbit són els que estan afectats per la carretera B-40 i el seu nus de connexió viaria.

En primer lloc, es classifica la urbanització de  Can Vilalba com a sòl urbà consolidat (96,04 ha), reconeixent així la realitat existent; el sector industrial Can Vilalba (25,51 ha), com a sòl urbanitzable, i tots els terrenys afectats pel traçat definitiu del nus de la carretera B-40, com a sòls no urbanitzables.

D’aquesta manera, el sector industrial previst redueix la seva superfície, ja que s’hi exclouen els terrenys afectats per la B-40. L’ordenació que s’hi detalla preveu tres grans parcel·les privades a les quals s’accedeix a traves d’un vial en L que acaba, en cul de sac, davant els equipaments de la masia de Can Vilalba. Tota la zona verda es situa al nord i oest del sector, separant la zona residencial i el nus de la carretera B-40.

Per acabar, es preveu la construcció de dues rotondes a la carretera BV-1201 per configurar accessos independents per a la zona industrial i la zona residencial, millorant la seguretat i l’accessibilitat de tots dos sectors.

Abrera Can vilalba

Nou hospital a Cornellà

D’altra banda, la Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat definitivament un Pla especial urbanístic que permetrà la construcció d’un hospital privat a tocar del centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Cornellà hospital

En concret, se situarà en uns terrenys de 3.500 m2 de superfície coneguts com la Plana del Galat, al costat de l’autovia A-2, que actualment estan qualificats com destinats a usos hotelers, d’oficines i comercial. El Pla aprovat avui afegeix a aquests usos el sanitari, permetent la construcció de l’hospital, impulsat pel grup Alaina Negocios SL.

3  

Imatges

Imatge 1

Imatge 1 345

Imatge 2

Imatge 2 454

Imatge 3

Imatge 3 133

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 490