Territori

Nous sectors d'activitt econòmica

La Conca d'Òdena disposarà de quatre nous sectors d'activitat econòmica, amb un total de 205 hectàrees

query_builder   8 abril 2022 11:27

event_note Nota de premsa

La Conca d'Òdena disposarà de quatre nous sectors d'activitat econòmica, amb un total de 205 hectàrees

  • Aprovat inicialment el Pla director urbanístic d’activitat econòmica (PDUAE) de la Conca d’Òdena, que abasta els municipis de Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí

 

  • De les 205 hectàrees, prop de 100 es destinaran específicament a usos industrials, combinant algunes parcel·les de gran format (fins a 44 ha) amb altres de grandària mitjana

 

  • Es redueix un 65% la superfície dels nous sectors respecte el que preveia el Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, aprovat el 2009 i encara vigent, minimitzant així el consum de sòl

 

  • S’estableixen directrius obligatòries per al planejament municipal per garantir la preservació de corredors agraris, la xarxa de camins rurals, la pacificació de la BV-1106 i la reconversió d’antic sòl industrial en residencial

La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat inicialment avui el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica (PDUAE) de la Conca d’Òdena, que delimita i ordena 205 hectàrees, de les quals prop de 100 es destinaran a activitat industrial i logística en quatre sectors. Això suposa una reducció del 65% respecte el que preveia l’antic planejament de 2009. El nou Pla també fixa directrius, que els planejaments municipals hauran de complir, per preservar els corredors verds i agrícoles, preservar la xarxa de camins i reconvertir sectors industrials obsolets en residencials.

El PDUAE de la Conca d’Òdena s’impulsa en coordinació amb els set municipis que abasta: Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. El seu objectiu és crear el marc urbanístic adequat per delimitar nous sectors d’activitat econòmica amb una visió global del territori de la Conca. A diferència de plans directors més antics, el PDUAE qualifica directament el sòl i estableix ja l’ordenació detallada de cada sector. També modifica i actualitza alguns aspectes del Pla director de 2009 que han quedat obsolets.

Quatre sectors d’activitat econòmica

Així, el PDUAE ordena quatre sectors d’activitat econòmica, que sumen una superfície total de 205 hectàrees. D’aquesta superfície, prop de 100 hectàrees, el 49%, serà per a usos industrials i logístics, seguida de la superfície per a zones verdes (66 ha, un 32% del total del PDUAE), equipaments (14 ha, el 7% del total) i sistema viari (13 ha, el 7%).

Nous sectors d'activitat econòmica ordenarà el PDUAE

En concret, els quatre sectors, i la superfície concretament industrial de cadascun, són:

  1. Parc Tecnològic i Empresarial de Jorba-Igualada (16,41 ha industrials). Se situa en terrenys de Jorba, Igualada i, en menor mesura, d’Òdena. Acollirà parcel·les de grandària mitjana (dues parcel·les de 7 ha cadascuna i una de 2 ha), amb visibilitat directa des de l’A-2, que poden resultar especialment atractives per a empreses que busquen tenir presència al territori.
  2. Entorn de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena (56 ha industrials). Situat principalment a Òdena, s’hi preveu una parcel·la de 44,6 ha de superfície per a activitats econòmiques de gran format i diverses més petites, d’entre 0,1 i 5,4 ha, que es destinarien a activitats pròpiament aeronàutiques. Aquest sector incorpora els terrenys que es preveien destinar a l’àrea residencial estratègica (ARE) Fàtima Nord d’Igualada, que ara es qualifiquen com a zona verda i equipaments.
  3. L’Hostal del Porc (8,10 ha industrials). Situat a Vilanova del Camí, acollirà una única parcel·la de 8,1 ha per a activitats econòmiques. Pel que fa al sòl per a equipaments, es preveu la possibilitat d’ubicar-hi una planta depuradora si és necessari.
  1. El Raval i Can Marquès (19,28 ha industrials). Ubicat a Òdena, s’hi preveu una única parcel·la per a activitats econòmiques de gran format, amb 20,11 ha. El desenvolupament d’aquest sector es condiciona a que prèviament s’hagi completat el dels sectors anteriors.

Preservació dels espais naturals i garantia de transformació urbana

A més d’ordenar aquests quatre sectors econòmics, el PDUAE estableix una sèrie de directrius que els ajuntaments hauran d’incorporar obligatòriament quan revisin o modifiquin els seus planejaments municipals.

Les directrius volen assegurar el compliment d’altres objectius del Pla director, com la preservació d’espais naturals i corredors agrícoles, la xarxa de camins rurals, la conversió de la BV-1106 en via urbana o la transformació en noves zones residencials de sectors industrials obsolets.
Directrius per al planejament municipal

Menys consum de sòl i més compacte

A la zona de la Conca d’Òdena existeix un Pla director urbanístic (PDUCO), aprovat el 2009, que preveia destinar 599 hectàrees a sectors d’activitat econòmica. No obstant, el Pla aprovat avui el modifica, alineant-se amb els principis que establirà la futura Llei de territori, actualment en redacció. Així, s’aposta per minimitzar el consum de nou sòl i situar els nous creixements en continuïtat amb els existents.

Com a resultat, els sòls per a activitat econòmica ocuparan finalment 205 hectàrees, un 65% menys del que preveia aquell planejament.

Modificacions al planejament del 2009

Procés participatiu previ i informació pública

Abans de l’aprovació inicial del PDUAE que ha fet avui la Comissió d’urbanisme, el Govern va impulsar un procés participatiu obert a tota la població dels municipis afectats, a les seves associacions i representants del teixit econòmic, que es va dur a terme entre juny i setembre de 2020. S’hi van recollir més de 1.140 aportacions de 230 persones i 20 entitats.

Les demandes més compartides van ser implantar els nous sectors econòmics per fases, en funció de la demanda real del mercat; situar els nous desenvolupaments prioritàriament a l’entorn de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, i integrar els polígons buits existents. Gran part d’aquestes aportacions han estat recollides en el document que ha rebut avui l’aprovació inicial de la Comissió, i que ara se sotmetrà a informació pública i a audiència dels ajuntaments.

Les al·legacions que es rebin s’incorporaran, si s’escau, al document que la Comissió d’urbanisme del Penedès aprovarà provisionalment. Posteriorment, la Comissió de territori de Catalunya en farà l’aprovació definitiva i el PDUAE entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC.

(S'annexen quatre talls de veu del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra)

3  

Imatges

Imatge 1

Imatge 1 424

Imatge 2

Imatge 2 486

Imatge 3

Imatge 3 457

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1591

4  

Talls de so

Tall de veu 1
mp3 | 424

Tall de veu 2
mp3 | 692

Tall de veu 3
mp3 | 599

Tall de veu 4
mp3 | 560

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia