• Els destinataris seran comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors que es vulguin acollir a la Línia d’Ajuts per a la Rehabilitació Energètica Residencial, gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
  • L’objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’import de l’ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus
Fotografia dels signants

Els departaments d’Economia i Hisenda i Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR i deu entitats del sector financer han formalitzat aquest dijous un conveni de col·laboració per facilitar el finançament d’obres de rehabilitació energètica residencial a comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors. Es tracta d’una nova línia de préstecs associada a la “Línia d'Ajuts a la Rehabilitació Energètica Residencial” gestionada per l’AHC i vinculada als fons Next Generation EU. Els ajuts, dotats amb un pressupost de 480 milions d’euros, beneficiaran uns 60.000 habitatges a tot Catalunya i la inversió induïda que es preveu que poden mobilitzar puja fins als 722 milions d’euros, sempre que s’aconsegueixin els objectius marcats per aquests Fons.

D’acord amb el text signat avui, les entitats financeres i l’ICF posaran en marxa una línia de préstecs principalment per a comunitats de propietaris, però també per a particulars i agents rehabilitadors que realitzin inversions que comportin una millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles, d’acord amb els criteris marcats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en “Línia d’Ajuts a la Rehabilitació Energètica Residencial”. L’objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’import de l’ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus.

Les entitats que s’han adherit a la signatura del conveni són les següents: ARQUIA BANCA, Bankinter, BBVA, Banc de Sabadell, Banc Santander, CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja i UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris).

Durant la seva intervenció, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha subratllat d’una banda la importància d’aquest conveni “com un instrument a l’abast de les persones” ja que estableix un mecanisme que simplifica els procediments per fer les operacions de rehabilitació energètica dels habitatges i “possibilita als destinataris l’accés directe als fons europeus, cosa bastant insòlita a data d’avui”.  I, de l’altra, el fet que aquest és el primer projecte dels fons Next Generation EU que gestiona la Generalitat amb “un compromís i una implicació directa” de les entitats financeres. “Espero que aquesta sigui la primera de moltes col·laboracions que vindran, per tal que aquests recursos europeus arribin de veritat al màxim nombre de persones i de petites i mitjanes empreses”, ha reblat.

Així mateix, la consellera Cervera ha explicat que el departament de Drets Socials gestionarà més de 1.000 milions d’euros, dels quals 640 es destinaran a polítiques d’habitatge: 160 milions per a la promoció d’habitatge per a lloguer social i 480 milions per a la rehabilitació d’habitatges. Sobre aquesta darrera línia, ha apuntat que “preveu aconseguir la rehabilitació de més de 60.000 habitatges amb un estalvi energètic del 30%” i ha remarcat que “a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya hem articulat un sistema àgil per a la tramitació de les subvencions que dona les màximes garanties a tots els implicats”. Per tot això,  “els Next Generations EU han de ser i seran una oportunitat per la millora de vida dels ciutadans, per la lluita contra el canvi climàtic i per la dinamització d’un sector clau de la nostra economia”, ha conclòs la consellera.

 

Línia d’Ajuts a la Rehabilitació Residencial, condicionada a l’eficiència energètica

Per poder rebre les subvencions previstes en aquesta convocatòria d’ajuts que està tramitant l’AHC, s’haurà de certificar que les obres de rehabilitació aconsegueixen, entre d’altres i en funció de la zona climàtica, reducció del consum d’energia primària no renovable (EPNR), disminució de la demanda en aire condicionat o bé l’eliminació total de l’amiant.

L’import de la subvenció variarà en funció de la reducció del consum energètic que s’obtingui un cop feta la rehabilitació. Així, si la reducció del consum EPNR és superior al 30%, la subvenció serà del 40%. Si la reducció és del 45%, la subvenció arribarà fins al 65% de la inversió. I si la reducció és superior al 60%, la subvenció assolirà el 80%. Finalment, també hi podrà haver subvencions del 100% en casos de persones vulnerables.

La justificació de la inversió per al cobrament dels ajuts s’haurà d’executar abans del mes de juny del 2026.

Característiques dels préstecs

Segons el conveni, els préstecs concedits, que s’ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l’IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l’AHC, la qual es destinarà a l’amortització anticipada del préstec que s’aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar sense alterar el termini del préstec formalitzat.

En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins arribar als 15 anys.

Per als particulars el tipus d’interès serà d’un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

Finalment en el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d’Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa en el tipus d’interès de l’1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

Les entitats financeres signants    

A l’acte de signatura d’avui han assistit: El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; la consellera de Drets Socials, Violant Cervera; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; el conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF), Jordi Òliva; el conseller delegat d’Avalis de Catalunya SGR, Josep Lores; el director general adjunt d’ARQUIA BANCA, Jordi Nadal; el subdirector general i director de l’Organització Catalunya de Bankinter, Eduard Gallard; el director territorial Catalunya de BBVA, José Ballester; el director general adjunt i director territorial de Catalunya de Banc Sabadell, Enric Rovira; el director d’institucions de Catalunya de Banco Santander, Xavier Cañadó; la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina; el director general de Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé; el director de Zona d’Avança Crèdit del Deutsche Bank a Catalunya, Javier David Boix; el gerent territorial d’Institucions i Negoci Hipotecari d’Ibercaja, José Maria Santos; i el director del Canal de Reformes i Rehabilitació de l’entitat UCI, Javier Torremocha.

Informació complementaria:

4  

Imatges

Fotografia del conseller Giró durant la seva intervenció

Fotografia del conseller Giró durant la seva intervenció 218

Fotografia de la consellera Cervera durant la seva intervenció

Fotografia de la consellera Cervera durant la seva intervenció 303

Fotografia de família dels signants del conveni

Fotografia de família dels signants del conveni 808

Fotografia de família dels signants del conveni (2)

Fotografia de família dels signants del conveni (2) 2786

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 50